Till innehåll på sidan

Ärendehantering vid diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling

Riktlinjer och ärendehanteringsordning/ plan för våra anställda som ansvarar för att ta emot anmälan och eller utreda ärenden gällande diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling.

Här hittar du KTH:s riktlinje för ärendehantering av diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling: Diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling (pdf 426 kB)

Innehållsansvarig:Equality Office
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-09-09