Ärendehantering vid diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling

Riktlinjer och ärendehanteringsordning/ plan för våra anställda som ansvarar för att ta emot anmälan och eller utreda ärenden gällande diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-03-21