Till innehåll på sidan

Necessär - lärande för jämställdhet, mångfald och lika villkor

Välkommen till KTH:s Necessär för jämställdhet, mångfald och lika villkor! Här finns verktyg för alla som undervisar, har utbildningsansvar och/eller på annat sätt arbetar med utbildning. Vi fyller Necessären kontinuerligt med tips, exempel och redskap om hur genusperspektiv, jämställdhet, mångfald och lika villkor kan integreras i undervisning, kurser och program.

Om Necessären

Necessären vänder sig till alla på KTH som har med utbildning och undervisning att göra. Ambitionen är att tillhandahålla redskap för att arbeta med fyra områden som har identifierats som huvudsakliga utvecklingsområden för jämställdhet, mångfald och lika villkor på KTH; samlad organisering, lika villkor, kunskap och medvetenhet, inkluderande kultur.

Redskap för jämställdhet, mångfald och lika villkor i undervisningen

Necessär kommer av franskans nécessaire, "nödvändig". En necessär är en mindre väska som innehåller redskap som kan användas för att förändra och förbättra. Begreppet Necessär syftar här till att vara en samlingsplats för redskap som kan användas för att förändra och förbättra undervisningen på KTH vad gäller jämställdhet, mångfald och lika villkor.

Stöd för lärande

Som stöd i arbetet med att integrera kunskap och medvetenhet om jämställdhet, mångfald och lika villkor i utbildningen har KTH utvecklat Necessären med redskap för integrering av lärande för jämställdhet, mångfald och lika villkor i utbildningen.

För den som vill fördjupa sig finns det kurser kopplade till genus, jämställdhet, mångfald och lika villkor, både för studenter och lärare.

Necessärens huvudsakliga syfte

Huvudsyftet med projektet är att bidra till att möta KTH:s lärare och undervisande personals efterfrågan på kunskap och redskap för att integrera jämställdhet, mångfald och lika villkor i utbildningen på KTH.

Proaktivt syfte

Projektet har även som ambition att proaktivt bidra till att stimulera integrering av jämställdhets-, mångfalds- och lika villkorsperspektiv och till att motverka diskriminering i KTH:s utbildningar.

Mål

Målet är en webbplats med redskap, tips och exempel på utbildningsinsatser i jämställdhet, mångfald och lika villkor i utbildningen på KTH. Webbplatsen ska fungera som stöd för att öka integreringen av jämställdhet, mångfald och lika villkor i KTH:s kurser och program. Målet är också att alla som arbetar eller studerar på KTH ska känna till Necessären.

Resultat

Necessären ska fungera som en resurs inom KTH för olika målgrupper med olika förkunskaper och ambitionsnivå.

Bakgrund

Projektidén, att utarbeta en webb-baserad necessär för jämställdhet, mångfald och lika villkor i undervisningen, kom från Equality Office och Lärande i STEM HT 2019. Efterfrågan på kompetensutveckling inom jämställdhet, mångfald och lika villkor i undervisningen (från teori till praktik) hade då ökat markant i samband med regeringsuppdraget JiHU 2017-2019. Necessären är tänkt som ett stöd och ett komplement till Equality Office:s och Lärande i STEM:s utbildningsinsatser med JML-fokus.

Vill du bidra med redskap till Necessären?

Vi välkomnar tips, idéer och exempel för integrering av genusperspektiv, jämställdhet, mångfald och lika villkor i undervisning, kurser och program.

Kontakta Lotta Delin:  lottan@kth.se