Till innehåll på sidan

Avtalsmall examensarbeten

Studenter som ska göra sitt examensarbete vid ett företag, ställs ibland inför krav från företagets sida att information från studentens internship/projekt inte får spridas. Avtal av detta slag är inte möjliga att acceptera eftersom våra studenter vid KTH ska presentera sin rapport som därmed blir offentlig. Därutöver ska alla godkända examensarbeten publiceras i DiVA.

Problemet drabbar framför allt franska dubblediplom-studenter, då franska företag måste ha ett avtal för att visa att personen gör det här som en del av en utbildning och att det därför är fråga om ett undantag från en vanlig anställning. Vid avdelningen för internationella relationer vid KTH har det därför tagits fram en mall tillsammans med en fransk Grande Ecole och KTH:s förvaltningsjurister.

IRO rekommenderar KTH:s skolor att använda denna mall för alla studenter som behöver upprätta ett avtal. Om företaget vill ha ett mera detaljerat Intellectual Property Agreement så kan de upprätta det tillsammans med studenten utöver detta avtal, KTH ska ändå inte ingå som part i IPR-avtal.

Agreement for internship (docx 26 kB)