Till innehåll på sidan

EECS kris- och beredskapsorganisation

Här finns information om skolans kris- och beredskapsorganisation och vem som ingår där.

EECS kris- och beredskapsorganisation

Skolchef

Sammankallande: administrativ chef

Lokalfrågor: chef för Infrastruktur och service

Personskada: HR-ansvarig 

Kommunikation/press: kommunikationsansvarig 

Studenter: vice enhetschef Utbildningskansliet

Adjungerade

Säkerhetskoordinator på EECS

Huvudskyddsombud 

Campus Kista

Campus Valhallavägen 

Krisorganisationens syfte

  • Gruppen sammankallas då hela eller delar av skolans organisation drabbats av brott, hot, brand, olycka, dödsfall, inbrott, systemhot eller hot mot pågående verksamhet.
  • Gruppen löser pågående kris och se till att verksamheten återgår till normalläge.
  • Gruppen har kontakt med KTH:s ledningsgrupp för krishantering och interna intressenter som personal och studenter.