Till innehåll på sidan

Skolans krisorganisation

Krisorganisation på skolan för elektroteknik och datavetenskap.

Larmnummer

SOS alarm: 112 (akut situation)
KTH:s larmnummer: 08-790 77 00 (särskild händelse och kris)
KTH:s trygghetsnummer: 08-790 99 00 (för kontakt med väktare)
EECS:s larmnummer: 08-790 99 99

Uppsamlingsplats vid brand

Uppsamlingsplatser för skolans olika lokaler

Skolans krisgrupp

Medlem Kontakt 
Skolchef 
Administrativ chef
Säkerhetsansvarig
Kommunikationsansvarig
HR-ansvarig
Ansvarig Electrumlabbet
Vice ansvarig PDC
Ansvarig för utbildningskansliet

Skolans krisplan

Lokal krisplan EECS 2020 (pdf 1,2 MB)

Beslut om lokal krisplan på EECS (pdf 49 kB)

Syfte för skolans krisgrupp

Att lösa pågående kris och återgå till normalläge för verksamheten. Krisorganisationen sammankallas då hela eller delar av skolans organisation drabbas av brott, hot, brand, olycka, dödsfall, inbrott, systemhot eller hot mot pågående verksamhet.

Skolans krisledningsgrupp har kontakt med KTH:s ledningsgrupp för krishantering, interna intressenter som personal och studenter. Krisledningsgruppen innehar befogenhet att leda och fatta beslut för de behov som uppkommer under pågående kris.

Krisledningscentrum

KTH campus på Valhallavägen

Teknikringen 33, konferensrum: Gustav Dalhander
Alternativt: Lindstedtsvägen 3, biblioteket.

Vid behov av utrymning av Teknikringen 33 upprättas ett krisledningscentrum på Lindstedtsvägen 33. Kontaktperson Sara Johansson, tel. 08-790 80 73 eller Servicecenter.

KTH Kista

Ledningscentralen, BackOffice rum 5338 (HR-ansvarigas rum).
Alternativ: Mötesrum Ada Lovelace, Electrum plan 4, hiss A, SCS.

Externt krisledningscentrum

Vid behov av utrymning av Electrum upprättas kontakt med SU DSV på Borgarfjordsgatan. Kontaktperson är administrativ chef Tuija Lehtonen, Tel: 08-16 16 26.

Krispärm

I samtliga rum som nämns ovan ska det finnas en krispärm .

KTH:s centrala sidor vid kris

Krisstöd till anställda, övriga medarbetare och studenter