Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Arbetsmiljöarbete

Här kan du läsa hur EECS arbetar för en bra arbetsmiljö.

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare med en välkomnade och inkluderande arbetsmiljö där medarbetarna trivs och utvecklas. Förebyggande arbete, systematik och effektivitet ska genomsyra hanteringen av våra arbetsmiljöfrågor. Tydlighet gällande arbetsmiljöarbetet är viktigt och skolchefen har genom skolans delegations- och arbetsordning delegerat personal- och arbetsmiljöansvar till skolans avdelningschefer.

Arbetsmiljögrupp

En arbetsmiljögrupp bestående av verksamhetsrepresentanter har tillsatts för att aktivt arbeta med skolans systematiska arbetsmiljö och för att vara en förberedande instans till skolchefen inom arbetsmiljöområdet. Arbetsmiljögruppen rapporterar till skolledningen och stödjer avdelningscheferna i deras arbetsmiljöarbete.

Kontaktuppgifter till medlemmarna i EECS arbetsmiljögrupp .

Arbetsmiljöplan

Till grund för arbetsmiljöarbetet ligger en årlig arbetsmiljöplan.

EECS arbetsmiljöplan 2023​​​​​​​. (pdf 525 kB) ​​​​​​​

Skolans skyddsombud

Kontaktinformation till EECS skyddsombud .

Mer information om hur KTH arbetar med dessa frågor finner du på de centrala sidorna om arbetsmiljö . Där hittar du också kontaktinformation till vår företagshälsovård, information om medarbetarundersökning, hälsokontroller och rehabilitering.