Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling

KTH har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter samt en fri och öppen diskussion. Mångfald, jämställdhet mellan kvinnor och män samt avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För att få stöd när du upplevt att du blivit diskriminerad, trakasserad, sexuellt trakasserad eller blivit utsatt för kränkande särbehandling vänder du dig till din närmsta chef eller till EECS kontaktperson som du finner kontaktuppgifter till längst ner på denna sida.

Göra en anmälan

Det första steget är ett samtal med den du vänder dig till för att få stöd, för att reda ut vad som hänt. Vad gäller anmälan till KTH så finns det inte några speciella formkrav. Anmälan kan vara muntlig eller skriftlig.

Du kan också vända dig till företagshälsovården , ditt fackförbund  eller till EECS skyddsombud för stöd .

Mer information om utredning, åtgärder och anmälan vid diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling finns på KTHs centrala sidor .

Kontakt