Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Anmälan av tillbud, risk och arbetsskada

Som chef ansvarar du för att anmäla tillbud, risk och arbetsskador. Allvarliga arbetsskador/tillbud anmäls utan dröjsmål till KTH:s larmnummer 08-790 77 00 och till Arbetsmiljöverket (anmalarbetsskada.se eller telefonnummer 010-730 90 00).

Tillbud risker och arbetsskador anmäls direkt via IA-systemet. Mer information om hur du går tillväga finner du på Anmälan av tillbud, risk och arbetsskada

EECS kontaktpersoner vid frågor gällande rapportering av tillbud, risk och arbetsskada