Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Jämställdhet, mångfald och likabehandling

KTH har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter samt en fri och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män samt avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund. Jämställdhet och mångfald bland anställda och studerande är en viktig resurs för KTH.

På skolan arbetar vi med frågor rörande jämställdhet, mångfald och likabehandling (JML) på ett flertal sätt. Till grund för arbetet ligger bland annat skolans verksamhetsplan, KTH:s handlingsplan mot diskriminering och KTH:s riktlinje om jämställdhet, mångfald och lika villkor (pdf).

JML på institutionerna

Som en del av EECS JML-arbete har skolchef beslutat att institutionerna aktivt ska arbeta med att integrera JML-frågorna i verksamhetens arbete och planering, utifrån de styrdokument som finns på KTH, bl.a beslut om plan för fortsatt arbete för ett jämställt KTH  och skolans verksamhetsplan. 

JML-grupp

Skolchefen har även beslutat om att tillsätta en ny JML-grupp på skolan. JML-gruppen har till uppgift att se över hur skolan ska fortsätta arbeta med jämställdhet, mångfald och lika villkor. Detta görs genom att undersöka, planera, implementera, och följa upp både KTH-övergripande och EECS interna, planer, styrdokument och aktiva åtgärder. Länk till Beslut om JML-arbete och JML-grupp vid EECS-skolan (pdf).

Gruppsammanställningen består utav flera representanter från olika delar på EECS, med skolchef som gruppens ordförande. Kontaktuppgifter till medlemmarna i EECS länk till JML-grupp