Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Ergonomi och arbetsglasögon

Din arbetsplats är en stor del av din arbetsdag. För att säkerställa att du som medarbetare har en arbetsplats som främjar din hälsa och vardag kan du få hjälp med arbetsglasögon (terminalglasögon) och ergonomitips.

Ergonomirond

Företagshälsovården Avonova erbjuder:

  • Ergonomisk skyddsrond på individ- och gruppnivå samt föreläsning i ergonomi.
  • Mätning och rådgivning av inomhusklimat, såsom: ventilation, luft, störande ljud, buller och belysning.
  • Vara rådgivande i lokalfrågor och vid ombyggnationer eller nybyggnationer.

Gå till KTH:s centrala sidor för mer information rörande ergonomi vid dataarbetsplatser .

Kontakt på EECS för bokning av ergonomirond:

Arbetsglasögon

På EECS skickar du som anställd in din begäran om att få arbetsglasögon till din avdelnings HR-kontakt . Rekvireringsdokument och mer information om hur du går tillväga finns på KTHs centrala sidor . På samma sida hittar du också länk till information om ergonomi på arbetsplatsen.