Till innehåll på sidan

Organisation

Här hittar du information om hur EECS är organiserad.

EECS organisation

Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS) består av fyra institutioner, sexton avdelningar och åtta centra, samt Verksamhetsstödets administrativa enheter. EECS har ungefär 1100 anställda.

EECS verksamhetsstöd

Verksamhetsstödet (VS) leds av den administrativa chefen som till sitt stöd har Verksamhetsstödets ledningsgrupp och Skolkansliet. Avdelningen består av enheterna Ekonomi, HR, Infrastruktur och service, Kommunikation och Utbildningskansli.