Till innehåll på sidan

EECS organisation

Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS) består av fyra institutioner, sexton avdelningar och åtta centra, samt Verksamhetsstödets administrativa enheter. EECS har ungefär 1100 anställda.

EECS organisationskarta
EECS organisationskarta

Ladda ner EECS organisationskarta (pdf 19 kB)

EECS skolledning

Skolan leds av skolchef, vice skolchefer, grundutbildningsansvarig (GA), administrativ chef, ansvarig för fakultetsutveckling (FFA) och forskarutbildningsansvarig (FA). Skolledningen arbetar nära ledningsrådet och ansvariga chefer inom administration.

Skolledning

Ledningsrådet

Skolans ledningsråd består av skolledningen och prefekter. 

Ledningsrådet

Institutioner

Institutionsorganisationen ansvarar för all verksamhet inom utbildning på grundläggande och avancerad nivå samt uppdragsutbildning medan avdelningsorganisationen ansvarar för verksamheterna forskning och forskarutbildning.

Institutionerna ansvarar för planering, budget och kvalitetsuppföljning för utbildning på grund- och avancerad nivå inom sitt ämnesområde och leds av en prefekt. GRU-medel fördelas på institutionsnivån. Institutionerna bemannar sina kurser med lärarpersonal från avdelningarna. Personalansvaret ligger på avdelningarna, och FoFu-medel och medel för forskarutbildning fördelas på avdelningsnivån.

EECS institutioner och avdelningar

Verksamhetsstödet

Organisation av EECS Verksamhetsstöd