Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

EECS organisation

Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS) består av fyra institutioner, sexton avdelningar och forskningsinstrukturer, samt Verksamhetsstödets administrativa enheter. EECS har ungefär 1100 anställda.

EECS organisation

Ladda ner EECS organisationskarta (pdf 15 kB)

EECS organisationskarta – beskrivning

  • Skolan leds av skolchef, under denna finns vice skolchef.
  • Skolchef arbetar nära ledningsrådet och skolledningen. 
  • Skolledning och fakultet stöds av Verksamhetsstödet.
  • Skolans institutioner är Institutionen för Datavetenskap, Institutionen för Elektroteknik, Institutionen för Intelligenta system och Institutionen för Människocentrerad teknik. Här finns också övrig forskningsinfrastruktur och centra. 

Skolledning

Skolan leds av skolchef, vice skolchefer, grundutbildningsansvarig (GA), administrativ chef, ansvarig för fakultetsutveckling (FFA) och forskarutbildningsansvarig (FA). Skolledningen arbetar nära ledningsrådet och ansvariga chefer inom administration.

EECS ledning

Fakultetsnämnd

EECS Fakultetsnämnd är skolans organ för kollegialt inflytande och beslutsfattande. Fakultetsnämnden består av skolchef som är ordförande, sex lärarledamöter varav en är vice ordförande, två externa ledamöter och två studentledamöter. Mandatperioden för fakultetsnämnden är 2024-01-01–2026-12-31.

Fakultetsnämnd EECS

Om skolornas fakultetsnämnder

Ledningsrådet

Skolans ledningsråd består av skolledningen och prefekter. 

Ledningsrådet

Institutioner

Institutionsorganisationen ansvarar för all verksamhet inom utbildning på grundläggande och avancerad nivå samt uppdragsutbildning medan avdelningsorganisationen ansvarar för verksamheterna forskning och forskarutbildning.

Institutionerna ansvarar för planering, budget och kvalitetsuppföljning för utbildning på grund- och avancerad nivå inom sitt ämnesområde och leds av en prefekt. GRU-medel fördelas på institutionsnivån. Institutionerna bemannar sina kurser med lärarpersonal från avdelningarna. Personalansvaret ligger på avdelningarna, och FoFu-medel och medel för forskarutbildning fördelas på avdelningsnivån.

EECS institutioner och avdelningar

Forskningscentrum och forskningsinfrastruktur

På EECS finns det flera forskningscentrum och forskningsinfrastrukturer. De fungerar som plattformar för samverkan och möjliggör för våra forskare, studenter och lärare att samarbeta med partners från industri och akademi.

Forskningscentrum och forskningsinfrastruktur på EECS

Verksamhetsstödet

Organisation av EECS Verksamhetsstöd