Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Organisation av EECS verksamhetsstöd

Verksamhetsstödet omorganiseras successivt på KTH för att senast 2026 bli ett gemensamt verksamhetsstöd med liknande processer. Från 1 april 2024 ingår HR, ekonomi och kommunikation i en gemensam organisation. Resterande stödfunktioner ligger på EECS skolkansli.

Organisation av EECS Verksamhetsstöd.
Organisation av EECS Verksamhetsstöd.

Ladda ner EECS Verksamhetsstöds organisationskarta (pdf 26 kB)

Ladda ner en bild av organisationskartan (png 37 kB)

Skolkansliet

Skolkansliets uppgift är att ge ledningsstöd till följande roller:

Skolchef, vice skolchefer, JMLA (Jämställdhets-, Mångfalds- och Likavillkorsansvarig) GA (Grundutbildningsansvarig) och PA (Programansvarig) funktion FA (Forskarutbildningsansvarig) funktion FFA (Fakultetsförnyelseansvarig) Prefekter, Skolans fakultetsnämnd. 

Skolkansliet leds av en kanslichef som samarbetar med de tre enheterna inom skolankansliet.

 Verksamhetsstödets enheter

Verksamhetsstödets (VS) organisation – beskrivning

  • EECS verksamhetsnära stöd är organisatoriskt en egen avdelning som tillhör KTH:s samordnade Verksamhetsstöd (VS), som leds av universitetsdirektören.
  • VS är en organisatorisk enhet till rektors förfogande som stöd för arbetet med central administration, planering, policyskapande, samordning, kvalitetskontroll, uppföljning och utvärdering. Verksamhetsstöd ger även administrativt stöd till skolor/motsvarande
  • EECS Verksamhetsstöd består av enheterna Ledningskansli, Infrastruktur och service och Utbildningskansli.
  • Enheterna Ekonomi, HR och Kommunikation tillhör organisatoriskt KTH:s samordnade Verksamhetsstöd.

Verksamhetsstödets ledningsgrupp

Ledningsgruppen för verksamhetsstödet leds av skolans kanslichef. Det finns också enhetschefer för ledningskansli, infrastruktur och utbildningsadministration.

Verksamhetsstödets enhetschefer och ledning

Verksamhetsstödets adresser