Antagning

Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

​Antagning till forskarutbildning

När en kandidat har valts ut påbörjar huvudhandledaren antagningsprocessen genom att lämna in följande dokument till Doctoral Education Support:

☐ En av följande två blanketter, underskriven av den presumtiva doktoranden:

☐ Kopior av masterexamen, samlat betygsdokument eller diplom som bevisar att den sökande uppfyller​ kraven på allmän och särskild behörighet   (sidan finns bara på engelska). Kraven på särskild behörighet finns angivna i studieplanen för forskarutbildningsämnet .

☐ Dokument beroende på finansieringstyp:

 • Anställd på KTH (doktorandanställning): Initieringsbrev  som är godkänt av avdelningschefen. HR kommer att skicka dokumentet till oss, som de upprättat innan påbörjad rekrytering .
 • Anställd hos en annan arbetsgivare: Kontakta skolans avtalshandläggare ​ för att ta fram ett industridoktorandavtal. Detta måste vara undertecknat av skolchefen och arbetsgivaren. Skicka en kopia av det färdiga avtalet till Doctoral Education Support före antagning (krav).
 • Stipendium och andra samarbeten mellan lärosäten: Kontakta oss  för mer information.

Inlämnas till

Post inom KTH:

 • För de i KTH Campus : Doctoral Education Support, Malvinas väg 10, KTH Campus
 • För de i KTH Kista : Doctoral Education Support, Kistagången 16, KTH Kista

Post utifrån till KTH:

 • För de i KTH Campus :

  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)
  Att. Doctoral Education Support, Malvinas väg 10, plan 3
  SE-100 44, Stockholm, Sweden
 • För de i KTH Kista :

  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)
  Att. Doctoral Education Support, Kistagången 16, plan 3
  SE-100 44, Stockholm, Sweden

E-postadress: doctoral-education-support@eecs.kth.se

​ Att göra direkt efter antagning

☐ Inom en månad efter antagning ska huvudhandledaren skapa en ISP  för doktoranden.

☐ Om doktoranden har en biträdande handledare som inte är anställd på KTH behöver huvudhandledaren fylla i följande webbformulär: Beställning av eISP-konto för handledare

Gästdoktorander

För gästdoktorander som besöker KTH (ingen antagning), bör kontaktpersonen inom fakulteten kontakta servicecenter i god tid genom detta formulär: Guest Form - for all guests/visitors to KTH EECS  (på engelska).

Referenser

Admission requirements ​ (på engelska)

How to become a doctoral (PhD) student at KTH ​ (på engelska)

Rekrytering