Antagning

Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

Antagning till forskarutbildning

När en kandidat har valts ut påbörjar huvudhandledaren antagningsprocessen genom att följa dessa steg:

 1. Fyll i webbformuläret: ​ Beställning av eISP-konto för presumtiv doktorand .
 2. Fyll i webbformuläret (om tillämpligt): ​ Beställning av eISP-konto för handledare ​​. Detta görs bara för nya biträdande handledare som inte är anställda av KTH.
 3. Skapa en ISP ​ så snart den presumtiva doktoranden får sina inloggningsuppgifter. Detta kan bara göras av huvudhandledaren.
 4. Skicka in följande till Doctoral Education Support, Malvinas väg 10
  • Blanketten Ansökan om antagning till forskarutbildning för doktorsexamen ​ för doktorsexamen i original. E-posta en inskannad kopia för att göra processen snabbare, samtidigt som originalet skickas med brev.
  • Kopior av magisterexamen, samlat betygsdokument eller diplom som bevisar att den sökande uppfyller​ kraven på allmän och särskild behörighet   (sidan finns bara på engelska). Observera att kraven på särskild behörighet finns angivna i studieplanen för forskarutbildningsämnet .
  • En finansieringsplan som är godkänd av avdelningschefen. Om det är doktorandanställning kommer HR att skicka till oss detta dokument som upprättats innan påbörjad rekrytering.
  • En sammanställning och rangordning av toppkandidater. Om det är doktorandanställning kommer HR att skicka till oss detta dokument som upprättats efter avslutad rekrytering.

Om den presumtiva doktoranden är en industridoktorand, kontakta skolans avtalshandläggare ​ för att ta fram ett industridoktorandavtal. Detta måste vara undertecknat av skolchefen och arbetsgivaren. Skicka en kopia av det färdiga avtalet till Doctoral Education Support före antagning (obligatoriskt).

För andra typer av antagningar, exempelvis samarbeten mellan lärosäten, eller om den presumtiva doktoranden finansieras genom ett stipendium, kontakta oss  för närmare information.

Referenser

Admission requirements ​ (på engelska)

How to become a doctoral (PhD) student at KTH ​ (på engelska)

Rekrytering