Antagning

Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

Nyheter

Sedan 1 april 2019 ska den första ISP:n skapas efter antagning, inte före.

Utbildning på forskarnivå på EECS

1. Rekrytering (om anställning vid KTH)

Följ anvisningarna på webbsidan om rekrytering av doktorander .

2. Antagning

När en kandidat har valts ut påbörjar huvudhandledaren antagningsprocessen genom att lämna in följande dokument till Doctoral Education Support:

☐ En av följande två blanketter, underskriven av den presumtiva doktoranden:

☐ Kopior av masterexamen, samlat betygsdokument eller diplom som bevisar att den sökande uppfyller​ kraven på allmän och särskild behörighet   (sidan finns bara på engelska). Kraven på särskild behörighet finns angivna i studieplanen för forskarutbildningsämnet .

☐ Dokument beroende på finansieringstyp:

  • Anställd på KTH (doktorandanställning): Initieringsbrev  som är godkänt av avdelningschefen. HR kommer att skicka dokumentet till oss, som upprättats innan påbörjad rekrytering .
  • Anställd hos en annan arbetsgivare: Kontakta skolans avtalshandläggare ​ för att ta fram ett industridoktorandavtal. Detta måste vara undertecknat av skolchefen och arbetsgivaren. Skicka en kopia av det färdiga avtalet till Doctoral Education Support före antagning (krav).
  • Stipendium och andra samarbeten mellan lärosäten: Kontakta oss  för mer information.

​☐ Inom en månad efter antagning ska huvudhandledaren skapa en ISP  för doktoranden.

☐ Om doktoranden har en biträdande handledare som inte är anställd på KTH behöver huvudhandledaren fylla i följande webbformulär: Beställning av eISP-konto för handledare

3. Anställning (om anställning vid KTH)

HR kommer att kontakta huvudhandledaren för upprättande av anställningskontrakt. Vid frågor, kontakta HR för respektive avdelning .

Gästdoktorander

För gästdoktorander som besöker KTH (ingen antagning), bör kontaktpersonen inom fakulteten kontakta servicecenter i god tid genom detta formulär: Guest Form - for all guests/visitors to KTH EECS  (på engelska).

Referenser

Admission requirements ​ (på engelska)

How to become a doctoral (PhD) student at KTH ​ (på engelska)

Riktlinje om utbildning på forskarnivå

Ordning för beslut vid antagning av doktorand