Till innehåll på sidan

Antagning

Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

Utbildning på forskarnivå på EECS

Steg 1: Rekrytering

Följ anvisningarna på webbsidan om rekrytering av doktorander .

Steg 2: Antagning

När rekryteringsprocessen är avslutad och en kandidat har valts ut påbörjar huvudhandledaren antagningsprocessen genom att lämna in följande dokument till Doctoral Education Support. En inkomplett ansökan kan förlänga handläggningstiden:

☐ En av följande två blanketter, underskriven av den presumtiva doktoranden:

☐ Kopior av masterexamen, samlat betygsdokument eller diplom som bevisar att den sökande uppfyller​ kraven på allmän och särskild behörighet   (sidan finns bara på engelska). Kraven på särskild behörighet finns angivna i studieplanen för forskarutbildningsämnet .

☐ Dokument beroende på finansieringstyp:

  • Anställd av KTH: HR kommer att skicka oss dokumenten som upprättats i samband med rekryteringsprocessen (steg 1)
  • Anställd av en annan arbetsgivare: En kopia på underskrivet industridoktorandavtal, vilket också nämns i rekryteringsprocessen (steg 1)
  • Stipendium eller samarbeten mellan lärosäten: Kontakta oss  för mer information

​☐ Inom en månad efter antagning ska huvudhandledaren skapa en ISP  för doktoranden.

☐ Om doktoranden har en biträdande handledare som inte är anställd på KTH behöver huvudhandledaren fylla i följande webbformulär: Beställning av eISP-konto för handledare

Steg 3: Anställning (om anställning vid KTH)

HR kommer att kontakta huvudhandledaren för upprättande av anställningskontrakt. Vid frågor, kontakta HR för respektive avdelning .

Steg 4: Praktiska förberedelser

Servicecenter kommer att kontakta huvudhandledaren för att göra praktiska förberedelser, så som accesskort, nyckel, kontorsplats etc. Vid frågor, kontakta service@eecs.kth.se .

Gästdoktorander

För gästdoktorander som besöker KTH (ingen antagning), bör kontaktpersonen inom fakulteten kontakta servicecenter i god tid genom detta formulär: Guest Form - for all guests/visitors to KTH EECS  (på engelska).

Referenser

Admission requirements ​ (på engelska)

How to become a doctoral (PhD) student at KTH ​ (på engelska)

Riktlinje om utbildning på forskarnivå

Ordning för beslut vid antagning av doktorand