Till innehåll på sidan

Antagning

Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

Utbildning på forskarnivå på EECS

Steg 1: Rekrytering

Följ anvisningarna på webbsidan om rekrytering av doktorander .

Steg 2: Antagning

När rekryteringsprocessen är avslutad och en kandidat har valts ut påbörjar huvudhandledaren antagningsprocessen genom att lämna in följande dokument till Doctoral Education Support. En inkomplett ansökan kan förlänga handläggningstiden:

☐ En av följande två blanketter, underskriven av den presumtiva doktoranden:

☐ Kopior av masterexamen, samlat betygsdokument eller diplom som bevisar att den sökande uppfyller​ kraven på allmän och särskild behörighet   (sidan finns bara på engelska). Kraven på särskild behörighet finns angivna i studieplanen för forskarutbildningsämnet .

☐ Dokument beroende på finansieringstyp:

  • Anställd av KTH: HR kommer att skicka oss dokumenten som upprättats i samband med rekryteringsprocessen (steg 1)
  • Anställd av en annan arbetsgivare: En kopia på underskrivet industridoktorandavtal, vilket också nämns i rekryteringsprocessen (steg 1)
  • Stipendium eller samarbeten mellan lärosäten: Kontakta oss  för mer information

​☐ Inom en månad efter antagning ska huvudhandledaren skapa en ISP  för doktoranden.

☐ Om doktoranden har en biträdande handledare som inte är anställd på KTH behöver huvudhandledaren fylla i följande webbformulär: Beställning av eISP-konto för handledare

Steg 3: Anställning (om anställning vid KTH)

HR kommer att kontakta huvudhandledaren för upprättande av anställningskontrakt. Vid frågor, kontakta HR för respektive avdelning .

Steg 4: Praktiska förberedelser

Servicecenter kommer att kontakta huvudhandledaren för att göra praktiska förberedelser, så som accesskort, nyckel, kontorsplats etc. Vid frågor, kontakta service@eecs.kth.se .

Gästdoktorander

För gästdoktorander som besöker KTH (ingen antagning), bör kontaktpersonen inom fakulteten kontakta servicecenter i god tid genom detta formulär: Guest Form - for all guests/visitors to KTH EECS  (på engelska).

Gästdoktorander kan parallellt med detta ansöka om särskilt tillstånd att läsa kurser på forskarnivå vid KTH genom att följa stegen under rubriken Doktorander från andra universitet som vill läsa doktorandkurs på KTH  på länkad webbsida.

Referenser

Admission requirements ​ (på engelska)

How to become a doctoral (PhD) student at KTH ​ (på engelska)

Riktlinje om utbildning på forskarnivå

Ordning för beslut vid antagning av doktorand