Till innehåll på sidan

Doktorsprogram

Denna sida presenterar gemensam information om de doktorsprogram och forskarutbildningsämnen som erbjuds vid skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS).

Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS) har fyra doktorsprogram och sex forskarutbildningsämnen.

KTH:s övergripande riktlinjer återfinns på sidan Länkar och resurser . Programspecifika riktlinjer och information återfinns på sidorna för respektive program och ämne:

Doktorander måste följa KTH:s allmänna riktlinjer gällande utbildning på forskarnivå, möta kraven i den allmänna studieplanen för det ämne de läser, samt upprätta och följa upp deras individuella studieplan (ISP).

Förväntningsformulär

För att få en god förståelse för de ömsesidiga förväntningarna mellan student och handledare, gällande doktorandstudier och handledning, kan följande formulär användas som en utgångspunkt för diskussionerna. Det rekommenderas att göra detta i ett tidigt skede, men också att återkomma till dokumentet senare i studiernas förlopp. Vänligen ange i avsnitt 6.1 i den individuella studieplanen (ISP), som en kommentar till det första uppföljningssamtalet, om du har använt formuläret för att samordna förväntningarna vid förberedelsen av den första ISP:n."

Basis for discussion in the introduction of newly admitted doctoral students (pdf 192 kB)  (på engelska)