Informations- och kommunikationsteknik

Doktorsprogram på skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

Programbeskrivning

Fastställd 2010-11-30

Allmän studieplan för forskarutbildningsämne

Informations- och kommunikationsteknik

Gäller för doktorander som antogs fr o m 1 juli 2017: Fastställd 2017-04-05 (pdf 120 kB)

Gäller för doktorander som antogs t o m 30 juni 2017: Fastställd 2010-11-30

Undrar du vilken allmän studieplan som gäller för dig, eller vill du byta till en nyare studieplan? Se "Vilken allmän studieplan gäller för mig?" under vanliga frågor .

Kurser inom doktorsprogrammet

Obligatoriska kurser

Se relevant ämnesstudieplan.

Valfria kurser

​Se underrubriken "Så här hittar du planerade kurser" på webbsidan ​ Kursinformation för doktorander ​.

Programråd

Programansvarig

Kontakt för övergripande frågor.

Representanter för inriktningar

Kontakt för frågor relaterat till forskarutbildningsämnet.

Inriktning: Kommunikationssystem

Inriktning: Elektroniksystem

Inriktning: Integrerade komponenter och kretsar

Inriktning: Programvaruteknik och datorsystem

​Se fler kontakter på sidan Forskarutbildningsråd .