Till innehåll på sidan

Kursinformation för doktorander

Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

Så här hittar du planerade kurser

Alternativ 1: ​​ Sök kurs

 • Du kan här få fram alla doktorandkurser på skolan genom att under Välj bland andra sökkriterier kryssa i Forskarnivå och välja Alla inom Elektroteknik och datavetenskap i rullgardinsmenyn
 • Du kan också söka kurser som kommer att ges under det kommande året med hjälp av samma sökfilter

Alternativ 2: ​​ Kurser per skola

Information om vilka obligatoriska kurser som finns hittar du på respektive doktorsprograms webbsida .​​ Kursavgiften för de två kurserna FAK3127 Den hållbara forskaren 2,0 hp  och FDS3103 Introduktion till vetenskapligt skrivande 2,0 hp  täcks av skolan. Det betyder att alla doktorander på EECS kan anmäla sig till dessa kurser, även om kurserna är utformade för och obligatoriska inom doktorsprogrammet Elektro- och systemteknik .

Kursbetyg kommer att synas i examensbeviset.

Kurser på forskarnivå (doktorandkurser)

Antagning och registrering

Kursläraren kommer att lämna in en lista över kursdeltagare till Doctoral Education Support. Om du deltar i kursen kommer du att bli antagen och registrerad när läraren lämnar in listan. Listan lämnas ibland in i början av kursen och ibland i slutet.

Särskilt tillstånd för doktorander från andra universitet

Om du är doktorand vid ett annat universitet behöver du:

 1. Notera att vissa kurser använder Canvas , vilket kräver att studenterna har tillgång till sitt KTH-konto. Men godkännande av uthämtning av KTH-konton på distans kan endast garanteras för svenska medborgare eller doktorander med ett giltigt uppehållstillstånd i Sverige.
 2. Kontakta kursansvarig för att försäkra dig om att kursen går och att du får läsa kursen.
 3. Lämna in följande handlingar till doctoral-education-support@eecs.kth.se :
 4. Invänta bekräftelse på antagning och registrering från Doctoral Education Support och följ anvisningarna i mejlet om hur du kvittar ut ditt nya KTH-konto.
 5. Om du inte fått tillgång till kursen i Canvas trots kursregistrering i Ladok, kontakta it-support@kth.se .

Tentamensanmälan

Om tentamensanmälan ska göras för doktorandkursen, gör du det under anmälningstiden  via din personliga meny.

Om tentamen tillhör en kurs på avancerad nivå som går parallellt med doktorandkursen och du inte kan anmäla dig via din personliga meny, behöver du fylla i webbformuläret​ Exam/ Reexam/ Partial exams  ​(på engelska) minst två veckor innan tentamensperioden startar.

De som har glömt att anmäla sig i tid kan hitta mer information om skriftlig tentamen här .

Kurser på grundnivå eller avancerad nivå

Antagning och registrering

 1. Kursen måste vara angiven som en planerad kurs i din senast fastställda ISP. Om den inte har lagts till där ännu, uppdatera din ISP.
 2. Fyll i webbformuläret ​ Application for first or second cycle course for doctoral students at EECS  (på engelska).
 3. När du har fått mejlbekräftelse på att du är antagen till kursen registrerar du dig enligt instruktionerna inom webbregistreringsperioden för kursen via din personliga meny.
 4. Om du inte fått tillgång till kursen i Canvas trots kursregistrering i Ladok, kontakta it-support@kth.se .

 5. När kursen har avslutats och rapporterats i Ladok, kontakta doctoral-education-support@eecs.kth.se  och begär att kursen ska tillgodoräknas till doktorsprogrammet. Om inte detta görs kommer du inte kunna inkludera kursen när du ansöker om examensbevis.

Tentamensanmälan

Du anmäler dig för tentamen under anmälningstiden  via din personliga meny. De som har glömt att anmäla sig i tid kan hitta mer information om skriftlig tentamen här .

Närvara vid föreläsningar utan avsikt att gå kursen

Doktorander vid KTH får närvara vid kursföreläsningar utan att ha för avsikt att gå kursen eller få poäng för den, så länge examinator godkänner detta.

Kurser i svenska

Icke-svensktalande anställda vid KTH uppmuntras starkt att lära sig svenska. KTH erbjuder flera kurser anpassade till olika nivåer. Se webbsidan Kurser i svenska på KTH . Doktorandens avdelning täcker avgiften för kursen. Kontakta din handledare för de praktiska detaljerna, såsom fakturareferens .

Tillgodoräknande av kurser

Lämna in följande handlingar till doctoral-education-support@eecs.kth.se :

 • Blanketten FO-TRAK.pdf (pdf 96 kB)  eller FO-TRAK (MOOC).pdf (pdf 99 kB) , ifylld och signerad. Den senare blanketten ska användas för online-kurser, som MOOC (Massive Open Online Courses). Observera att MOOC-kurser kräver lokal examination.
 • Kursbevis eller samlat betygsdokument

Skolans policy om sommarkurser

När det gäller sommarskolor och liknande kurser, där det tydligt står hur många högskolepoäng evenemanget motsvarar, så kan dessa högskolepoäng tillgodoräknas. I annat fall kan doktoranden tillgodoräknas upp till 4 hp per vecka, om kursen innefattar icke-triviala uppgifter och/eller en examination. I alla andra fall kan doktoranden tillgodoräknas upp till 2 hp per vecka.

Konferenser och workshops

Konferenser och workshops räknas som en del av ordinarie forskningsarbete och kan därför inte tillgodoräknas.