Kursinformation för doktorander

Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

Så här hittar du planerade kurser

Alternativ 1: ​​ Sök kurs

 • Du kan här få fram alla doktorandkurser på skolan genom att under Välj bland andra sökkriterier kryssa i Forskarnivå och välja Alla inom Elektroteknik och datavetenskap i rullgardinsmenyn
 • Du kan också söka kurser som kommer att ges under det kommande året med hjälp av samma sökfilter

Alternativ 2: ​​ Kurser per skola

Information om vilka obligatoriska kurser som finns hittar du på respektive doktorsprograms webbsida .​​ Kursavgiften för de två kurserna FAK3127 Den hållbara forskaren 2,0 hp  och FDS3103 Introduktion till vetenskapligt skrivande 2,0 hp  täcks av skolan. Det betyder att alla doktorander på EECS kan anmäla sig till dessa kurser, även om kurserna är utformade för och obligatoriska inom doktorsprogrammet Elektro- och systemteknik .

Antagning och registrering på en doktorandkurs vid KTH

Kursläraren kommer att lämna in en lista över kursdeltagare till Doctoral Education Support. Om du deltar i kursen kommer du att bli antagen och registrerad när läraren lämnar in listan. Listan lämnas ibland in i början av kursen och ibland i slutet.

Anmälan till tentamen för en kurs på avancerad nivå som ingår i en doktorandkurs

Minst två veckor innan tentamensperioden startar ska du fylla i webbformuläret ​ Exam/ Reexam/ Partial exams ​ (på engelska) och ange följande information i kommentarsavsnittet:

 • Du är doktorand
 • Du är registrerad på doktorandkursen [kurskod]
 • Du vill anmäla dig till tentamen för kursen på avancerad nivå (med kurskoden som angavs i webbformuläret)
 • Du kan därför inte anmäla dig via "Personliga menyn"
 • Begär bekräftelse via e-post

Doktorander från andra universitet som vill läsa doktorandkurs på KTH

 1. Kontakta kursansvarig för att försäkra dig om att kursen går och att du får läsa kursen.
 2. Lämna in följande till Doctoral Education Support, Malvinas väg 10 (för de i KTH Campus) eller Kistagången 16 (för de i KTH Kista):
 3. Om du behöver tillgång till Canvas, kontakta it-support@kth.se .

Registrering på en kurs på grundnivå eller avancerad nivå vid KTH

 1. Kursen måste vara angiven som en planerad kurs i din senaste ISP. Om den inte har lagts till där ännu, uppdatera din ISP.
 2. Fyll i webbformuläret ​ Application for first or second cycle course for doctoral students at EECS  (på engelska).
 3. När du har fått mejlbekräftelse på att du är antagen till kursen registrerar du dig enligt instruktionerna inom webbregistreringsperioden för kursen via din personliga meny.
 4. När kursen har avslutats och rapporterats i Ladok, kontakta doctoral-education-support@eecs.kth.se  och begär att kursen ska tillgodoräknas till doktorsprogrammet. Om inte detta görs kommer du inte kunna inkludera kursen när du ansöker om examensbevis.

Anmälan till tentamen för en kurs på grundnivå eller avancerad nivå

 1. Tentamensanmälan görs under anmälningstiden  via din personliga meny.
 2. Om du glömt att anmäla dig i tid kan du läsa mer här  om hur du ska göra.

Tillgodoräknande av kurs

Fyll i följande formulär och lämna in alla dokumenten till Doctoral Education Support, Malvinas väg 10 (för de på KTH Campus ) eller Kistagången 16 (för de i KTH Kista ):

Skolans policy för sommarkurser

När det gäller sommarskolor och liknande kurser, där det tydligt står hur många högskolepoäng evenemanget motsvarar, så kan dessa högskolepoäng tillgodoräknas. I annat fall kommer doktoranden tillgodoräknas 4 hp per vecka, om kursen innefattar icke-triviala uppgifter och/eller en examination. I alla andra fall kommer doktoranden tillgodoräknas 2 hp per vecka.