Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kursutvecklingsmedel

Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

Elektro- och systemteknik

Elektro- och systemtekniks programråd erbjuder kursutvecklingsmedel för att uppmuntra kvalitetsförbättring av programmets kurser.

Kursutvecklingsmedel kan sökas när som helst under året och ansökan måste komma in före kursen startar. För att en kurs ska berättigas medel måste den ha minst tre deltagare, planerad klassrumsundervisning och ha någon typ av avslutande examinering.

Ansökan ska innehålla:

  • beskrivning av kursen som utvecklas och/eller vilka förändringar som planeras
  • vilka kostnader finansieringen är avsedd att täcka
  • när kursen är planerad att starta och hur ofta den kommer att erbjudas.

Efter avslutad kurs skickas följande in:

  • en klasslista
  • en kursanalys, baserat på doktorandernas kursutvärdering.

Om medel beviljats betalas det ut efter att kursen är avslutad och senast två år efter att ansökan har godkänts.

Skicka ansökan och kompletterande information till doctoral-education-support@eecs.kth.se

På grund av kursernas stora skillnader i storlek och innehåll finns det två nivåer av kursutvecklingsmedel: 100 000 och 200 000 kr. Programrådet avgör på vilken nivå kursen ska beviljas medel, baserat på omfattningen av arbete med exempelvis kurskompendier, projekt och föreläsningar. I normalfallet kan en större revision tilldelas 100,000 kr och design av ny kurs 200,000 kr.

Kursanalysmall

Använd denna mall för kursanalys om du ansöker om kursutvecklingsmedel. Det är samma mall som rekommenderas för rutinkursanalyser.

Course analysis template (doc 72 kB)

Course analysis template - example (doc 61 kB)