Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kursinformation för doktorander

Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

På denna sida

Så här hittar du planerade kurser

Alternativ 1: ​​ Sök kurs

 • Du kan här få fram alla doktorandkurser på skolan genom att under Välj bland andra sökkriterier kryssa i Forskarnivå och välja Alla inom Elektroteknik och datavetenskap i rullgardinsmenyn
 • Du kan också söka kurser som kommer att ges under det kommande året med hjälp av samma sökfilter

Alternativ 2: ​​ Kurser per skola

Information om vilka obligatoriska kurser som finns hittar du på respektive doktorsprograms webbsida .​​ Kursavgiften för de två kurserna FAK3127 Den hållbara forskaren 2,0 hp  och FDS3103 Introduktion till vetenskapligt skrivande 2,0 hp  täcks av skolan. Det betyder att alla doktorander på EECS kan anmäla sig till dessa kurser, även om kurserna är utformade för och obligatoriska inom doktorsprogrammet Elektro- och systemteknik .

Information om generella färdighetskurser finns på webbsidan Generella färdighetskurser  (på engelska).

Kursbetyg kommer att synas i examensbeviset.

Kurser på forskarnivå

Antagning och registrering

Säkerställ godkännande från din huvudhandledare och tillstånd från kursexaminator innan du deltar i en doktorandkurs.

Om läraren godkänner att du deltar i kursen, så blir du antagen och registrerad när läraren skickar en lista till oss över studenter som ska delta i kursen. Som ett alternativ, om du redan har ett skriftligt godkännande, kan du vidarebefordra det till oss , så antar vi dig på kursen.

Särskilt tillstånd för doktorander från andra universitet

Om du är en doktorand från ett annat universitet behöver du särskilt tillstånd innan du börjar läsa en doktorandkurs på KTH. Hur man ansöker om särskilt tillstånd anges nedan.

KTH har höjt säkerhetsnivån vid aktivering av IT-konton. För att du, efter beviljat särskilt tillstånd, ska få tillgång till din kurs och kursregistrera dig behöver du ett KTH-konto . KTH-konto kan du kvittera ut med Mobilt BankID eller genom att besöka KTH:s campus. Om du inte har Mobilt BankID eller inte kan besöka KTH:s campus kan du inte starta kursen.

 1. Kontakta kursansvarig för att försäkra dig om att kursen går och att du får läsa kursen.
 2. Lämna in följande handlingar till doctoral-education-support@eecs.kth.se :
 3. Invänta bekräftelse på antagning och registrering från Doctoral Education Support och följ anvisningarna i mejlet om hur du kvittar ut ditt nya KTH-konto.
 4. Om du inte fått tillgång till kursen i Canvas trots kursregistrering i Ladok, kontakta it-support@kth.se .

Tentamensanmälan

Om tentamensanmälan ska göras för doktorandkursen, gör du det under anmälningstiden  via din personliga meny.

Om tentamen tillhör en kurs på avancerad nivå som går parallellt med doktorandkursen och du inte kan anmäla dig via din personliga meny, behöver du fylla i webbformuläret​ Exam/ Reexam/ Partial exams  ​(på engelska) minst två veckor innan tentamensperioden startar.

De som har glömt att anmäla sig i tid kan hitta mer information om skriftlig tentamen här .

Betygsrapportering

Efter avslutad kurs kontaktar kursens examinator forskarutbildningsstödet för betygsrapportering. Kort därefter kommer betyget synas i doktorandens Ladok.

Avbrott och omregistrering

Doktorander har möjlighet att registrera avbrott från en kurs på forskarnivå när som helst under kursens löptid. Om de får godkännande från kursens examinator eller lärare och i mån av plats, kan de även ansöka om att bli omregistrerade för att återuppta kursen vid ett senare tillfälle. Doktorander lägger in avbrott på kurs själva via Ladok och kan kontakta Doctoral Education Support för att få hjälp med omregistrering.

Kurser på grundnivå/avancerad nivå

Antagning och registrering

 1. Kursen måste vara angiven som en planerad kurs i din senast fastställda ISP. Om den inte har lagts till där ännu, uppdatera din ISP.
 2. Säkerställ godkännande från kursens examinator att du får delta i kursen.
 3. Fyll i webbformuläret ​ Application for first or second cycle course for doctoral students at EECS  (på engelska).
 4. När du har fått mejlbekräftelse på att du är antagen till kursen registrerar du dig enligt instruktionerna inom webbregistreringsperioden för kursen via din personliga meny.
 5. Om du inte fått tillgång till kursen i Canvas trots kursregistrering i Ladok, kontakta it-support@kth.se .

 6. När kursen har avslutats och rapporterats i Ladok, kontakta doctoral-education-support@eecs.kth.se  och begär att kursen ska tillgodoräknas till doktorsprogrammet. Om inte detta görs kommer du inte kunna inkludera kursen när du ansöker om examensbevis.

Begränsningar för doktorander från andra universitet

Doktorander från andra universitet kan gå kurser på grund- och avancerad nivå vid KTH under något av följande två villkor:

 1. Kursen finns listad på antagning.se , och de ansöker om antagning där (läs om "Fristående kurser på KTH") eller
 2. De är villiga att betala kursavgiften, motsvarande kostnaden för uppdragsutbildning för kurser som inte finns på antagning.se . KTH kan endast ingå ett uppdragsutbildningsavtal med ett företag eller universitet för sin anställdes eller studerandes räkning, inte direkt med en individ. Kontakta doctoral-education-support@eecs.kth.se  för mer information.

Vissa lärare erbjuder motsvarande doktorandkurser med en förenklad ansökningsprocess än den som förklaras ovan. Vid intresse, fråga examinator/lärare om tillgängligheten för en sådan kurs. Hitta den förenklade ansökningsprocessen för doktorandkurser i rutan "Särskilt tillstånd för doktorander från andra universitet" som finns ovan.

Tentamensanmälan

Du anmäler dig för tentamen under anmälningstiden  via din personliga meny. De som har glömt att anmäla sig i tid kan hitta mer information om skriftlig tentamen här .

Tillgodoräknande av kurser

Lämna in följande handlingar till doctoral-education-support@eecs.kth.se :

 • Kursbevis eller samlat betygsdokument
 • Kursplan eller motsvarande

Kurser som inte tidigare har ingått i en avslutad examen som påbörjades innan antagning till forskarutbildningen och som inte låg till grund för uppfyllandet av antagningskriterierna för forskarutbildningen är möjliga att tillgodoräkna. Sådana ansökningar om tillgodoräknande bör inkomma inom sex månader efter antagning till forskarutbildningen.

Tillgodoräknanden av kurser på grundnivå och avancerad nivå är föremål för de begränsningar som formulerats i KTH:s riktlinje om utbildning på forskarnivå  och den allmänna studieplanen för forskarutbildningsämnet .

Sommarskolor och kurser som inte är inrättade vid lärosäten

För sommarskolor och kurser som inte är inrättade vid lärosäten kan en doktorand tillgodoräknas upp till 2 hp per vecka baserat på underlag som gör det möjligt att bedöma den faktiska arbetsbelastningen (1 hp motsvarar i genomsnitt mellan 25 och 30 studietimmar).

Konferenser och workshops

Konferenser och workshops räknas som en del av ordinarie forskningsarbete och kan därför inte tillgodoräknas.

Språkkurser i svenska

Icke-svensktalande anställda vid KTH uppmuntras starkt att lära sig svenska. KTH erbjuder flera kurser anpassade till olika nivåer. Se webbsidan Kurser i svenska för internationella studenter vid KTH . Doktorandens avdelning täcker avgiften för kursen. Kontakta din handledare för de praktiska detaljerna, såsom fakturareferens .

Närvara vid föreläsningar utan avsikt att gå kursen

Doktorander vid KTH får närvara vid kursföreläsningar utan att ha för avsikt att gå kursen eller få poäng för den, så länge examinator godkänner detta.