Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Elektro- och systemteknik

Doktorsprogram vid skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

Nyheter

Nyantagen policy med rekommendationer för att lindra onödig stress för doktorander inom doktorsprogrammet Elektro- och systemteknik

Följande policydokument innehåller rekommendationer för att lindra onödig stress för doktorander inom doktorsprogrammet Elektro- och systemteknik: Policy med rekommendationer för att lindra onödig stress för doktorander (pdf 172 kB)  (på engelska).

Programmet rekommenderar att huvudhandledare och doktorand anger i respektive individuella studieplan (ISP), del 6.1 kommentarrutan, om de har läst policydokumentet och vilka eventuella åtgärder som har vidtagits.

Programbeskrivning

Fastställd 2024-02-06 (pdf 184 kB)

Preliminär version 2020 (pdf 172 kB)

Fastställd 2010-06-01 (pdf 302 kB)

Allmän studieplan för forskarutbildningsämne

Elektro- och systemteknik

Gäller för nya doktorander: Fastställd 2024-02-06 (pdf 254 kB)

Gäller för doktorander som antogs före 2024-02-06: Fastställd 2019-06-13 (pdf 380 kB)

Gäller för doktorander som antogs före 2019-06-13: Fastställd 2014-01-20 (pdf 4,8 MB)

Gäller för doktorander som antogs före 2014-01-20: Fastställd 2010-11-11 (pdf 109 kB)

Undrar du vilken allmän studieplan som gäller för dig, eller vill du byta till en nyare studieplan? Se "Vilken allmän studieplan gäller för mig?" under vanliga frågor för individuella studieplaner .

Kurser inom doktorsprogrammet

Obligatoriska kurser

Pedagogik

FLH3000 Grundläggande kommunikations- och undervisningslära 3,0 hp
Denna kurs erbjuds fyra gånger per år, P1, P1-P2, P3, P3-P4, och hålls på engelska. Se schemat och anmäl dig via anmälningsformuläret .

Vetenskapsteori och forskningsmetodik

FAK3014 Vetenskapsteori och forskningsmetodik - mindre kurs 3,0 hp
Denna kurs erbjuds alla fyra perioder. Anmäl dig via anmälningsformuläret länkat under rubriken "Övrig information". När du har mottagit bekräftelse på att du har fått plats på kursen, vidarebefordra bekräftelsen till doctoral-education-support@eecs.kth.se  och be om att bli formellt antagen i Ladok. När du har blivit antagen kommer du att kunna registrera dig själv via din Ladoksida under webbregistreringsperioden  för kurstillfället.

FAK3012 Kompletterande kurs i vetenskapsteori och forskningsmetodik 3,0 hp
De som redan läst vetenskapsteori i sina masterstudier ska välja denna kurs. Den erbjuds alla fyra perioder. Anmäl dig via anmälningsformuläret länkat under rubriken "Övrig information". När du har mottagit bekräftelse på att du har fått plats på kursen, vidarebefordra bekräftelsen till doctoral-education-support@eecs.kth.se  och be om att bli formellt antagen i Ladok. När du har blivit antagen kommer du att kunna registrera dig själv via din Ladoksida under webbregistreringsperioden  för kurstillfället.

Forskningsverktyg, praktiska och som begrepp

FAK3127 Den hållbara forskaren 2,0 hp  ← kursavgiften täcks av skolan
Denna kurs erbjuds en gång per år, i period 4, om tillräckligt många anmäler sig. För att gå kursen bör man ha gått minst ett år på forskarutbildningen. Anmäl dig via anmälningsformuläret länkat under rubriken "Övrig information". När du har mottagit bekräftelse på att du har fått plats på kursen, vidarebefordra bekräftelsen till doctoral-education-support@eecs.kth.se  och be om att bli formellt antagen i Ladok. När du har blivit antagen kommer du att kunna registrera dig själv via din Ladoksida under webbregistreringsperioden  för kurstillfället.

Vetenskapligt skrivande

FDS3103 Introduktion till vetenskapligt skrivande 2,0 hp ← kursavgiften täcks av skolan
Denna kurs erbjuds en till två gånger per år. Anmäl dig genom att skicka ett mejl till doctoral-education-support@eecs.kth.se  och ange ditt namn och personnummer.

FDS3102 Att skriva vetenskapliga artiklar 5,0 hp
Denna kurs är ett alternativ till den övre. Den är större och därmed mer innehållsrik.

Valfria kurser

​Se underrubriken "Så här hittar du planerade kurser" på webbsidan ​ Kursinformation för doktorander ​.

Förväntningsformulär

Se sidan Doktorsprogram .

Programråd

Programansvarig

Kontakt för övergripande frågor.

Representanter för inriktningar och avdelningar

Kontakt för frågor relaterat till forskarutbildningsämnet.

Inriktning: Elektromagnetism
Avdelning: Elektromagnetism och fusionsfysik (EMF)

Inriktning: Elkraftteknik
Avdelning: Elkraftteknik (EPE)

Inriktning: Informations- och signalbehandling
Avdelning: Teknisk informationsvetenskap (ISE)

Inriktning: Reglerteknik
Avdelning: Reglerteknik (DCS)

Inriktning: Mikrosystem
Avdelning: Mikro- och nanosystem (MST)

Inriktning: Plasmafysik
Avdelningar: Rymd- och plasmafysik (SPP)

Inriktning: N/A
Avdelning: Nätverk och systemteknik (NSE)

Doktorandrepresentanter

Arbetar för att förbättra forskarutbildningen inom doktorsprogrammet.

Forskarutbildningsstöd

Kontakt för administrativa frågor.

Se fler kontakter på sidan Forskarutbildningsråd .

Information för handledare

Material från mötet med handledare 2023-12-01 (pdf 1,8 MB)  (på engelska)