Till innehåll på sidan

Datalogi

Doktorsprogram på skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

Nyheter

Den 3 november 2022 fick alla doktorander och handledare inom doktorsprogrammet ett mejl med ärenderaden "PhD student and supervisor expectations" (svenska: doktorander och handledares respektive förväntningar), som innehöll information om en enkät. De inom programmet som inte fick detta mejl kan kontakta programansvarig .

Programbeskrivning

Reviderad 2017-12-28 (pdf 97 kB)

Fastställd 2010-11-30 (pdf 284 kB)

Allmän studieplan för forskarutbildningsämne

Datalogi

Gäller för nya doktorander: Fastställd 2021-10-19 (pdf 318 kB)

Gäller för doktorander som antogs före 2021-10-19: Reviderad 2017-02-01 (pdf 172 kB)

Gäller för doktorander som antogs före 2017-02-01: Fastställd 2010-11-30 (pdf 258 kB)

Tal- och musikkommunikation

Gäller för nya doktorander: Fastställd 2024-02-06 (pdf 280 kB)

Gäller för doktorander som antogs före 2024-02-06: Fastställd 2017-04-05 (pdf 166 kB)

Gäller för doktorander som antogs före 2017-04-05: Fastställd 2010-11-30 (pdf 262 kB)

Undrar du vilken allmän studieplan som gäller för dig, eller vill du byta till en nyare studieplan? Se "Vilken allmän studieplan gäller för mig?" under vanliga frågor för individuella studieplaner .

Kurser inom doktorsprogrammet

Obligatoriska kurser

Se relevant ämnesstudieplan.

Valfria kurser

​Se underrubriken "Så här hittar du planerade kurser" på webbsidan ​ Kursinformation för doktorander ​.

Riktlinje för delmålsseminarier

Under den här rubriken finns riktlinjer för delmålsseminarier inom doktorsprogrammet Datalogi och kraven beskrivs i termer av ett antal resultatindikatorer. Syftet med att införa dessa indikatorer är att göra det klart för både studenter och handledare om vilka forskningsresultat som förväntas vid varje steg.

Alla studerande i forskarutbildningen, inklusive stipendiater och industridoktorand, förväntas att göra framgång i enlighet med de steg som anges i skolans policy länkad nedan. Men för studenter som är anställda, är avancemang också knutet till framgång i doktorandstegen , med tillhörande löneökningar.

Planering för stegen är ett gemensamt ansvar för studenter och deras handledare, och kommer att diskuteras vid de årliga mötena med övervakningsgrupper. Avancemang till nästa steg måste godkännas av studentens huvudhandledare och programansvarig.

Dokumentet är en officiell policy för doktorsprogrammet Datalogi. Resultaten måste återspeglas på ett lämpligt sätt i elevernas individuella studieplan som diskuteras med och godkänts av handledarna, och de krav som diskuteras under de årliga mötena.

Resultatindikatorer

Doktorandstegen och deras krav sammanfattas i den nedanstående tabellen, med undantag för inlämningar, avhandlingar och projektarbete.

Steg Månad Högskolepoäng Presentationer
30% 15 (18) 20 Seminarium (vetenskaplig plan)
50% 24 (30) 30 Licentiatseminarium eller motsvarande
80% 38 (48) 50 Seminarium (avhandlingsförslag)
100% 48 (60) 60 Disputation

För ytterligare information läs policydokument: Doctoral Studies Progression Steps (pdf 93 kB)  (på engelska)

Förväntningsformulär

Se sidan Doktorsprogram .

Programråd

Programansvarig

Kontakt för övergripande frågor.

Avdelningsrepresentanter inom ämnet Datalogi

Kontakt för frågor relaterat till forskarutbildningsämnet.

Avdelning: Teoretisk datalogi (TCS)

Avdelning: Beräkningsvetenskap och beräkningsteknik (CST)

Avdelning: Tal, musik och hörsel (TMH)

Avdelning: Robotik, perception och lärande (RPL)

Avdelning: Nätverk och systemteknik (NSE)

Representanter inom ämnet tal- och musikkommunikation

Kontakt för frågor relaterat till forskarutbildningsämnet.

Se fler kontakter på sidan Forskarutbildningsråd .