Individuell studieplan (ISP)

Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

Nyheter

Alla individuella studieplaner på skolan ska revideras en gång per år under en särskilt revisionsperiod. Just nu pågår revisionsperioden för tre av skolans fyra doktorsprogram:

  • Datalogi: Revisionsperioden är 1 januari—31 mars 2020. De som har en fastställd ISP efter 1 oktober 2019 behöver inte göra ytterligare en revision.
  • Medierad kommunikation: Revisionsperioden är 1 januari—31 mars 2020. De som har en fastställd ISP efter 1 oktober 2019 behöver inte göra ytterligare en revision.
  • Informations- och kommunikationsteknik: Revisionsperioden är 3 februari—27 mars 2020. De som har en fastställd ISP efter 1 december 2019 behöver inte göra ytterligare en revision.
  • Elektro- och systemteknik: Revisionsperioden kommer att ske under hösten 2020.

Sedan 1 april 2019 ska den första individuella studieplanen skapas efter antagning, inte före.

Skapa och revidera en ISP

För att skynda på processen kan du följa denna​ vägledning steg för steg (pdf 6,0 MB) ​ (på engelska) som har skapats specifikt för EECS.

Vid tekniska problem, vänligen kontakta e-isp@kth.se .

Vanliga frågor

Hur skapar jag min första ISP?

Huvudhandledaren skapar en ISP via​ det webbaserade eISP-systemet . Logga in, välj menyn ”Studieplaner”, klicka på ”Ny studieplan” och leta reda på din doktorand i listan (om namnet inte finns i listan, kontakta ​ doctoral-education-support@eecs.kth.se ). Fyll i de obligatoriska fälten i den nya studieplanen, klicka på ”Spara och stäng” och informera den presumtiva doktoranden.

Om du inte kan hitta doktoranden, kan du behöva byta behörighet i systeminställningarna, se denna skärmdump (png 15 kB) .

Hur reviderar jag en ISP?

Huvudhandledaren inleder en revision via ​ det webbaserade eISP-systemet ​. Logga in, välj menyn ”Studieplaner” och klicka på ”Revidera” bredvid din doktorands namn. Om din doktorand inte har använt eISP-systemet förut, se avsnittet ”Hur skapar jag min första ISP?” ovan.

Hur skickar jag studieplanen för godkännande?

Alla nya studieplaner har från början statusen ”Skapad”. Det betyder att huvudhandledaren och doktoranden kan redigera och spara studieplanen samtidigt – ungefär som när man arbetar med ett utkast. När studieplanen är klar för att godkännas, inleder doktoranden godkännandeprocessen genom att klicka på ”Godkänn och skicka”. Då skickas studieplanen till huvudhandledaren för godkännande. Detta är starten på ​ eISP-processen (png 591 kB)  (på engelska).

Hur hämtar jag uppgifter från Ladok? (Endast för redan antagna doktorander.)

Högst upp till höger finns knappen ”Klicka här för att hämta in ny data”. Både huvudhandledaren och doktoranden kan klicka på denna knapp för att hämta uppgifter från Ladok. Vi rekommenderar att du klickar på knappen varje gång studieplanen redigeras, för att se till att uppgifterna är aktuella.

Vem kan fylla i studieplanen?

De flesta fält fylls i manuellt, antingen av handledaren eller av doktoranden. Vissa fält är låsta och uppgifterna måste hämtas från Ladok. Doctoral Education Support, studierektorerna och den forskarutbildningsansvariga som granskar studieplanen kan inte redigera den. De kan enbart lämna kommentarer i kommentarsavsnittet och sedan avvisa/godkänna den.

Vem ska jag välja som "Programansvarig doktorsprogram/studierektor"?

Val av "Programansvarig doktorsprogram/studierektor" i eISP (pdf 144 kB)  (engelska)

Varför kan jag inte ändra i studieplanen?

Det kan bero på att studieplanen väntar på att ändras eller godkännas av någon annan (​ eISP-processen (png 591 kB) ​), eller på att ISP:n redan har fastställts och inte kan ändras längre. Se studieplanens status i kolumnen ”Status” i ISP-systemet.

Varför kom studieplanen tillbaka till mig?

En ISP kommer att skickas mellan huvudhandledaren och studenten tills handledaren godkänner den utan att ha gjort några ändringar. Om en ISP inte godkänns och skickas tillbaka, kommer doktoranden att få den först.

Varför finns viss data i Ladok, men inte i ISP?

Detta kan bero på pågående kompabilitetsproblem mellan Ladok och ISP. Se uppdaterad information här , under "Aktuell information". Tillgodoräknade kurser hämtas till exempel inte från Ladok, på grund av kompabilitietsproblem mellan systemen. Vid avvikelser när det gäller kursresultat, så är det Ladok som gäller.

Varför är del 3.1 "Utnyttjad studietid (%)" högre än väntat?

Det kan bero på två anledningar:

  1. Del 3.1 "Utnyttjad studietid (%)" uppdateras ett helt kalenderhalvår i taget. Därför kan siffran vara missledande i början av kalenderhalvåret.
  2. Siffran tar inte hänsyn till all information i del 3.4 "Hittillsvarande och planerad förlängningsgrundande ledighet/uppdrag", som t.ex. förtroendeuppdrag. Läs mer om detta i nästa fråga.

Var anger jag särskilda anledningar för förlängning av studietiden?

Del 3.4 (PNG 6 kB)  i ISP:n används för att ange särskilda anledningar för förlängning av studietiden, såsom "föräldraledighet, sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret eller förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer" ( eISP-manualen ).

Det kan hända att del 3.1 "Utnyttjad studietid (%)" i ISP:n inte är helt pålitlig i samband med förlängningar, eftersom ISP:n främst är en plan. Siffran kommer från Ladok, som inte utgör grunden för förlängning. HR har förlängning i åtanke baserat på doktorandens institutionstjänstgöring, vad som finns i HR+ systemet och, om tillämligt, beslut om tidskompensering för doktorandrepresentanter från Doktorandsektionen vid Tekniska Högskolans Studentkår, när de förbereder doktorandens sista anställningskontrakt. Doktoranden rekommenderas att kommunicera med hr-support@eecs.kth.se , så att tidsförlängningen blir rätt. För frågor om den finansiella aspekten kan handledaren kontakta ekonomi@eecs.kth.se .

Vilken allmän studieplan gäller för mig?

Doktorander följer den allmänna studieplan (forskarutbildningsämnets studieplan) som var giltig det datum då man antogs till forskarutbildning. En doktorand som önskar kan eventuellt byta till en nyare studieplan genom att länka till den senare allmänna studieplanen under flik 2, "Information om den allmänna ämnesstudieplanen", i sin individuella studieplan (se även sida 4 i vägledning steg för steg ). Om den nyare allmänna studieplanen inte har samma inriktning behöver dock en ansökan om byte av inriktning göras med hjälp av blanketten FO-BANT . Skolans allmänna studieplaner hittar du här .

Referenser

Aktuell information och nyheter om ISP-systemet

Beställning av eISP-konto för presumtiv doktorand

Beställning av eISP-konto för handledare

ISP-systemet för befintliga användare

Användarmanual för ISP-systemet