Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Antagning

Den här sidan ger information om hur man ansöker om antagning till forskarutbildning vid skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS).

Viktigt att känna till

Doktorander som bor utanför Sverige, eller behöver svenskt visum, kommer inte att kunna hämta ut sitt KTH-konto och påbörja studierna förrän de anländer till Sverige.

Se sidan Länkar och resurser  för de senaste versionerna av dokumenten "Antagningsordning vid KTH" och "Riktlinje om utbildning på forskarnivå".

Hur man ansöker

Antagningsprocessen involverar flera funktioner inom verksamhetsstödet beroende på hur doktoranden finansieras och hur långt man kommit i processen. Du är alltid välkommen att kontakta oss  om du har frågor om en planerad eller pågående ansökan.

Steg 1: Rekrytering och urval

Följ anvisningarna på en av följande sidor, baserat på hur doktoranden kommer finansieras:

Steg 2: Antagning

När rekryteringsprocessen är avslutad och en kandidat har valts ut påbörjar huvudhandledaren antagningsprocessen genom att lämna in följande dokument till doctoral-education-support@eecs.kth.se . En inkomplett ansökan kan förlänga handläggningstiden:

☐ En av följande två blanketter, underskriven av den presumtiva doktoranden:

☐ Kopior av dokument som bevisar att den sökande uppfyller​ kraven på grundläggande behörighet och den särskilda behörighet  som finns angiven i den allmänna studieplanen för respektive forskarutbildningsämne :

  • Kopia på masterexamensbevis med tillhörande resultatintyg, eller
  • Kopia på resultatintyg som bevisar att den sökande har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå

Kom ihåg att kontrollera forskarutbildningsämnets allmänna studieplan  för de specifika behörighetskraven vid rekrytering av en ny doktorand. Detta är särskilt viktigt för dig som siktar på antagning till forskarutbildningsämnet Elektro- och systemteknik.

☐ Dokument beroende på finansieringstyp:

  • Anställd av KTH (doktorandanställning): HR skickar oss initieringsbrevet och motiveringsbrevet, som den tilltänkta huvudhandledaren redan ska ha upprättat via webbformulär i samband med rekryteringsprocessen (se steg 1)
  • Anställd av en annan arbetsgivare (industridoktorand):  Avtalshandläggaren  skickar oss en kopia på underskrivet industridoktorandavtal och motiveringsbrevet (industridoktorand), som den tilltänkta huvudhandledaren redan ska ha upprättat innan antagning (se steg 1)
  • Stipendium eller utbildningssamarbete: Kontakta oss  för mer information

​☐ Inom en månad efter att doktoranden har registrerat sig själv i Ladok  ska huvudhandledaren skapa och fastställa en ISP  för doktoranden. Utforska gärna underrubriken " Förväntningsformulär " på den länkade sidan – ett verktyg för att underlätta diskussioner om förväntningar mellan doktorander och handledare.

Doktorander som bor utanför Sverige, eller behöver svenskt visum, kommer inte att kunna hämta ut sitt KTH-konto och påbörja studierna förrän de anländer till Sverige.

Steg 3: Anställning (gäller endast anställning vid KTH)

HR kontaktar huvudhandledaren för upprättande av anställningskontrakt. Vid frågor, kontakta HR för respektive avdelning .

Steg 4: Praktiska förberedelser

Servicecenter kommer att kontakta huvudhandledaren för de praktiska förberedelserna, så som accesskort, nyckel, kontorsplats etc. Vid frågor, kontakta service@eecs.kth.se .

Gästdoktorander

Se sidan FAQ  (på engelska).

Referenser

Hitta länkar till styrdokument och blanketter på sidan Länkar och resurser .

Läs om KTH:s antagningskrav  eller om ​ hur man blir doktorand på KTH  (på engelska).