Till innehåll på sidan

Doktorand

Vid rekrytering av doktorander följer EECS de processer som finns på KTH:s webb. Där kan du som rekryterande chef och huvudhandledare hitta information om kompetensbaserad rekrytering, processkarta och intervjustöd. På skolans interna sidor hittar du skolspecifik dokumentation, bland annat initiering av rekrytering som måste vara ifyllt och godkänt innan annonsering av doktorand kan påbörjas.

Förutsättningar för att anställa doktorand

Innan du som rekryterande huvudhandledare bestämmer dig för att utlysa en doktorandposition behöver du känna till KTH:s riktlinjer för utbildning på forskarnivå .

Industridoktorand

Om du planerar att rekrytera en industridoktorand hittar du information om den processen på sidan för industridoktorandrekrytering .

Process för rekrytering av doktorand med anställning vid KTH

Initiering av rekrytering vid EECS

För att påbörja en rekrytering av doktorand krävs att du som huvudhandledare formellt ber om att få initiera rekryteringen via webbformuläret rekrytering av doktorander . I initieringen ska du ange huvudhandledarskap, typ av finansiering, ansvarig ekonom och projektnummer för anställningen.

När webbformuläret är ifyllt hanteras det av din HR-kontakt. Annonsmaterial skickas till rekrytering@eecs.kth.se  direkt efter att formuläret skickats.

Annonsering (KTH-anställd doktorand)

På KTH publiceras doktorandannonser i en gemensam samannonsering nio gånger per år. För annonsmall samt information om rekryteringsprocessen, gå till KTH:s interna sidor för doktorandrekrytering  och följ stegen som anges där. Datum för annonsering och när du som huvudhandledare behöver skicka in material (ifyllt webbformulär och annonstext) till HR hittar du nedan: 

Material senast till HR Publicering av annons
29 januari (centralt stopp 5 februari) 11 februari
26 februari (centralt stopp 5 mars) 11 mars
26 mars (centralt stopp 31 mars) 8 april
30 april (centralt stopp 7 maj) 13 maj
28 maj (centralt stopp 4 juni) 10 juni
27 augusti (centralt stopp 3 september) 9 september
24 september (centralt stopp 1 oktober)

7 oktober

22 oktober (centralt stopp 29 oktober) 11 november
19 november (centralt stopp 26 november) 2 december

Efter rekryteringen

När urval och intervjuer är slutförda, ska du som huvudhandledare motivera ditt val av kandidat. Du går då till webbformuläret rekrytering av doktorander  som du fyllde i för initiering av rekryteringen, men väljer istället "Motivering av vald kandidat till doktorandanställning" i rullisten. Ifyllt formulär kommer att skickas till din HR-kontakt som skickar samlad dokumentation till forskarutbildningshandläggare. Tänk på att doktorandkandidaten först måste vara antagen som forskarstuderande vid KTH innan en anställning kan ske. Huvudhandledaren påbörjar ansökan om antagning genom att följa anvisningarna som finns på sidorna för forskarutbildningsstöd .

För tredjelandsmedborgare behöver huvudhandledaren även fylla i och signera ett intyg om studier. Du finner mall för detta intyg här nedan. Migrationsverket accepterar inte intyg som är signerade av HR eller Forskarutbildningen. Mall, förstagångsansökan till Migrationsverket (docx 65 kB) . Skicka signerat intyg till kandidaten.