Till innehåll på sidan

Doktorandrekrytering

Här finns information om hur du rekryterar en doktorand på EECS och KTH.

Vid rekrytering av doktorander följer EECS KTH:s processer: Guide för rekryterande chefer och handledare vid rekrytering av doktorander

Här kan du som rekryterande chef och huvudhandledare hitta information om kompetensbaserad rekrytering, processkarta och intervjustöd.

På EECS interna sidor hittar du skolspecifik dokumentation, bland annat initiering av rekrytering som måste vara ifyllt och godkänt innan annonsering av doktorand kan påbörjas.

Rekrytera en doktorand

Innan du som rekryterande huvudhandledare bestämmer dig för att utlysa en doktorandposition behöver du känna till:

Du behöver även kontrollera forskarutbildningsämnets allmänna studieplan för de specifika behörighetskraven vid rekrytering av en ny doktorand. Detta är särskilt viktigt för dig som siktar på antagning till forskarutbildningsämnet Elektro- och systemteknik. Du hittar denna information på forskarutbildningsstödets sidor om doktorprogram .

Rekrytera en industridoktorand

Om du planerar att rekrytera en industridoktorand hittar du information om den processen på sidan för industridoktorandrekrytering .

Rekrytera en stipendiat

Stipendier

Process för rekrytering av doktorand med anställning vid KTH

Initiering av rekrytering vid EECS

För att påbörja en rekrytering av doktorand krävs att du som huvudhandledare formellt ber om att få initiera rekryteringen via webbformuläret rekrytering av doktorander . I initieringen ska du ange huvudhandledarskap, typ av finansiering, ansvarig ekonom och projektnummer för anställningen.

När webbformuläret är ifyllt hanteras det av din HR-kontakt. Annonsmaterial skickas till rekrytering@eecs.kth.se  direkt efter att formuläret skickats.

Annonsering (KTH-anställd doktorand)

På KTH publiceras doktorandannonser i en gemensam samannonsering nio gånger per år. För annonsmall samt information om rekryteringsprocessen, gå till KTH:s interna sidor för doktorandrekrytering  och följ stegen som anges där. Datum för annonsering och när du som huvudhandledare behöver skicka in material (ifyllt webbformulär och annonstext) till HR hittar du nedan: 

2023 Material senast till HR  Publicering av annons
27 oktober (centralt stopp 3 november) 9 november
27 november (centralt stopp 1 december) 7 december
2024 Material senast till HR Publicering av annons
26 januari (centralt stopp 2 februari) 8 februari
23 februari (centralt stopp 1 mars) 7 mars
21 mars (centralt stopp 27 mars) 4 april
19 april (centralt stopp 26 april) 2 maj
24 maj (centralt stopp 31 maj) 5 juni
23 augusti (centralt stopp 30 augusti) 5 september
20 september (centralt stopp 27 september) 3 oktober
25 oktober (centralt stopp 1 november) 7 november
22 november (centralt stopp 29 november) 5 december

Efter rekryteringen

När urval och intervjuer är slutförda, ska du som huvudhandledare motivera ditt val av kandidat. Du går då till webbformuläret rekrytering av doktorander  som du fyllde i för initiering av rekryteringen, men väljer istället "Motivering av vald kandidat till doktorandanställning" i rullisten. Ifyllt formulär kommer att skickas till din HR-kontakt som skickar samlad dokumentation till forskarutbildningshandläggare. Tänk på att doktorandkandidaten först måste vara antagen som forskarstuderande vid KTH innan en anställning kan ske. Huvudhandledaren påbörjar ansökan om antagning genom att följa anvisningarna som finns på sidorna för forskarutbildningsstöd .

Tredjelandsmedborgare behöver söka uppehållstillstånd för doktorandstudier. Huvudhandledaren behöver därför även fylla i och signera ett intyg om studier. Du finner mall för detta intyg här nedan. Migrationsverket accepterar inte intyg som är signerade av HR eller Forskarutbildningen. Mall, förstagångsansökan till Migrationsverket (docx 65 kB) . Skicka signerat intyg till kandidaten.