Till innehåll på sidan

Teknisk och administrativ personal

På de centrala sidorna för rekrytering av teknisk-, administrativ- och servicepersonal  hittar du bland annat steg för steg hur du går tillväga, samt generell information om personalplanering och mycket mer. 

Kontakt

Vid frågor eller för stöd i din rekrytering, kontakta den handläggare/administratör som är ansvarig för din avdelning.

Rekryteringsstöd per avdelning

Rekryteringsprocessen för Verksamhetsstödet på EECS

Här nedan kan du läsa mer om rekryteringsprocessen för anställningar på EECS Verksamhetsstöd i detalj, samt få information om vilka delar i processen HR-enheten kan hjälpa dig med.

Rekryteringstillstånd

För tjänster som sträcker sig längre än sex månader krävs ett rekryteringstillstånd. HR-enheten ger stöttning i detta.

Annonsering HR hjälper till att granska annonsutkast och med att publicera annons rekryteringssystemet Varbi.

Urval 1

Efter avslutad annonsering gör du som chef ett första urval.
Inbjudan till intervjuer Sätt av tid i kalender för intervjuer, bjud in kandidater via systemet eller telefon.
Intervju 1 HR kan bistå med att ta fram ett intervjumaterial. HR kan delta i intervju 1.
Urval 2 Utifrån intervju 1 gör du ett andra urval där 2-3 kandidater går vidare till en andra intervju.
Intervju 2 Rekryterande chef utför intervju 2.
Referenser HR kan bistå med att ta fram frågor till referenstagning och kan i vissa fall utföra referenstagningen.
Beskedssamtal Rekryterande chef ger via telefon besked till de kandidater som blivit kallade till intervju men som inte går vidare i processen.
Löneförhandling med vald kandidat

HR kan bistå med statistik över löner på EECS. HR-ansvarig vill veta lönenivån innan besked ges till kandidat.

Avtalsskrivning HR skriver anställningsavtal och skickar välkomstmail till kandidat.
Avslut av rekrytering HR avslutar rekrytering i systemet, skriver anslag och arkiverar rekryteringen.