Till innehåll på sidan

Affilierad professor

En affiliering är en överenskommelse med en forskningspartner om utbyte av kunskap. En affilierad professor blir således inte anställd av KTH.

Initiering

 1. Avdelningschef kontaktar HR på skolan för att få information om  samt anvisningar om utnämning till affilierad professor . HR erbjuder stöd i hela processen.

 2. Avdelningschef begär in underlag i form av CV och publikationslista från kandidaten för att kunna initiera samtalet med skolan.

 3. Avdelningschef stämmer av med Fakultetsförnyelseansvarig och skolans befordringskommitté i syfte att bedöma om förutsättning kommer att finnas för skolan att lämna sitt stöd till affiliering. Hänsyn ska tas till KTH:s anvisningar om utnämning till affilierad professor .

 4. Fakultetsförnyelseansvarig kontaktar dekanus med underlag (kandidatens CV och publikationslista) för en informell diskussion i ärendet.

 5. Om Dekanus, Fakultetsförnyelseansvarig och skolans befordringskommitté är överens om ett godkännande beslutar Fakultetsförnyelseansvarig att formellt initiera ärendet och meddelar detta till HR.

Skolans anhållan

Anhållan affilierad professor (docx 57 kB)

 1. Avdelningschef fyller i anhållan och lämnar in till HR elektroniskt för granskning.

 2. HR kontrollerar att anhållan innehåller de delar som är relevanta för vidare hantering.

 3. Avdelningschef och Fakultetsförnyelseansvarig förankrar ärendet i ledningsrådet.

 4. Påskrivet original av anhållan och bilaga skickas till HR för uppladdning i rekryteringssystemet.

Ansökan

 1. HR genomför en dold publicering och skickar ansökningslänken till kandidaten. Detta sker snarast efter Fakultetsförnyelseansvarig:s besked till HR om att initiera ärendet. HR följer upp att ansökan inkommit.

 2. HR laddar upp skolans anhållan i rekryteringssystemet.

 3. HR lämnar över ärendet till Gemensamt verksamhetsstöd för vidare hantering och beslut utefter .

Kontakt

Kontaktpersoner vid frågor om fakultetsrekrytering.