Till innehåll på sidan

Amanuens

En anställning som amanuens regleras av Högskoleförordningen, och därtill finns KTH:s egna rutiner gällande rekrytering.

För att kunna anställas som amanuens måste kandidaten som söker tjänsten vara antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå vid KTH. Anställning som amanuens kan högst omfatta 50% av heltid och skolan rekommenderar att lägsta omfattning på tjänst är 10%. Anställningen ska omfatta undervisning, administration eller medverkan i forskning. Längden på anställningen kan vara upp till ett år i taget, i maximalt tre år. 

Anställa amanuens

Förutsättningen för att anställa en amanuens är att tjänsten omfattas av ett visst antal timmar under en bestämd period. Om du vill anställa en amanuens till kurs- och labbtillfällen, kan du få tillgång till den generella amanuensutlysningen för din institution som skolans HR-enhet tillhandahåller. Kontakta skolans rekryteringsfunktion  för att be om tillgång. Om du vill tipsa eventuella kandidater så kan du också hänvisa till denna annonsering. Du hittar den på sidan för lediga jobb på KTH som endast är utlysta internt .

Meddela din HR-kontakt på avdelningen  när du hittat en kandidat som du vill anställa.

Vill du anställa en amanuens inom din forskning eller ett specifikt projekt så vänder du dig till din HR-kontakt på avdelningen som hjälper dig med annonsering av tjänsten.

Timanställa studenter

Om du behöver anställa en student för kortare uppdrag som inte spänner över längre tidsperioder så kan du anställa dem intermittent. Du hittar mer information om timanställning på sidorna för anställning av studentmedarbetare