Till innehåll på sidan

Rekrytering

Som statlig myndighet är vi skyldiga att annonsera ut alla lediga tjänster vid skolan. I och med utlysningskravet är det fördelaktigt om rekryteringen planeras i god tid innan önskat startdatum.

På dessa sidor kan du läsa mer om de EECS-specifika rekryteringsprocesserna utifrån de olika befattningarna.

KTH:s centrala sidor  återfinns information om rekryteringsprocessen.

Rekryteringstillstånd och personliga egenskaper

För anställningar som planeras vara längre än sex månader eller med en omfattning på över 50 % krävs ett rekryteringstillstånd. Tillståndet ligger som grund för annonsen så det är viktigt att du tänker igenom och tydligt skriver ner vad arbetsuppgifterna k0mmer att vara samt vad som är viktigt att kandidaterna har med sig i form av utbildning, erfarenheter och personliga egenskaper.

De personliga egenskaperna ligger som grund för de kompetensbaserade intervjufrågorna du kan hämta hem från rekryteringsverktyget när det är dags för intervjuer. Du kan välja mellan ett stort antal personliga egenskaper framtagna av Malin Lindelöw som KTH har valt ut.

Här kan du hämta hem en mall för rekryteringstillstånd.

Här kan du hämta hem en lista med samtliga av KTH utvalda personliga egenskaper.

Matris för befattningar på EECS

Vid KTH finns det ett bestämt antal befattningar att rekrytera till. Benämningarna inom befattningarna kan variera. Varje befattning omfattas av olika rutiner och regler, och HR på skolan har satt samman en matris där du som rekryterande chef snabbt kan se vilken befattning som omfattas av vad.

Bild av anställningsmatris

Kontakt

Vid frågor eller för stöd i din rekrytering, kontakta den administratör som är ansvarig för din avdelning.

Länk till sidor om rekryteringsstöd per avdelning