Till innehåll på sidan

Postdoktor

En anställning som postdoktor vid KTH är reglerat enligt "avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor" genom Arbetgivarverket. Anställning som postdoktor används främst som meriterande anställning efter doktorandexamen och avser heltid under minst två, maximalt tre år.

Förutsättningar för att rekrytera postdoktor

När du som rekryterar vill annonsera efter en postdoktor följer du nedan angiven process. Innan du beslutar dig för att rekrytera och kontaktar HR för hjälp med annons bör du känna till de bestämmelser som avtalet reglerar. Observera att Arbetsgivarverket och fack förhandlat fram ett nytt avtal vars bestämmelser gäller från 2022-02-01. 

Nya avtalet för postdoktoranställning: Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor, pdf

Process för rekrytering av postdoktor

För att rekrytera postdoktor behöver du inget rekryteringstillstånd. Följ processen nedan för att starta ett rekryteringsärende.

Få godkännande av rekrytering

Informera din avdelningschef om din avsedda rekrytering och säkerställ att du har godkännande för att anställa. Vidarebefordra godkännande via mail till HR. 

Annonsera

Hämta upp annonsmallen på den centrala sidan för rekrytering av postdoktor , fyll i den och kontakta din avdelningsekonom  för att få en ekonomisk plan för anställningen. Skicka annonsmallen till din rekryteringsstödet för din avdelning  som hjälper dig starta ett ärende i Varbi. 

När annonsen är publicerad kommer HR ge dig tillgång till sökanden via Varbi. 

Urval och intervju

Efter sista ansökningsdag kan du börja genomföra intervjuer med kandidater. Vill du ha hjälp med detta steg kan HR vara med i processen som ett stöd, vi kan bland annat hjälpa till med kompetensbaserad rekryteringsmetodik och intervjuteknik. 

Avsluta rekrytering och anställa

När du valt en kandidat och denne tackat ja till tjänst, genomför avdelningschef en löneförhandling. Kontakta gärna HR som kan vara ett stöd även i denna process. 

HR hjälper dig att avsluta ärendet i Varbi, skriva anställningsavtal med vald kandidat efter att denne inkommit med personnummer, adress, kopia på doktorandexamensbevis, eventuellt uppehållstillstånd samt kopia på personbevis.