Till innehåll på sidan

Affilierad fakultet

En affiliering är en överenskommelse med en forskningspartner om utbyte av kunskap. Affilierad fakultet blir således inte anställd vid KTH.

Initiering

 1. Avdelningschef kontaktar HR på skolan för att få information om KTH:s föreskrifter om affilierad fakultet   och om ansökningsprocessen. HR erbjuder stöd i hela processen.
 2. Avdelningschef begär in underlag i form av CV och publikationslista från kandidaten för att kunna initiera samtalet med skolan.
 3. Avdelningschef stämmer av med Fakultetsförnyelseansvarig och skolans befordringskommitté i syfte att bedöma om förutsättning kommer att finnas för skolan att lämna sitt stöd till affiliering. Hänsyn ska tas till KTH:s riktlinje för affilierad fakultet  samt till skolans beslut om lokala riktlinjer för affilierad fakultet och adjungerad professor .
 4. Fakultetsförnyelseansvarig kontaktar dekanus med underlag (kandidatens CV och publikationslista) för en informell diskussion i ärendet.
 5. Om Dekanus, Fakultetsförnyelseansvarig och skolans befordringskommitté är överens om ett godkännande beslutar Fakultetsförnyelseansvarig att formellt initiera ärendet och meddelar detta till HR.

Skolans anhållan

Anhållan affilierad fakultet (docx 56 kB)

 1. Avdelningschef fyller i anhållan och lämnar in elektroniskt till HR för granskning.
 2. Avdelningschef kontaktar HR för att få aktuell mall för avtalsbilaga att skriva tillsammans med kandidatens arbetsgivare.
 3. HR kontrollerar att anhållan innehåller de delar som är relevanta för vidare hantering.
 4. Avdelningschef och Fakultetsförnyelseansvarig förankrar ärendet i ledningsrådet.
 5. Påskrivet original av anhållan samt respektive avtalsbilaga påskriven av alla parter skickas till HR för uppladdning i rekryteringssystemet.

Ansökan

 1. HR genomför en dold publicering och skickar ansökningslänken till kandidaten. Detta sker snarast efter Fakultetsförnyelse:s besked till HR om att initiera ärendet. HR följer upp att ansökan inkommit.
 2. HR laddar upp skolans anhållan i rekryteringssystemet.
 3. HR lämnar över ärendet till Gemensamt verksamhetsstöd för vidare hantering och beslut utefter .

Kontakt

Kontaktpersoner vid frågor om fakultetsrekryteringar.