Till innehåll på sidan

Medierad kommunikation

Doktorsprogram på skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

Programbeskrivning

Fastställd 2010-11-30 (pdf 296 kB)

Allmän studieplan för forskarutbildningsämne

Människa-datorinteraktion

Fastställd 2017-05-10 (pdf 287 kB)

Fastställd 2010-11-30 (pdf 257 kB)

Medieteknik

Fastställd 2017-05-10 (pdf 104 kB)

Fastställd 2010-11-30 (pdf 258 kB)

Undrar du vilken allmän studieplan som gäller för dig, eller vill du byta till en nyare studieplan? Se "Vilken allmän studieplan gäller för mig?" under vanliga frågor för individuella studieplaner .

Kurser inom doktorsprogrammet

Obligatoriska kurser

Se relevant ämnesstudieplan.

Valfria kurser

Kurser, doktorsprogrammet Medierad kommunikation på EECS/Medieteknik och Interaktonsdesign

​Se även underrubriken "Så här hittar du planerade kurser" på webbsidan ​ Kursinformation för doktorander ​.

Programråd

Programansvarig

Kontakt för övergripande frågor.

Kontakt för frågor relaterat till forskarutbildningsämnet.​

Forskarutbildningsämne: Medieteknik

Forskarutbildningsämne: Människa-datorinteraktion

Doktorandrepresentant

Se fler kontakter på sidan Forskarutbildningsråd .