Till innehåll på sidan

Medierad kommunikation

Doktorsprogram på skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

Programbeskrivning

Fastställd 2024-02-06 (pdf 173 kB)

Fastställd 2010-11-30 (pdf 296 kB)

Allmän studieplan för forskarutbildningsämne

Människa-datorinteraktion

Gäller för nya doktorander: Fastställd 2024-02-06 (pdf 274 kB)

Gäller för doktorander som antogs före 2024-02-06: Fastställd 2017-05-10 (pdf 287 kB)

Gäller för doktorander som antogs före 2017-05-10: Fastställd 2010-11-30 (pdf 257 kB)

Medieteknik

Gäller för nya doktorander: Fastställd 2024-02-06 (pdf 284 kB)

Gäller för doktorander som antogs före 2024-02-06: Fastställd 2017-05-10 (pdf 104 kB)

Gäller för doktorander som antogs före 2017-05-10: Fastställd 2010-11-30 (pdf 258 kB)

Undrar du vilken allmän studieplan som gäller för dig, eller vill du byta till en nyare studieplan? Se "Vilken allmän studieplan gäller för mig?" under vanliga frågor för individuella studieplaner .

Kurser inom doktorsprogrammet

Obligatoriska kurser

Se relevant ämnesstudieplan.

Valfria kurser

Kurser, doktorsprogrammet Medierad kommunikation på EECS/Medieteknik och Interaktonsdesign

​Se även underrubriken "Så här hittar du planerade kurser" på webbsidan ​ Kursinformation för doktorander ​.

Förväntningsformulär

Se sidan Doktorsprogram .

Programråd

Programansvarig

Kontakt för övergripande frågor.

Kontakt för frågor relaterat till forskarutbildningsämnet.​

Forskarutbildningsämne: Medieteknik

Forskarutbildningsämne: Människa-datorinteraktion

Doktorandrepresentant

Se fler kontakter på sidan Forskarutbildningsråd .