Medierad kommunikation

Doktorsprogram på skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

Programbeskrivning

Fastställd 2010-11-30

Allmän studieplan för forskarutbildningsämne

Människa-datorinteraktion

Fastställd 2017-05-10 (pdf 287 kB)

Fastställd 2010-11-30

Medieteknik

Fastställd 2017-05-10 (pdf 104 kB)

Fastställd 2010-11-30

Undrar du vilken allmän studieplan som gäller för dig, eller vill du byta till en nyare studieplan? Se "Vilken allmän studieplan gäller för mig?" under vanliga frågor .

Kurser inom doktorsprogrammet

Obligatoriska kurser

Se relevant ämnesstudieplan.

Valfria kurser

Kurser, doktorsprogrammet Medierad kommunikation på EECS/Medieteknik och Interaktonsdesign

​Se även underrubriken "Så här hittar du planerade kurser" på webbsidan ​ Kursinformation för doktorander ​.

Programansvarig

​Se fler kontakter på sidan Forskarutbildningsråd .