Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kursinformation för lärare

Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

På denna sida

Steg 1: Förbered att ge en doktorandkurs*

Fyll i detta webbformulär för att skapa en kursomgång/ett kurstillfälle  (på engelska) vid EECS (krav).

Vi på forskarutbildningsstöd är mottagare av webbformuläret. Vi kommer att registrera kursomgången (kurstillfället) i Kopps, som exporterar datan till Ladok och Canvas. Därefter kommer kursen att vara sökbar och synlig som en kommande kurs för doktorander. Läs mer på webbsidan Kursinformation för doktorander under rubriken "Hur hittar du planerade kurser​".

Utifrån de uppgifter som anges i webbformuläret hjälper vi till med sammanslagning av kursrum i Canvas med hjälp av IT-support, utlysning av kurser i pEECS och/eller Slack med hjälp av kommunikationsenheten, etc. Observera att e-postlistor inte längre används för att annonsera ut kurser, enligt skolans kanaler .

Doktorander från andra universitet

Doktorander från andra universitet behöver särskilt tillstånd innan de börjar läsa en doktorandkurs på KTH. Hur man ansöker om särskilt tillstånd anges på sidan Kursinformation för doktorander , under den grå rutan "Särskilt tillstånd för doktorander från andra universitet".

KTH har höjt säkerhetsnivån vid aktivering av IT-konton. För att doktoranden ska få tillgång till sin kurs och kursregistrera sig behöver de ett KTH-konto . KTH-konto kan de kvittera ut med Mobilt BankID eller genom att besöka KTH:s campus. Om de inte har Mobilt BankID eller inte kan besöka KTH:s campus kan de inte starta kursen.

Doktorander från andra lärosäten kan också gå kurser på grund- och avancerad nivå vid KTH under något av följande två villkor: (1) kursen är listad på antagning.se  och de ansöker via den plattformen eller (2) sitt företag eller universitet är villig att betala kursavgiften. Läs mer om detta i rutan " Begränsningar för doktorander från andra universitet ".

* Om du vill skapa en ny doktorandkurs, se underrubriken Inrättande av ny doktorandkurs  nedan.  

Steg 2: Anta och registrera doktorander inför kursen

Om Canvas används

Skicka en klasslista till doctoral-education-support@eecs.kth.se . Doktoranderna kommer då att få tillgång till kursmaterialet i Canvas.

Om Canvas inte används

Antagning eller registrering på kurs krävs inte innan kursstart. Det kan istället göras i samband med steg 3, resultatrapportering efter kursen.

Tentamensanmälan

Om tentamensanmälan ska göras för doktorandkursen, gör doktoranderna det under anmälningstiden  via sin personliga meny.

Om tentamen tillhör en kurs på avancerad nivå som går parallellt med doktorandkursen och doktoranderna inte kan anmäla sig via sin personliga meny, behöver de fylla i webbformuläret​ Exam/ Reexam/ Partial exams  ​(på engelska) minst två veckor innan tentamensperioden startar.

Doktorander som går kurser på grundnivå eller avancerad nivå anmäler sig för tentamen under anmälningstiden  via sin personliga meny.

Doktorander som har glömt att anmäla sig i tid kan hitta mer information om skriftlig tentamen här .

Steg 3: Rapportera kursresultat efter kursen

Mejla doctoral-education-support@eecs.kth.se  och inkludera följande information:

 • Kurskod
 • Kursnamn
 • Doktorandens för- och efternamn
 • Doktorandens personnummer
 • År och period då kursen gavs
 • Examinationsdatum

Inga kurspoäng registreras förrän examinatorn har attesterat resultet i Ladok.

Viktigt att känna till

Om kursen bara har en modul bör betyg för den inte rapporteras förrän hela kursen är klar, eftersom betyg på den enda eller sista modulen automatiskt ger resultat för hela kursen. Detta är extra viktigt för doktorandkurser som delar tenta med andra kurser.

Steg 4: Ladda upp en kursanalys efter kursen

Ladda upp din kursanalys (doc 72 kB)  till kurssidan i kurs- och programkatalogen .

Läraren som är ansvarig för kursen ska utföra en kursanalys för varje kursomgång. Den kan utföras enkelt och är ett mycket värdefullt verktyg för lärarens kursutveckling. I dokumentet tips för kursanalys på forskarnivå (pdf 111 kB)  (på engelska) finns information och tips om hur man effektivt skriver en kursanalys.

Som hjälpmedel finns här ett exempel på en kortfattad kursanalys (pdf 76 kB)  (på engelska), och här ett exempel på en kursanalys med mer information (pdf 87 kB)  (på engelska).

Se även Riktlinje om kursvärdering och kursanalys , "4 Informera/återkoppla resultat", samt Användarmanual för kursanalys och kursdata .

Inrättande av ny doktorandkurs

Fakultetsnämnden beslutar om inrättande av kurs. Eftersom de har möten ungefär en gång per månad  behöver processen påbörjas i god tid innan kursen planeras att starta. Ansökan behöver ha inkommit, vara komplett och godkänd av programansvarig senast två veckor innan deras nästa möte.

Så här ansöker du om att inrätta en ny doktorandkurs:

 1. Börja med att diskutera kursen med programansvarig (PA).

 2. Fyll i Blankett för registrering av kurs på forskarnivå i Ladok (docx 80 kB)  digitalt.

 3. Mejla blanketten som en redigerbar Word-fil till doctoral-education-support@eecs.kth.se  tillsammans med en motivering i mejlet om varför kursen bör inrättas. Viktigt att känna till:

  • Kursen måste ha en examinator.

  • Kursplanen ska ha information på både svenska och engelska.

  • Forskarutbildningsstödet kan generera en kurskod, så det fältet kan lämnas tomt. Kurskoden kommer att börja med F, följt av två bokstäver enligt gamla avdelningskoder (t.ex. DD, ID, EK), följd av siffran 3 och därefter tre unika siffror. Kurskoden kan se ut så här: FDD3xxx.

 4. När ansökan har kommit in tar forskarutbildningsstödet den vidare till programansvarig, forskarutbildningsansvarig och fakultetsnämnden för godkännande. Examinatorn kommer att informeras när kursen har lagts in i systemen KOPPS och Ladok. Då kommer kursen att synas i kurs- och programkatalogen  och läraren kan följa anvisningarna från Steg 1: Förbered att ge en doktorandkurs  på denna sida varje gång kursen ska ges.

Information om kursutvecklingsmedel inom doktorsprogrammet Elektro- och systemteknik finns i menyn på vänster sida.

Ändring av befintlig doktorandkurs

Revidering av kursplan

När en kursplan ska revideras är det omfattningen av revideringarna som avgör vilka steg som är lämpliga att följa:

Byte av examinator(er)

Om en kurs kräver tillägg av en ny examinator eller en förändring av befintliga examinatorer, vänligen skicka ett e-postmeddelande till doctoral-education-support@eecs.kth.se  med följande detaljer:

 • Namnet på den nya examinatorn.
 • Bekräftelse på om någon examinator avgår från sin roll.
 • Bekräftelse på förändringen från den nya examinatorn och åtminstone en av de nuvarande examinatorerna.
 • Datum för ändringen.

Om en examinator avgår från en kurs med flera examinatorer, vänligen informera doctoral-education-support@eecs.kth.se .

Information om kursutvecklingsmedel inom doktorsprogrammet Elektro- och systemteknik finns i menyn på vänster sida.

Referenser

Generella färdighetskurser  (på engelska)​