Till innehåll på sidan

Användarmanual för Kursanalys och kursdata

Efter att en kursomgång har avslutats ska det publiceras en kursanalys på Om kursen, på sidan "Kursens utveckling". Här finns detaljerade instruktioner för hur examinator och kursansvarig med hjälp av kursens administrationsverktyg och funktionen "Kursanalys och kursdata" kan publicera en färdigställd kursanalys på sidan.

Alla kursanalyser som publiceras på Om kursens visas på sidan "Kursens utveckling". När en kursanalys har publicerats för en kursomgång visas även aktuell kursplan och kurs-PM på sidan. Vill du läsa om syftet med sidan "Kursens utveckling" och att samla kursanalyser på den sidan, se Kursanalys och kursdata .

Observera, kursanalyser skapas inte med hjälp av Om kursens administrationsverktyg. Läs om hur du skapar en kursanalys och om systematisk kursanalys och processen för detta

Publicera ny kursanalys på Om kursen

 1. Logga in i Om kursens administrationsverktyg genom att söka fram din kurs i kurs- och programkatalogen: Sök kurs , eller via länk i din personliga meny. Klicka på länken "Administrera Om kursen". Klicka på knappen "Publicera ny" i rutan ”Kursanalys och kursdata”. Du hamnar då på sidan "Välj kursomgång".
  Bild över administrationsverktygets startsida
  Bild över administrationsverktygets startsida
 2. Välj kursomgång (steg 1 av 3). Börja med att välja vilken kursomgång din kursanalys gäller för. Välj kursomgång genom att välja termin och därefter klicka i det/de kurstillfällen som ingår i kursomgången. Vanligtvis är det bara ett kurstillfälle, men i många fall utgörs kursomgången av två kurstillfällen, t.ex. ett för ordinarie programstuderande och ett för fort-/vidareutbildning. Om det redan finns sparade utkast för ett eller flera kurstillfällen listas dessa separat, och kan väljas. Klicka på knappen "Redigera, ladda upp". Du hamnar då på sidan "Redigera kursdata och ladda upp kursanalys". Det kan ta några sekunder att komma till nästa sida då systemet i detta steg hämtar och beräknar antal förstagångsregistrerade studenter och examinationsgrad från Ladok. 
  Bild över sidan "Välj kursomgång"
  Bild över sidan "Välj kursomgång"
 3. Redigera kursdata och ladda upp kursanalys (steg 2 av 3)
  Ladda upp aktuell kursanalys. Endast filer av typen PDF kan laddas upp. Filen ska vara i tillgängligt format. 
 4. Ange de förändringar som infördes inför kursomgången, sammanfatta kort men begripligt. Syftet med att publicera förändringar som infördes för kursen innan kursomgångens start är att visa på hur kursen förbättras och utvecklas över tid. Kursomgångarnas alla dokumenterade förändringar visar på vilka utvecklingssteg kursen har genomgått.

  Antal förstagångsregistrerade studenter på kursomgången hämtas automatiskt från Ladok för kursomgångar från vårterminen 2017. Det är alltså förstagångsregistrerade studenter på samtliga kurstillfällen som ingick i kursomgången som summeras. Omregistrerade och antagna som inte registrerades ska inte räknas in. Uppgiften är obligatorisk. Det är möjligt att ange en annan siffra än den automatiskt beräknade siffran, siffran kommer då märkas upp att den angivits manuellt. För äldre kursomgångar än VT 2017 där antalet förstagångsregistrerade studenter inte är känt kan du ange siffran -1 för att markera att en relevant siffra inte angetts.

  Examinationsgrad för förstagångsregistrerade hämtas även den automatiskt från Ladok för kursomgångar från vårterminen 2017. Examinationsgrad är antal förstagångsregistrerade studenter som godkänts på hela kursomgången efter första examinationstillfället efter kursomgångens slut dividerat med antal förstagångsregistrerade på kursomgången. Den automatiska beräkningen görs för kursomgångens slutdatum. Vissa kurser har ett examinationsdatum efter kursomgångens slut vilket gör att examinationsgraden blir 0. Du har därför möjlighet att låta systemet räkna om examinationsgrad med ett eget valt slutdatum. Du har också möjlighet att ange ett eget värde för examinationsgrad oberoende av datum. I det fallet kommer datumfältet släckas och ett informationsmeddelande kommer visas överst på sidan. Om du vill återställa examinationsgraden skriver du manuellt in värdet som visas i informationsmeddelandet vilket återigen tänder upp datumfältet. Examinationsgrad redovisas inte för respektive delmoment i examinationen. Examinationsgrad beräknas inte heller om efter efterföljande omtentor. Uppgiften är obligatorisk. För äldre kursomgångar än VT 2017 där examinationsgrad inte är känt kan du ange siffran -1 för att markera att en relevant siffra inte angetts

  Ange examinator för kursomgången. Systemet hämtar automatiskt samtliga examinatorer för kursomgången från Kopps. Justera uppgifterna om systemets examinatorer inte stämmer med verkligheten. Uppgiften är obligatorisk.

  Ange kursansvarig för kursomgången. Systemet hämtar automatiskt samtliga kursansvariga för kursomgången från Kopps. Justera uppgifterna om systemets kursansvariga inte stämmer med verkligheten. Uppgiften är obligatorisk.

  Klicka på knappen "Välj kursomgång" om du vill gå tillbaka till "Välj kursomgång". Observera att angivna uppgifter kan försvinna om du där väljer en annan kursomgång. Klicka på knappen "Avbryt" om du vill avbryta och gå tillbaka till verktygets startsida. Klicka på knappen "Spara utkast" om du vill spara ett utkast. Utkastet kommer då bli synligt för aktuell termin på sidan "Välj kursomgång". Klicka på knappen "Granska" om du vill se hur angivna uppgifter kommer att se ut när de blir publicerade.
  Bild över sidan "Redigera kursdata och ladda upp kursanalys"
  Bild över sidan "Redigera kursdata och ladda upp kursanalys"
 5. Granska kursanalys och kursdata(steg 3 av 3). På sidan "Granska och Publicera" kan du granska uppgifterna som de kommer se ut när de blir publicerade på sidan "Kursens utveckling". Utöver din kursanalys så hämtas även aktuell kursplan och kurs-PM per automatik och visas på sidan. Vill du gå tillbaka till "Redigera kursdata och ladda upp kursanalys" klickar du på knappen "Redigera, ladda upp". Vill du avbryta klickar du på knappen "Avbryt", du hamnar då på verktyget startsida. Klicka på knappen "Spara utkast och avsluta" om du vill spara ett utkast. Utkastet kommer då bli synligt för aktuell termin på sidan "Välj kursomgång". Om det saknas ett kurs-PM för den kursomgång du skapar din kursanalys för så informeras du om att du kan ladda upp ett kurs-PM när du har publicerat din kursanalys.
  Bilder över "Granska och publicera kursanalys"
  Bilder över "Granska och publicera kursanalys"

6. Publicera kursanalys och kursdata (forts. steg 3 av 3). När du har granskat och vill publicera din kursanalys och kursdata klickar du på knappen "Publicera". En bekräftelseruta visas, välj att bekräfta publicering eller att avbryta. Om du bekräftar publicering tas du vidare till verktygets startsida och ett grönt informationsmeddelande visas, att din kursanalys och kursdata har publicerats. Från denna stund kommer informationen finnas tillgänglig på Om kursen, på sidan "Kursens utveckling". Om det saknas ett kurs-PM för den kursomgång som du publicerade din kursanalys för så informeras du om att du kan ladda upp ett kurs-PM via funktionen för detta. 

Bild över bekräftelse att kursanalys och kursdata har publicerats
Bild över bekräftelse att kursanalys och kursdata har publicerats

Radera utkast

Om det för en vald termin finns ett sparat utkast för en kursomgång visas det på sidan "Välj kursomgång". Om du markerar utkastet visas knappen "Radera". Klicka på knappen och bekräfta för att radera utkastet.

Kopiera länk till utkast

Om det för en vald termin finns ett sparat utkast för en kursomgång kan användaren markera det. Då visas knappen "Kopiera länk till utkast". Klicka på knappen och kopiera länken. Samma möjlighet finns i funktionens sista steg "Granska och publicera".

Ändra publicerad kursanalys

Viss information för en redan publicerad kursanalys kan ändras efter publicering. För att ändra en publicerad kursanalys med kursdata, följ instruktionerna:

 1. Logga in i Om kursens administrationsverktyg genom att söka fram din kurs via kurs- och programkatalogen eller via länk i din personliga meny. Klicka på knappen "Ändra publicerad" i rutan ”Kursanalys och kursdata”. Du hamnar då på sidan "Välj kursomgång".  
 2. Välj kursomgång (steg 1 av 3). Välj vilken termin som kursomgången startade. Kursomgångar med publicerade kursanalyser och kursdata kommer att listas. Välj den kursomgång som ska ändras och klicka på knappen "Redigera, ladda upp". Du hamnar då på sidan "Redigera kursdata och ladda upp kursanalys". Klicka på knappen "Avbryt" om du vill avbryta och gå tillbaka till verktygets startsida.
  Bild över sidan "Välj kursomgång"
  Bild över sidan "Välj kursomgång"
 3. Redigera kursdata och ladda upp kursanalys (steg 2 av 3). Här kan du ladda upp en ny version av din kursanalys. Texten under rubriken "Summera förändringar" kan också ändras. Hämtat data, dvs. förstagångsregistrerade studenter, examinationsgrad, examinator och kursansvarig kan inte ändras.
  Ange en kommentar om vad som ändrats och varför i fältet "Kommentar till ändringar av publicerad kursanalys eller kursdata". Fältet är obligatoriskt. Klicka på knappen "Välj kursomgång" om du vill gå tillbaka och välja kursomgång. Observera att angivna uppgifter kan försvinna om du där väljer en annan kursomgång. Klicka på knappen "Avbryt" om du vill avbryta, du hamnar då på verktygets startsida.
  Bild över sidan "Redigera kursdata och ladda upp kursanalys"
  Bild över sidan "Redigera kursdata och ladda upp kursanalys"
 4. Granska och publicera (steg 3 av 3).  Klicka på "Granska" för att granska dina gjorda ändringar. Saknas det ett kurs-PM för den kursomgång du arbetar med visas information om detta. När du har granskat och vill publicera din kursanalys och kursdata klickar du på knappen "Publicera". En bekräftelseruta visas, välj att bekräfta publicering eller att avbryta. Om du bekräftar publicering tas du vidare till verktygets startsida och ett grönt informationsmeddelande visas, att din kursanalys och kursdata har publicerats. Från denna stund kommer informationen finnas tillgänglig på Om kursen, på sidan "Kursens utveckling".
  Vill du istället gå tillbaka till sidan "Redigera kursdata och ladda upp kursanalys" klickar du på knappen "Redigera, ladda upp". Klicka på knappen "Avbryt" för att återgå till verktygets startsida.
  Bild över sidan Granska och publicera
  Bild över sidan Granska och publicera
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-08-17