Till innehåll på sidan

Skolans kanaler

Skolan har tillgång till ett flertal kanaler för att nå ut med information till olika målgrupper. Se nedan vilken kanal som riktar sig mot vilken målgrupp.

Kanaler för att nå anställda 

EECS

För att nå anställda inom EECS finns följande interna kanaler:

Internsidor

Här samlas rutiner, kontaktuppgifter, nyheter och annan information som är specifik för anställda på skolan.

Skolans internsidor

Nyhetsbrevet pEECS

Skolans nyhetsbrev skickas ut varje torsdag till all personal på EECS. Här samlas det du som anställd behöver veta och kan vara intresserad av. Nyhetsbrevet innehåller information från skolans ledning, om events, seminarier och gemensamma möten, ändrade rutiner, men också en glimt på vad skolans kollegor gör inom forskning, utbildning och samverkan.

Nyhetsbrevet pEECS

Slack

Skolan använder Slack som en intern kommunikationskanal. Där används olika typer av kanaler för olika sorters information, till exempel #eecs-general och #eecs-skolinfo. Du kan också skapa egna kanaler för dig och dina kollegor.

Slack på EECS

Skolchefsbloggen

På E2CS bloggar skolledningen om aktuella ämnen. Reflektioner och diskussioner varvas med information som berör verksamheten. 

Skolchefsbloggen E2CS

KTH

KTH förfogar också över dessa kanaler:

Kanaler för att nå externt

För att nå personer utanför KTH använder vi flera externa kanaler. Dessa avänds exempelvis när man vill nå finansiärer, forskare vid andra universitet, presumtiva studenter och/eller media. 

EECS

Webbsida

På skolans externa webbsida ryms en övergripande beskrivning av verksamheten. Djupare information hittas på avdelnings- och centrumwebbar.

På sidan finns också en nyhetlista för publicering av artiklar.

Skolans externa webbplats

Facebook

På skolans Facebooksida publiceras innehåll som relaterar till skolan, exempelvis nya forskningsrön, bilder från evenemang, videoklipp och medieklipp. 

Skolans Facebooksida

KTH

KTH förfogar också över dessa kanaler: