Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Skolans kanaler

Skolan har tillgång till ett flertal kanaler för att nå ut med information till olika målgrupper. Se nedan vilken kanal som riktar sig mot vilken målgrupp.

EECS kanaler för att nå anställda

För att nå anställda inom EECS finns följande interna kanaler:

Intranät

Här samlas rutiner, kontaktuppgifter, nyheter och annan information som är specifik för anställda på skolan.

EECS intranät

Nyhetsbrevet pEECS

Skolans nyhetsbrev skickas ut varje torsdag till all personal på EECS. Här samlas det du som anställd behöver veta och kan vara intresserad av. Nyhetsbrevet innehåller information från skolans ledning, om events, seminarier och gemensamma möten, ändrade rutiner, men också en glimt på vad skolans kollegor gör inom forskning, utbildning och samverkan.

Nyhetsbrevet pEECS

Skolchefens blogg E2CS

Skolchefen bloggar om olika ämnen som berör skolan.

EECS skolchefsblogg

Slack

Skolan använder Slack som en intern kommunikationskanal. Där används olika typer av kanaler för olika sorters information, till exempel #eecs-general. Du kan också skapa egna kanaler för dig och dina kollegor.

Slack på EECS

KTH:s interna kanaler

KTH förfogar också över dessa kanaler:

Kanaler för att nå externt

För att nå personer utanför KTH använder vi flera externa kanaler. Dessa avänds exempelvis när man vill nå finansiärer, forskare vid andra universitet, presumtiva studenter och/eller media. 

EECS

Extern webbsida

På skolans externa webbsida ryms en övergripande beskrivning av verksamheten. Djupare information hittas på avdelnings- och centrumwebbar.

Här publicerar vi också forskningsnyheter som berör skolans forskning. 

Skolans externa webbplats

LinkedIn

På LinkedIn Energy at KTH delar vi nyheter inom energiområdet.

LinkedIn Energy at KTH

På LinkedIn Digitalisation at KTH delar vi nyheter inom digitalisering.

LinkedIn Digitalisation at KTH

KTH

KTH förfogar också över dessa kanaler: