Presentationsmaterial och broschyrer

Det finns ett EECS-specifikt informationsmaterial som består av en folder och en PowerPoint-presentation (kommer inom kort). Det finns också ett KTH-övergripande material som består av bland annat en film och folder.

Presentationsmaterial KTH

Det KTH-övergripande informationsmaterialet består av en film, broschyr, mapp, organisationsbeskrivning och campuskartor. Det finns också KTH-rollups samt en större KTH-vägg.

KTH:s övergripande presentationsmaterial

Presentationsmaterial EECS

PowerPoint

Om du ska presentera skolans verksamhet finns en PowerPoint-presentation som du kan använda dig av. Presentationen finns på svenska och engelska. Det finns dessutom kortversioner av båda för de fall där du bara behöver några bilder om skolans verksamhet. 

Till vissa av bilderna finns instruktioner eller information i presentationens kommentarsfält. Där kan du läsa hur du kan anpassa presentationen för att passa dig/din forskning och hitta information till det som bilden visar. Glöm inte att lägga till ditt namn på den första sliden! 

Elektroteknik och datavetenskap vid KTH (svenska) (pptx 6,2 MB)

Kortversion av elektroteknik och datavetenskap vid KTH (svenska) (pptx 2,3 MB)

Electrical engineering and computer science at KTH (engelska) (pptx 6,2 MB)

Kortversion av Electrical engineering and computer science at KTH (engelska) (pptx 2,3 MB)

Folder

"Forskning och utbildning i elektroteknik och datavetenskap" finns i tryckt format på engelska och digital format på både svenska och engelska. 

Digital version

"Forskning och utbildning i elektroteknik och datavetenskap" (svenska) (pdf 3,9 MB)

"Research and education in Electrical Engineering and Computer Science" (engelska) (pdf 3,9 MB)

Tryckt version

Foldern finns att hämta på ditt närmaste servicecenter. Behöver du en större upplaga, till exempelvis vid en konferens, beställs det via formuläret nedan.

Masterbroschyrer

Masterbroschyr för elkraftteknik (pdf 705 kB)

Masterbroschyr för elektromagnetism, fusion och rymdteknik (pdf 774 kB)

Masterbroschyr för systemteknik och robotik (pdf 611 kB)

Information and Network Engineering (pdf 1004 kB)