Till innehåll på sidan

Kommunikationsstöd och verktyg

Skolans kommunikationsenhet stöttar verksamheten i bland annat nyhetsproduktion, webb och sociala kanaler, studentrekrytering, bildinköp, presentationer och internkommunikation. Vi bistår också med strategiskt kommunikationsplanering och rådgivning.

Vad behöver du hitta eller få hjälp med?

Kontakta oss

Om du behöver hjälp med något annat kommunikationsärende eller med övergripande och/eller strategiskt kommunikationsstöd, exempelvis inför ett evenemang eller i ett projekt, skicka en förfrågan till kommunikationsenhetens funktionslåda . Den bevakas alltid av en kommunikatör som tar emot ditt ärende. 

Vi som jobbar på kommunikationsenheten

Verksamhetsstödets andra enheter

Kontakta oss på Slack

Du kan också träffa Kommunikation i Slack-kanalen #eecs-communication-support

Tips till nyhetsbrevet pEECS

Nyhetstips tar vi emot i funktionslådan. 

Tips till pEECS