Till innehåll på sidan

Nå ut med din nyhet

Vi skriver gärna om din forskning, utbildning eller om ämnen som rör Verksamhetsstödet.

Vi producerar och publicerar din nyhet på skolans intranät  eller externa webbsida . Interna nyheter har medarbetare som målgrupp och externa nyheter riktas mot olika målgrupper utanför KTH och har ett varumärkesbyggande syfte.

I nyhetsflödet publiceras nyheter som bedöms ha ett stort nyhetsvärde och som är av intresse för många människor.

Kommunikationsenheten ansvarar för att bedöma nyhetstips och producera nyheterna och skapar nyheter i form av:

 • Artiklar med tillhörande fotografering och bildsättning
 • Video för sociala medier och/eller webb

Hur du gör

 • Kontakta kommunikationsenheten på communication-support@eecs.kth.se  och tipsa om din nyhet; det kan exempelvis vara en ny process på Verksamhetsstödet, ett genomslag i din forskning eller en utbildningsprojekt du vill dela med dig av. 
 • Efter att kommunikationsenheten bedömt om ditt tips har ett nyhetsvärde som är relevant för målgrupperna, återkopplar en kommunikatör till dig och presenterar ett koncept.
 • Enligt överrenskommet upplägg produceras din nyhet. Enligt KTH:s riktlinjer svenska och engelska som du får kommentera och godkänna innan publicering.
 • Beroende på om målgruppen är intern eller extern publiceras nyheten på intranätet eller den externa webben. 
 • Komunikationsenheten sprider sedan nyheten. Det kan till exempel vara i nyhetsbrevet pEECS, Slack eller LinkedIn. Du själv rekommenderas att sprida nyheten i ditt nätverk, via e-post, sociala medier eller andra forum.

KTH:s övergripande nyhetsarbete

Exempel på interna vs. externa nyheter

Här är några exempel på vad som utgör en intern vs. extern nyhet.

Interna nyheter

Nyheten är intern om den handlar om interna processer, beslut, ledningskommunikation, interna event​ eller Verksamhetsstödet. 

Lär känna Stefan på Infrastruktur och service

Det här presenterades på rektorns besök i Kista

En uppdatering från skolchefen

Externa nyheter

En extern nyhet ska exemepelvis syfta till att rekrytera nya studenter​, att kommunicera EECS forskning och forskningsnytta och visa på KTH som en attraktiv arbetsplats​. 

Swedish Microwave Days bjuder på unika möjligheter

Johan designar nästa generations mobila nätverk

Skalbar produktion av nanotrådar från spindelsilke

Tidigare diagnostisering av cancer med Lucky Loop

Studenter fick crash course i katastrofmedicin

Målgrupper

Internt

 • Forskare och doktorander​
 • Personal på Verksamhetsstödet​
 • Utbildande personal​

Externt

 • Forskare​
 • Presumtiva studenter​
 • Näringsliv​
 • Finansiärer​
 • Samhället i övrigt

Målgrupper på KTH:s webbplatser

Sprid din forskning

Genom att lägga lite tid på att få dina resultat att synas i flera kanaler än i vetenskapliga tidskrifter, så kommer fler människor i kontakt med din forskning. Du ökar chansen att fler läser, diskuterar och delar dina artiklar.

Sprid din forskning