Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

En uppdatering från skolchefen

Publicerad 2023-02-21

Ann Lantz reflekterar över de första veckorna som tillförordnad skolchef och vad hon vill fokusera på under 2023. Det inkluderar ekonomi, ledarskap och bättre All Employee Meetings.

Hej Ann, hur har de första veckorna som tillförordnad skolchef varit?

– De första veckorna har varit väldigt intensiva men också mycket roliga. Jag har jobbat parallellt med ärenden som blivit liggande, alla löpande frågor samt planerat framåt beträffande till exempel skolans verksamhetsplan, mötesstrukturer och internkommunikation.

Ungefär samtidigt som du började informerade rektor om flera åtgärder kopplat till KTH:s organisation och ekonomi. Hur påverkar detta EECS?

– Det påverkar alla skolor på KTH. Mycket är kopplat till lokalförsörjning. Vi gör en stor översyn av KTH:s lokaler och om det finns möjlighet att effektivisera hur vi använder våra lokaler. Vi kommer med stor sannolikhet behöva säga upp en del hyresavtal. Vi undersöker även möjligheten att utöka vår utbildningsvolym, men detta måste göras på ett klokt sätt så att inte våra lärare blir överbelastade.

Vilka åtgärder kommer du själv fokusera på under 2023?

– Vi arbetar med skolans verksamhetsplan just nu och vi fokuserar mest på 2023 även om den ska täcka 2023–2025. Skolchefen har fått många uppdrag från rektor med koppling till utbildningsaktiviteter. Två andra fokusområden är ekonomi samt ledarskap.

– Sen jobbar vi med att förbättra hur skolledningen kommunicerar internt. Vi kommer fortsätta med bloggen och vi ska ge våra All Employee Meetings ett lyft genom att byta till engelska och ha större variation i båda innehåll och vem som presenterar. Med detta hoppas jag vi kan nå ut bättre till alla medarbetare, framförallt våra många doktorander.

Lars Nordström kliver in som biträdande skolchef. Hur kommer ni jobba tillsammans?

– Vi har båda varit vice skolchef med olika ansvarsområden. Jag har grundutbildningen och Lars fakultetsförnyelse. Det finns i dagsläget ingen anledning att fördela detta annorlunda. Vi kommer däremot ha tätare samarbete nu och har kontinuerlig kontakt kring det som händer på skolan.

Vem kommer ta över ditt jobb som Grundutbildningsansvarig (GA)?

– Skolan har en annons ute där vi söker efter en ny Grundutbildningsansvarig. Innan denne är utsedd har vi utsett min tidigare förste vice GA, Markus Hidell som tillförordnad GA.

Vad ser du mest fram emot i jobbet som skolchef?

– Att få samarbeta med alla kompetenta och trevliga medarbetare på skolan och på KTH!