Till innehåll på sidan

Personalfotografering

Vi arrangerar personalfotografering på EECS en gång per termin.

Porträttfotografering

En gång per termin ordnar vi fotograferingar för skolans personal. Du hittar information om datum och tid i skolans nyhetsbrev pEECS och på intranätets förstasida.

Prenumerera på skolans kanaler