Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Nyheter

 • Mikael Lindström blir KTH:s prorektor

  Porträtt på Mikael Lindström.
  Mikael Lindström har utsetts till prorektor för KTH och tillträder 1 januari. (Foto: Jon Lindhe)
  Publicerad 2022-11-29

  KTH:s styrelse har utsett Mikael Lindström, professor i massateknologi och skolchef för CBH, till prorektor för KTH. Han tillträder 1 januari. – Det känns fantastiskt spännande och utmanande att få f...

  Läs artikeln
 • Ny verksamhetsplan visar vägen

  Bild på KTH:s alla campus.
  Verksamhetsplanen, som rektor beslutade 22 november, stakar ut riktningen för KTH de närmaste åren.
  Publicerad 2022-11-23

  KTH:s verksamhetsplan för 2023-25 pekar ut såväl riktning som strategiskt fokus för KTH de närmaste åren. – Vi knyter ihop säcken genom att slutföra och fullfölja olika satsningar och lägger samtidig...

  Läs artikeln
 • Lättare att göra rätt

  Broschyren är tänkt att underlätta i knepiga situationer kring etik och beteenden.
  Publicerad 2022-11-22

  Vad gör du om en leverantör absolut vill bjuda dig på julbord? Eller om en student vill visa sin uppskattning för dig som lärare genom ett vackert paket med te? Broschyren Korruption och oetiskt hand...

  Läs artikeln
 • ”Det känns fantastiskt att vi kunde hjälpa studenter och forskare så snabbt”

  Man med blåskjorta och halsduk framför en avbild av KTH Campus.
  Fredrik Oldsjö började jobba med Ukrainagruppen sin första dag på KTH. Foto: Marc Femenia.
  Publicerad 2022-11-15

  Många har engagerat sig i de forskare och studenter som kommit från Ukraina och idag är en del av KTH. Ett tillsammansarbete som många på KTH är stolta över.

  Läs artikeln
 • Dags att nominera lärare till universitetsstyrelsen

  Man i blå skjorta står i en korridor.
  Per Berglund, ordförande i valberedningen ser fram emot att nomineringsprocessen ska starta. Foto: Jon Lindhe
  Publicerad 2022-11-15

  Nu är det möjligt för alla medarbetare på KTH att nominera lärare till universitetsstyrelsen. Totalt ska tre lärare väljas in som styrelseledamöter. ”Lärarna bidrar med ett oerhört viktigt perspektiv”...

  Läs artikeln
 • KTH får kritik av UKÄ

  KTH:s borggård.
  UKÄ riktar allvarlig kritik mot KTH i ett tillsynsärende.
  Publicerad 2022-10-27

  Universitetskanslersämbetet, UKÄ, ger KTH allvarlig kritik för brister i hanteringen av en kallelseprofessur.

  Läs artikeln
 • Föreslagen prorektor om framtiden

  Mikael Ljndström framför ett bord med KTH:s logga i vid sidan.
  Mikael Lindström, skolchef CBH och prorektorskandidat presenterade sina visioner för KTH. (Foto: Jon Lindhe)
  Publicerad 2022-10-25

  En tillitbaserad organisation, KTH:s viktiga roll inom hållbar utveckling, utveckla livslångt lärande och att lyfta KTH:s experimentella miljöer. Det var några av de saker som Mikael Lindström, föres...

  Läs artikeln
 • ”Alla på KTH ska få det HR-stöd de behöver”

  Kvinna i vit blus och glasögon bredvid en korthårig kvinna i svart.
  I arbetet för ett gemensamt verksamhetsstöd fokuserar Annica Fröberg och Johanna Stellan på hur man ska organisera HR-stödet framåt samt stötta medarbetarna i förändringsprocessen. Foto: Theresia Köhlin.
  Publicerad 2022-10-24

  Vägen mot ett gemensamt verksamhetsstöd är i full gång. Under våren utfördes en genomlysning av sju verksamhetsområden och nu sker fördjupat arbete inom respektive gruppering och för HR ligger fokus p...

  Läs artikeln
 • Ny delegationsordning för forskningsavtal

  Leende kvinna tittar in i kameran.
  Annika Stensson Trigell, professor och vicerektor för forskning har jobbat med både den gamla och nya delegationsordningen. Foto: Mikael Sjöberg
  Publicerad 2022-10-18

  Delegationsordningen för forskningsavtal på KTH upplevdes tidigare vara otydlig, främst av forskare och stödpersonal men även av beslutsfattare. Men efter en översyn kommer den nya ordningen att skapa...

  Läs artikeln
 • Nya riktlinjer för centrumbildningar fastställda

  Kvinna i blå blus utomhus.
  Uppdraget att se över riktlinjerna för centrumbildningar har letts av Annika Stensson Trigell, professor och vicerektor för forskning vid KTH. Foto: Mikael Sjöberg.
  Publicerad 2022-10-18

  Efter ett intensivt arbete har nya riktlinjer för centrumbildningar godkänts. Ett arbete som ska ge ett tydligare ramverk för att stärka centrumbildningarna på KTH. I samband med detta har KTH även ta...

  Läs artikeln
 • Ny strategi driver KTH:s digitalisering

  Kvinna framför en stor skärm som håller en mobiltelefon i handen.
  Digitaliseringsstrategin visar vägen för KTH:s digitala transformation de kommande åren. (Foto: Mario Romero Vega)
  Publicerad 2022-10-05

  Att digitalisering är detsamma som verksamhetsutveckling är en bärande tanke i KTH:s digitaliseringsstrategi. Strategin är ett övergripande dokument som visar vägen för KTH:s digitala utveckling de ko...

  Läs artikeln
 • Nytänk nödvändigt inom livslångt lärande

  Porträtt av Anders Johansson
  Prata med dina kollegor och chefer om hur ni kan utveckla kurser för livslångt lärande uppmanar samordnaren Anders Johansson KTH:s lärare. (Foto: Privat)
  Publicerad 2022-10-04

  Med snabbare samhällsförändringar och teknikutveckling växer behovet av kompetensutveckling. Alltfler behöver fort- och vidareutbilda sig under arbetslivets gång. Hur kan KTH svara upp mot omvärldens ...

  Läs artikeln
 • Så kan KTH påverkas när hyror och elpris ökar kraftigt

  Susanne Odung framför ett fönster
  Vad blir effekterna av att KTH:s samlade hyres- och elkostnader beräknas öka med drygt 90 miljoner kronor under det kommande året? – Bland annat kan det bli aktuellt att lämna hyresavtal, förtäta arbetsplatser i kontorsmiljöer och minska investeringar i nybyggnationer, säger KTH:s ekonomichef Susanne Odung.
  Publicerad 2022-09-30

  KTH:s hyreskostnader beräknas öka med 80 miljoner kronor inför 2023, till följd av den kraftiga inflationen. Dessutom går elpriserna upp och beräknas öka med runt 14 miljoner under kommande år. En arb...

  Läs artikeln
 • Vilka kvalifikationer är viktiga för meritering som forskare och lärare?

  Publicerad 2022-09-28

  Den 3 oktober anordnar Fakultetsrådet det tredje kollegiala forumet för 2022, denna gång med fokus på hur kvalifikationer för forskare och lärare bedöms, och om vi gör rätt bedömningar på det sätt vi ...

  Läs artikeln
 • Strategi för framgång i Horisont Europa

  Annika Stensson Trigell med KTH:s campus i bakgrunden.
  Annika Stensson Trigell, vicerektor för forskning.
  Publicerad 2022-09-21

  Efter ett år med KTH:s nya EU-strategi verkar det redan ge resultat inom EU:s nionde ramprogram för forskning och innovation Horisont Europa (2021-2027). – Genom ett aktivt och starkt deltagande kan ...

  Läs artikeln
 • Ny visselblåsarfunktion på KTH

  Två leende kvinnor tittar in i kameran.
  Maria Palma-Hakim och Maria Östman har tillsammans med kollegor i en arbetsgrupp jobbat med upprättandet av visselblåsarfunktionen på KTH. Foto: Theresia Köhlin
  Publicerad 2022-09-16

  I juli fick KTH en intern visselblåsarfunktion. En kanal för rapportering av interna oegentligheter för dig som är verksam på KTH. – Det blir en trygghet för organisationen för att lyfta allvarliga mi...

  Läs artikeln
 • Populärvetenskap som lockar många

  Två kvinnor står i ett kontorslandskap
  Dekanus Sofia Ritzén och projektledare Tove Guldbrand samordnar KTH:s öppna föreläsningar. Foto: Theresia Köhlin
  Publicerad 2022-09-07

  Under hösten bjuder KTH in till två öppna föreläsningar. Den första äger rum redan den 8 september. Även denna termin hålls de digitalt, efter succén under pandemin.

  Läs artikeln
 • Anställningsordning ses över

  Två kvinnor står bredvid varandra.
  Sofia Ritzén och Sigbritt Karlsson leder översynen av KTH:s anställningsordning.
  Publicerad 2022-09-07

  Rektor Sigbritt Karlsson och dekanus Sofia Ritzén ska leda arbetet med att se över KTH:s anställningsordning- i enlighet med ett rektorsbeslut.

  Läs artikeln
 • KTH lämnar yttrande till UKÄ

  Flygfoto: Tegelbyggnader som omgärdar en stor öppen gräsyta.
  KTH:s styrelse har lämnat ett yttrande till Universitetskanslersämbetet. (Foto: Jann Lipka)
  Publicerad 2022-08-31

  KTH:s styrelse beslutade på ett extra sammanträde den 24 augusti om det yttrande som styrelsen ska lämna till Universitetskanslersämbetet (UKÄ), med anledning av handläggningen av en kallelseprofessur...

  Läs artikeln
 • Förtroende är viktigt för årets handledare

  Årets handledare Rafael Eduardo Guedez Mata med fyra av sina mentorselever.
  Årets handledare Rafael Eduardo Guedez Mata, med sitt pris och fyra av sina mentorselever. Foto: Privat.
  Publicerad 2022-08-19

  Årets handledare för läsåret 2021/22 är Rafael Eduardo Guedez Mata, forskare vid EKV Kraft- och värmeteknologi vid ITM-skolan. För andra gången utser doktorandsektionen vid THS priset Årets handledare...

  Läs artikeln