Till innehåll på sidan

Nyheter

 • Fördjupade analyser av Södertälje och Kista i campusöversyn

  KTH:s olika campus.
  Fördjupade utredningar har gjorts som nästa steg i översynen av KTH:s olika campus.
  Publicerad 2023-10-03

  De fördjupade analyserna i den pågående översynen av KTH:s campus är nu klara. Utredningarna visar i reda siffror och fakta vad det kan innebära att flytta verksamhet från campus Södertälje respektiv...

  Läs artikeln
 • Rakare resursfördelning på förslag

  En grupp studenter i ett bibliotek.
  En översyn av hur KTH:s resurser ska fördelas har mynnat ut i en rad förslag.
  Publicerad 2023-10-03

  En modell som bättre matchar KTH i dag. Det har varit en av de bärande tankarna bakom den utredning som gjorts kring hur pengar fördelas på KTH. – Genom att minska komplexiteten vill vi försöka skapa...

  Läs artikeln
 • Deltagar-boom i KTH:s kortkurser

  Lärare sätter upp post it-lappar på whiteboard
  KTH erbjuder drygt 200 kurser om allt ifrån etisk hackning till kognitionsvetenskap inom ramen för Livslångt lärande. Foto: Jason Goodman/Unsplash
  Publicerad 2023-10-02

  Senaste året har antalet ansökningar och antagna till KTH:s fristående kurser för yrkesverksamma ökat med 60 procent från termin till termin. Genomströmningen är dessutom betydligt högre på KTH jämför...

  Läs artikeln
 • Forskare laddar inför kommande Forskar Grand Prix

  Publicerad 2023-09-26

  I Forskar Grand Prix tävlar unga forskare om att på fyra minuter förmedla sin forskning på det mest lättillgängliga och övertygande sättet, samtidigt som de bedöms av en jury.

  Läs artikeln
 • En mer användarvänlig grafisk profil

  KTH:s logotype mot olika bakgrunder
  Publicerad 2023-09-25

  KTH får nu en uppdaterad grafisk profil som är mer flexibel, enhetlig och bättre anpassad till digitala kanaler. Revideringen är resultatet av ett givande samarbete med medarbetare från olika delar av...

  Läs artikeln
 • Campus som främjar gemenskap

  Kvinna tar selfie av grupp med människor.
  Caroline Arehult, vd Akademiska hus, tar en selfie med samtliga talare vid invigningen av Albano. (Foto: Christer Gummeson)
  Publicerad 2023-09-20

  Med tal, quiz och symbolisk vattning av en ek invigdes campusområdet Albano som ska stärka banden mellan KTH och Stockholms universitet, och främja Stockholm och Sverige som kunskapsnation.

  Läs artikeln
 • Debattartikel: Den tredje uppgiften måste bli meriterande

  Publicerad 2023-09-06

  Samverkan och genomslag är nödvändiga för att uppnå KTHs vision. Samtidigt vet vi att incitamenten för detta är svaga. Vi uppmanar rektor och dekanus att ta samverkansuppgiften på allvar och att göra ...

  Läs artikeln
 • Fakultetsnämnder byggs för framtiden

  Människor samarbetar i ett laboratorium.
  Från första januari nästa år ska de nya fakultetsnämnderna vara på plats för ökat kollegialt inflytande och ansvarstagande. (Foto: KTH)
  Publicerad 2023-09-06

  Från och med den 1 januari nästa år ska nya fakultetsnämnder vara på plats och i gång på respektive skola. – Vi hoppas att många tar chansen att vara med och påverka sin skolas utveckling både i var...

  Läs artikeln
 • Särskilda forskningssatsningar ses över

  Forskare i ett laboratorium.
  Under hösten görs en översyn av särskilda forskningssatsningar på KTH. (Foto: Elias Saldo)
  Publicerad 2023-09-05

  Forskningscentrum, plattformar, strategiska partnerskap, forskningsinfrastrukturer och strategiska forskningsområden. De ingår alla i KTH:s flora av särskilda forskningssatsningar. Nu ska dessa ses öv...

  Läs artikeln
 • De ser fram emot en spännande höst

  Publicerad 2023-09-05

  Anders Söderholm, rektor och Mikael Lindström, prorektor laddar för ett nytt läsår och berättar om det arbete som pågår på KTH som campusöversyn, ny vision och ny kollegial struktur. Det är något av a...

  Läs artikeln
 • Trygg och tillåtande stämning i KTH:s personalkör

  Ett antal personer står i en ring och håller ett papper i händerna. En gitarrist sitter ner.
  Kören samlad i matsalen på Brinellvägen 8 där terminens första övningstillfälle ägde rum. Foto: KTH
  Publicerad 2023-09-01

  KTH:s personalkör har dragit igång för terminen och välkomnar alla medarbetare som gillar att sjunga tillsammans med andra. Alla kan delta, både proffs och rena nybörjare. Varken notkunskaper eller ti...

  Läs artikeln
 • Påverkar säkerhetsläget KTH?

  Övervakningskamera
  Foto: Mourya Pranay på Unsplash
  Publicerad 2023-08-22

  Nyligen höjde säkerhetspolisen terrorhotnivån i Sverige. Höjningen är en signal till alla berörda samhällsaktörer om att det är viktigt att fortsätta arbetet för att minska risken för att ett terrorat...

  Läs artikeln
 • Tunnelborrning under KTH Campus

  Flygfoto över KTH Campus
  Flygfoto över KTH Campus. Foto: Karlberg media AB.
  Publicerad 2023-06-26

  En tunnel för elkablar ska borras under KTH Campus och ett avluftningstorn ska byggas på campusområdet. Projektet ägs och drivs av Svenska kraftnät och är en del av ett stort infrastrukturprojekt som ...

  Läs artikeln
 • ”Det handlar om att skapa en fungerande arbetsvardag för alla”

  Två kvinnor och en man står lutade över en glasmonter som innehåller en modell över KTH Campus.
  Projektgruppen bestående av Marie Larsson, Hans Wohlfarth och Charlotta Andresson Lund arbetar för att stödet som ryms inom infrastrukturen ska samordnas mer och bli mer likvärdigt mellan skolorna och mellan campusen. Foto: Magnus Glans.
  Publicerad 2023-06-26

  Nu kartläggs KTH:s servicefunktioner och det görs en översyn av labbsäkerheten. Projektgruppen som arbetar med infrastrukturområdet i samgåendeprojektet ser också behov av att definiera en del roller ...

  Läs artikeln
 • KTH tar över ordförandeklubban i Stockholm trio

  Portträtt på man framför stenbyggnad.
  KTH och Anders Söderholm tar över det roterande ordförandeskapet för Stockholm trio i ett år från 1 juli. (Foto: Mikael Sjögren)
  Publicerad 2023-06-22

  Hallå där, Anders Söderholm, rektor på KTH. Den 1 juli övertar KTH ordförandeskapet för universitetsalliansen Stockholm trio. Vad innebär det? – Att vi på KTH ansvarar för Stockholm Trios mötesagenda...

  Läs artikeln
 • Anonym examination kan införas nästa år

  Studenter i sal skriver tentamen.
  Från och med nästa år inför KTH anonym examination. (Foto: KTH)
  Publicerad 2023-06-22

  Från och med vårterminen nästa år kan det blir aktuellt för KTH att anonymisera provsvar vid tentamen. Det är målsättningen i ett rektorsbeslut som kom i slutet av maj.

  Läs artikeln
 • Amelie Eriksson Karlström ny skolchef på CBH

  Poträtt på Amelie Eriksson Karlström.
  Amelie Eriksson Karlström är skolchef för CBH från och med första juli 2023 i enlighet med ett rektorsbeslut.
  Publicerad 2023-06-21

  Amelie Eriksson Karlström har utsetts till skolchef på skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH). Hon har varit tillförordnad skolchef sedan den första januari 2023.

  Läs artikeln
 • Nya LinkedIn-sidor ökar synligheten för forskarnas nyheter

  Martina Frick Isberg och Ulrika Georgsson i samtal framför en vit tavla med anteckningar
  – I sociala media är LinkedIn KTH:s starkaste sida, med flest följare. Vi når alumner, näringsliv och studenter, och med över 200 000 följare känns det helt rätt att bygga vidare på den här plattformen, säger Martina Frick Isberg, ansvarig för KTH:s sociala medier, här tillsammans med initiativtagare Ulrika Georgsson, kommunikatör på KTH Skolan för industriell teknik och management (ITM).
  Publicerad 2023-06-19

  För att hjälpa forskare att kommunicera sin forskning externt till en smal, specialiserad målgrupp kom Ulrika Georgsson på idén att skapa ämnesspecifika så kallade showcase-sidor på LinkedIn. Först ut...

  Läs artikeln
 • Campusöversynen går in i nästa fas

  Porträtt på man vid skrivbord.
  Mikael Lindström, prorektor, leder arbetet med campusöversynen.
  Publicerad 2023-06-19

  Campusöversynen går in i nästa fas. Den sista maj lämnade skolan för industriell teknik och management och skolan för elektroteknik och datavetenskap in sina respektive SWOT-analyser där möjligheter o...

  Läs artikeln
 • Service på KTH Campus under sommaren

  Publicerad 2023-06-15

  Här ser du när de olika servicefunktionerna på KTH Campus har öppet under sommaren.

  Läs artikeln