Till innehåll på sidan

Nyheter

 • Vilka kvalifikationer är viktiga för meritering som forskare och lärare?

  Publicerad 2022-09-28

  Den 3 oktober anordnar Fakultetsrådet det tredje kollegiala forumet för 2022, denna gång med fokus på hur kvalifikationer för forskare och lärare bedöms, och om vi gör rätt bedömningar på det sätt vi ...

  Läs artikeln
 • Strategi för framgång i Horisont Europa

  Annika Stensson Trigell med KTH:s campus i bakgrunden.
  Annika Stensson Trigell, vicerektor för forskning.
  Publicerad 2022-09-21

  Efter ett år med KTH:s nya EU-strategi verkar det redan ge resultat inom EU:s nionde ramprogram för forskning och innovation Horisont Europa (2021-2027). – Genom ett aktivt och starkt deltagande kan ...

  Läs artikeln
 • Ny visselblåsarfunktion på KTH

  Två leende kvinnor tittar in i kameran.
  Maria Palma-Hakim och Maria Östman har tillsammans med kollegor i en arbetsgrupp jobbat med upprättandet av visselblåsarfunktionen på KTH. Foto: Theresia Köhlin
  Publicerad 2022-09-16

  I juli fick KTH en intern visselblåsarfunktion. En kanal för rapportering av interna oegentligheter för dig som är verksam på KTH. – Det blir en trygghet för organisationen för att lyfta allvarliga mi...

  Läs artikeln
 • Populärvetenskap som lockar många

  Två kvinnor står i ett kontorslandskap
  Dekanus Sofia Ritzén och projektledare Tove Guldbrand samordnar KTH:s öppna föreläsningar. Foto: Theresia Köhlin
  Publicerad 2022-09-07

  Under hösten bjuder KTH in till två öppna föreläsningar. Den första äger rum redan den 8 september. Även denna termin hålls de digitalt, efter succén under pandemin.

  Läs artikeln
 • Anställningsordning ses över

  Två kvinnor står bredvid varandra.
  Sofia Ritzén och Sigbritt Karlsson leder översynen av KTH:s anställningsordning.
  Publicerad 2022-09-07

  Rektor Sigbritt Karlsson och dekanus Sofia Ritzén ska leda arbetet med att se över KTH:s anställningsordning- i enlighet med ett rektorsbeslut.

  Läs artikeln
 • KTH lämnar yttrande till UKÄ

  Flygfoto: Tegelbyggnader som omgärdar en stor öppen gräsyta.
  KTH:s styrelse har lämnat ett yttrande till Universitetskanslersämbetet. (Foto: Jann Lipka)
  Publicerad 2022-08-31

  KTH:s styrelse beslutade på ett extra sammanträde den 24 augusti om det yttrande som styrelsen ska lämna till Universitetskanslersämbetet (UKÄ), med anledning av handläggningen av en kallelseprofessur...

  Läs artikeln
 • Förtroende är viktigt för årets handledare

  Årets handledare Rafael Eduardo Guedez Mata med fyra av sina mentorselever.
  Årets handledare Rafael Eduardo Guedez Mata, med sitt pris och fyra av sina mentorselever. Foto: Privat.
  Publicerad 2022-08-19

  Årets handledare för läsåret 2021/22 är Rafael Eduardo Guedez Mata, forskare vid EKV Kraft- och värmeteknologi vid ITM-skolan. För andra gången utser doktorandsektionen vid THS priset Årets handledare...

  Läs artikeln
 • ”Vi ser en stor utvecklingspotential inom ekonomiområdet”

  Porträttbild av Susanne Odung och Christina Carlsson med vy från takterassen på Brinellvägen 8 på KT
  Nulägesanalysen av det ekonomiadministrativa området har genomförts under ledning av ekonomichef Susanne Odung och Christina Carlsson, administrativ chef på ITM. Foto: Mikael Sjöberg.
  Publicerad 2022-06-22

  Som en del i det nu pågående utvecklingsarbetet av verksamhetsstödet görs en genomlysning av ett antal administrativa områden. Först ut i vår artikelserie är ekonomiområdet vars arbete ska leda till e...

  Läs artikeln
 • Principer för KTH:s utbildning på plats

  Tre ungdomar framför en stor bildskärm som visar en virtuell person.
  Hur KTH:s utbildningar ska se ut i framtiden finns i ett ramverk i form av 13 olika principer. (Foto: KTH)
  Publicerad 2022-06-22

  Hur ska KTH:s utbildningar fortsätta vara relevanta och attraktiva i en allt hårdare konkurrens? Det är en av frågorna i det omfattande utvecklingsarbetet för Framtidens utbildning som utbildningsnämn...

  Läs artikeln
 • Ny dekanus för KTH

  Porträtt på Sofia Ritzén.
  Sofia Ritzén, professor i integrerad produktutveckling, är ny dekanus för KTH till och med juni 2023. Foto: Susanne Kronholm.
  Publicerad 2022-06-22

  Rektor har utsett Sofia Ritzén, professor i integrerad produktutveckling, till ny dekanus. Samtidigt har rektor utsett Anna Finne Wistrand, professor i polymerteknologi, till prodekanus. Uppdragen gäl...

  Läs artikeln
 • Kallelseprocess på KTH belyst

  Tegelfasad med KTH:s logotype.
  Kallelseförfarandet vid KTH har utretts.Det utgör underlag för ett yttrande till Universitetskanslersämbetet.
  Publicerad 2022-06-20

  Den särskilda utredningen av kallelseprocessen vid KTH har presenterats för KTH:s universitetsstyrelse. – Vi har fått frågeställningar kring kallelseförfarande belysta av en juridisk expert. Nu har v...

  Läs artikeln
 • KTH:s styrelse föreslår Anders Söderholm som ny rektor

  Porträtt på Anders Söderholm.
  KTH:s styrelse föreslår regeringen Anders Söderholm som KTH:s nästa rektor.
  Publicerad 2022-06-17

  KTH:s styrelse föreslår regeringen att utse Anders Söderholm, professor i företagsekonomi och för närvarande generaldirektör på Universitetskanslersämbetet, som ny rektor för KTH.

  Läs artikeln
 • Utvecklingen av verksamhetsstödet går in i nästa fas

  Porträtt på Kerstin Jacobsson KTH:s universitetsdirektör.
  Kerstin Jacobsson KTH:s universitetsdirektör leder arbetet mot ett gemensamt och samordnat verksamhetsstöd. (Foto: Håkan Lindgren)
  Publicerad 2022-06-15

  Utvecklingen av KTH:s verksamhetsstöd går nu in i nästa fas. Det innebär bland annat att verksamhetsstödet vid KTH:s fem skolor går samman med de tolv avdelningar som i dag utgör GVS. Tillsammans bild...

  Läs artikeln
 • Röster från Unite! Summer Community Event

  En leende man i ljus skjorta och mörka byxor som står i en tom föreläsningssal
  Mirko Varano är övergripande administrativt ansvarig samt ansvarig för samordning lokalt och inom Unite! foto: Mikael Sjöberg
  Publicerad 2022-06-15

  Framtidens universitet kommer att behöva nya och mer flexibla utbildningsformer. Detta behov ligger till grund för det EU-finansierade universitetssamarbetet Unite! Mellan den 13-15 juni stod KTH värd...

  Läs artikeln
 • Sommaröppet på KTH

  Publicerad 2022-06-09

  Öppettiderna för KTH:s centrala serviceavdelningar under sommaren 2022.

  Läs artikeln
 • Juridikprofessor utreder kallelseförfarande

  Publicerad 2022-05-24

  Mia Rönnmar, professor i civilrätt vid Lunds universitet, har utsetts till utredare av kallelseförfarande till professor vid KTH.

  Läs artikeln
 • Dekanus slutar sitt uppdrag

  Publicerad 2022-05-23

  Anders Forsgren begärde den 17 maj att få avsluta sitt uppdrag som dekanus med omedelbar verkan, vilket rektor accepterat. Uppdraget innefattar ordförandeskap i olika nämnder och råd, till exempel fak...

  Läs artikeln
 • Styrelsen tillsätter utredning

  Borggård med träd.
  Publicerad 2022-05-18

  KTH:s styrelse beslutade vid ett extrainkallat möte den 16 maj att tillsätta en extern utredning angående ett ärende som rör ett kallelseförfarande till professor.

  Läs artikeln
 • Högt betyg till forskningen i expertutvärdering

  Porträtt på Annika Stensson Trigell.
  De granskande experterna blev imponerade av KTH-forskningens genomslag i samhället, säger Annika Stensson Trigell, vicerektor för forskning. (Foto: Håkan Lindgren)
  Publicerad 2022-05-17

  KTH:s forskning håller hög internationell standard med stor relevans för samhället. Samtidigt finns flera förbättringsområden, exempelvis kring interna processer, publiceringsstrategier, hållbar utvec...

  Läs artikeln
 • Rektorskandidat om sina visioner

  En person på ett podium med kameror i förgrunden.
  Under hörandet och presentationen som modererades av Tina Karrbom Gustavsson gav rektorskandidaten Anders Söderholm sin bild av KTH framöver.
  Publicerad 2022-05-16

  Inför drygt 120 personer på plats i Alfvénsalen och med över 200 online berättade rektorskandidaten Anders Söderholm om sina tankar och visioner kring att bli KTH:s nästa rektor.

  Läs artikeln