Nyheter

 • Öppettider för SRF Kansli under påsken

  Publicerad 2019-04-12
  Läs artikeln
 • Glöm inte att hänvisa din telefon inför påskledigheten

  Publicerad 2019-04-10

  Snart är det dags för många att gå på påskledighet. För att kunna ge bästa möjliga service till personer som ringer direkt på din anknytning, är det v...

  Läs artikeln
 • Val till fakultetsrådet, valresultat

  Publicerad 2019-04-10

  Valet till fakultetsrådet är nu genomfört. Av de röstberättigade deltog 35 procent i valet.

  Läs artikeln
 • Endast 1 av 4 professorer är kvinna

  Publicerad 2019-04-10

  ”Kvinnor utgör hälften av alla studenter, doktorander och lektorer på landets universitet och högskolor. Trots detta är tre av fyra professorer män.” ...

  Läs artikeln
 • Extern miljörevision på KTH 8-9 april

  Publicerad 2019-04-02

  Under april genomförs den årliga externa miljörevisionen på alla skolor, GVS och KTH centralt. Syftet med revisionen är att ge en bild av hur miljöled...

  Läs artikeln
 • Hearing med fokus på kollegialt inflytande

  Hearingen med nominerade kandidater till fakultetsrådet ägde rum i Kollegiesalen på KTH Campus. Fotograf: Susanne Kronholm
  Publicerad 2019-04-01

  Hur mycket har fakultetsrådet egentligen att säga till om? Och hur ser prognosen för det kollegiala inflytandet ut? Det var den frågeställning som lyf...

  Läs artikeln
 • Så gör KTH staden mänskligare – ny artikelserie startar

  Illustration: Anders Westerberg
  Publicerad 2019-03-26

  Har du uppslag till artiklar om ”en mänskligare stad”, alltså sådant som kan göra livet i staden enklare och bättre för människorna? Planen är att und...

  Läs artikeln
 • Inget ramavtal för taxitjänster – vad händer nu?

  Publicerad 2019-03-22

  Ramavtalet för taxitjänster har utgått och det är för närvarande avtalslöst.

  Läs artikeln
 • Val till fakultetsrådet – kandidater

  Publicerad 2019-03-22

  Ett nytt fakultetsråd, inklusive dekanus och prodekanus, ska väljas i april för perioden juli 2019-juni 2023 genom val bland KTH:s valbara lärare. Sju...

  Läs artikeln
 • "Kvalitetssäkring är centralt för fakultetsrådet"

  Sofia Ritzén professor på skolan för industriell teknik och management (ITM). Fotograf: Susanne Kronholm
  Publicerad 2019-03-22

  Hallå där, Sofia Ritzén, professor i integrerad produktutveckling, föreslagen som prodekanus för de kommande fyra åren.

  Läs artikeln
 • "Rekryteringen är viktig för KTH:s framtid"

  Anders Forsgren, professor på skolan för teknikvetenskap (SCI). Fotograf: Susanne Kronholm
  Publicerad 2019-03-22

  Hallå där, Anders Forsgren, professor i optimeringslära och systemteori, som är föreslagen till dekanus för de kommande fyra åren.

  Läs artikeln
 • Skolchef Jan Wikander går i pension

  Jan Wikander står på Osqars backe med gamla KTH-byggnader i bakgrunden
  Publicerad 2019-03-12

  Han har varit chef för ITM-skolan sedan 2013. I slutet av februari beslutade sig Jan Wikander för att lämna uppdraget och gå i pension i juni.

  Läs artikeln
 • Så vill KTH och andra lärosäten motverka sexuella trakasserier

  Publicerad 2019-03-06

  På den internationella kvinnodagen 8 mars lanserar Karolinska Institutet, KTH och Malmö Universitet gemensamt ett nationellt samverkans- och forskning...

  Läs artikeln
 • Tekla drar till Washington D.C. – och till Södertälje

  Tekla ger unga tjejer möjlighet att utforska teknik.
  Publicerad 2019-03-04

  Lagom till internationella kvinnodagen den 8 mars kommer en vidareutvecklad del av Teklafestivalen att genomföras i Washington DC, tillsammans med Sve...

  Läs artikeln
 • KTH inför en klimatpott för flygresor

  Foto: Krzysztof Kowalik
  Publicerad 2019-02-26

  För att minska sin klimatpåverkan inför KTH en klimatpott. Tanken är att uppmuntra till minskat flygresande. Pengarna kommer att användas till projekt...

  Läs artikeln
 • Utbildningstiden ska vara den bästa tiden i livet

  Leif Kari tillträdande vicerektor för utbildning på KTH Foto: Christer Gummeson
  Publicerad 2019-02-13

  Hallå där, Leif Kari, som från 1 april blir vicerektor för utbildning på KTH. Hur känns det? - Kanonbra! Det ska bli spännande, utmanande, roligt och...

  Läs artikeln
 • Ny webbform lockar alla målgrupper

  Utvecklarteamet bakom nya webbformen: Won-Kyung Chung, Viktor Atterlönn, Jon Stjärnström, Robert Lawesson, Pär Landberg och Pontus Nydensten. Frånvarande: Niklas Olsson.
  Publicerad 2019-02-12

  Nyligen fick KTH:s webbplats en ny grafisk form. Resultatet blev en webb med modernare och luftigare utseende, bättre tillgänglighet, och den ser bätt...

  Läs artikeln
 • Norra bilinfarten till KTH Campus stängd

  Publicerad 2019-02-12

  Från och med den 15 februari är det inte längre möjligt att köra bil till eller från KTH Campus den norra vägen, via Albano/Roslagsvägen.

  Läs artikeln
 • Vetenskap till lunch - eller när du vill

  Moa-Lisa Björk, bibliotekarie och ansvarig för vårens populärvetenskapliga program i KTH Bibliotek Foto: Fredrik Persson
  Publicerad 2019-01-31

  KTH:s bredd av spännande forskning ska spridas till många fler. När vårens populärvetenskapliga föreläsningar startar kan man se dem live, live online...

  Läs artikeln
 • Karensavdrag och slopat ersättningsbelopp för sjukvård

  Publicerad 2019-01-16

  Information från HR om nya regler som trätt i kraft och som påverkar dig om du blir sjuk.

  Läs artikeln