Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Nyheter

 • Dags för medarbetarundersökning med ny mätmetod

  Två män tittar in i kameran.
  Erik Edstam och Mikael Visén, ser positivt på de nya verktyget för medarbetarundersökningen. Foto: Theresia Köhlin
  Publicerad 2023-01-23

  Snart kommer första universitetsövergripande medarbetarundersökningen på länge att landa i allas inkorgar. ”Det känns så kul att vi snart är igång igen och vi tror att det nya mätverktyget kommer ge m...

  Läs artikeln
 • Nästa fas i översyn av anställningsordning

  Del av KTH campus.
  Förslag till reviderad anställningsordning ska vara klar i slutet av mars. (Foto: Fredrik Persson)
  Publicerad 2023-01-17

  Arbetet med översynen av KTH:s anställningsordning startade i september och de första resultaten av arbetet börjar nu ta form.

  Läs artikeln
 • Sömlös övergång till ett verksamhetsstöd

  Porträtt på Kerstin Jacobsson.
  Universitetsdirektör Kerstin Jacobsson leder utvecklingen av KTH:s Verksamhetsstöd.
  Publicerad 2022-12-21

  Från och med årsskiftet har KTH ett Verksamhetsstöd, VS. Den nya organisationen är ett avstamp för det fortsatta utvecklingsarbetet mot ett gemensamt och samordnat verksamhetsstöd. I slutet av mars ko...

  Läs artikeln
 • Brysselbesök gav viktiga insikter

  Personer utanför byggnad
  Från KTH reste sex forskare tillsammans med en forskningsrådgivare från RSO till Bryssel för "EU-kursen". Foto: privat
  Publicerad 2022-12-20

  I november genomfördes den första ”EU-kursen” för Stockholm trio där universitetsalliansens Brysselkontor stod värd för 18 forskare från de tre lärosätena. Från KTH reste sex forskare tillsammans med ...

  Läs artikeln
 • ”Vi vill nå ut bredare med forskningsstödet”

  Tre kvinnor stående i en trappa
  För Lisa, Maria och Maria handlar vägen mot ett samordnat verksamhetsstöd bland annat om att hitta gemensamma nämnare och en tydligare kommunikation inom organisationen. Foto: Mikael Sjöberg
  Publicerad 2022-12-20

  I det nu pågående utvecklingsarbetet av verksamhetsstödet görs en genomlysning av ett antal stödområden, bland annat inom forskning. – Vi hoppas att arbetet ska leda till ett fördjupat stöd och sama...

  Läs artikeln
 • God jul och gott nytt år!

  Publicerad 2022-12-13

  Det tillönskas alla på KTH av Anders Söderholm, rektor och Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör, i årets julhälsning.

  Läs artikeln
 • Ny rektor installerad

  Man i talarstol.
  Anders Söderholm håller tal efter att just blivit installerad som rektor.
  Publicerad 2022-12-06

  Anders Söderholm är KTH:s tjugonde rektor, men den förste att installeras i sitt ämbete. Under högtidliga former firades övergången från en rektor till en annan i biblioteket på KTH Campus.

  Läs artikeln
 • Bokslut efter sex år som rektor

  Kvinna i trappan bakom ett konstverk av stål och plats.
  Sigbritt Karlsson bakom en ny skulptur som tillägnats henne i biblioteket.
  Publicerad 2022-11-29

  De senaste sex åren har det nästan gått att ställa klockan efter Sigbritt Karlsson. Varje morgon oavsett väder och pandemi har hon kommit gående uppför Drottning Kristinas väg cirka 7.30. Som rektor o...

  Läs artikeln
 • Nästa steg i KTH:s digitalisering

  Flicka framför stor skärm.
  Användaren är ett fokus i KTH:s digitaliseringsstrategi.
  Publicerad 2022-11-29

  KTH:s digitaliseringsstrategi för de kommande fem åren är beslutad av rektor och ska nu sättas i verket. – För att minska den administrativa bördan och driva verksamhetens utveckling måste vi ha en v...

  Läs artikeln
 • Mikael Lindström blir KTH:s prorektor

  Porträtt på Mikael Lindström.
  Mikael Lindström har utsetts till prorektor för KTH och tillträder 1 januari. (Foto: Jon Lindhe)
  Publicerad 2022-11-29

  KTH:s styrelse har utsett Mikael Lindström, professor i massateknologi och skolchef för CBH, till prorektor för KTH. Han tillträder 1 januari. – Det känns fantastiskt spännande och utmanande att få f...

  Läs artikeln
 • Ny verksamhetsplan visar vägen

  Bild på KTH:s alla campus.
  Verksamhetsplanen, som rektor beslutade 22 november, stakar ut riktningen för KTH de närmaste åren.
  Publicerad 2022-11-23

  KTH:s verksamhetsplan för 2023-25 pekar ut såväl riktning som strategiskt fokus för KTH de närmaste åren. – Vi knyter ihop säcken genom att slutföra och fullfölja olika satsningar och lägger samtidig...

  Läs artikeln
 • Lättare att göra rätt

  Broschyren är tänkt att underlätta i knepiga situationer kring etik och beteenden.
  Publicerad 2022-11-22

  Vad gör du om en leverantör absolut vill bjuda dig på julbord? Eller om en student vill visa sin uppskattning för dig som lärare genom ett vackert paket med te? Broschyren Korruption och oetiskt hand...

  Läs artikeln
 • ”Det känns fantastiskt att vi kunde hjälpa studenter och forskare så snabbt”

  Man med blåskjorta och halsduk framför en avbild av KTH Campus.
  Fredrik Oldsjö började jobba med Ukrainagruppen sin första dag på KTH. Foto: Marc Femenia.
  Publicerad 2022-11-15

  Många har engagerat sig i de forskare och studenter som kommit från Ukraina och idag är en del av KTH. Ett tillsammansarbete som många på KTH är stolta över.

  Läs artikeln
 • Dags att nominera lärare till universitetsstyrelsen

  Man i blå skjorta står i en korridor.
  Per Berglund, ordförande i valberedningen ser fram emot att nomineringsprocessen ska starta. Foto: Jon Lindhe
  Publicerad 2022-11-15

  Nu är det möjligt för alla medarbetare på KTH att nominera lärare till universitetsstyrelsen. Totalt ska tre lärare väljas in som styrelseledamöter. ”Lärarna bidrar med ett oerhört viktigt perspektiv”...

  Läs artikeln
 • KTH får kritik av UKÄ

  KTH:s borggård.
  UKÄ riktar allvarlig kritik mot KTH i ett tillsynsärende.
  Publicerad 2022-10-27

  Universitetskanslersämbetet, UKÄ, ger KTH allvarlig kritik för brister i hanteringen av en kallelseprofessur.

  Läs artikeln
 • Föreslagen prorektor om framtiden

  Mikael Ljndström framför ett bord med KTH:s logga i vid sidan.
  Mikael Lindström, skolchef CBH och prorektorskandidat presenterade sina visioner för KTH. (Foto: Jon Lindhe)
  Publicerad 2022-10-25

  En tillitbaserad organisation, KTH:s viktiga roll inom hållbar utveckling, utveckla livslångt lärande och att lyfta KTH:s experimentella miljöer. Det var några av de saker som Mikael Lindström, föres...

  Läs artikeln
 • ”Alla på KTH ska få det HR-stöd de behöver”

  Kvinna i vit blus och glasögon bredvid en korthårig kvinna i svart.
  I arbetet för ett gemensamt verksamhetsstöd fokuserar Annica Fröberg och Johanna Stellan på hur man ska organisera HR-stödet framåt samt stötta medarbetarna i förändringsprocessen. Foto: Theresia Köhlin.
  Publicerad 2022-10-24

  Vägen mot ett gemensamt verksamhetsstöd är i full gång. Under våren utfördes en genomlysning av sju verksamhetsområden och nu sker fördjupat arbete inom respektive gruppering och för HR ligger fokus p...

  Läs artikeln
 • Ny delegationsordning för forskningsavtal

  Leende kvinna tittar in i kameran.
  Annika Stensson Trigell, professor och vicerektor för forskning har jobbat med både den gamla och nya delegationsordningen. Foto: Mikael Sjöberg
  Publicerad 2022-10-18

  Delegationsordningen för forskningsavtal på KTH upplevdes tidigare vara otydlig, främst av forskare och stödpersonal men även av beslutsfattare. Men efter en översyn kommer den nya ordningen att skapa...

  Läs artikeln
 • Nya riktlinjer för centrumbildningar fastställda

  Kvinna i blå blus utomhus.
  Uppdraget att se över riktlinjerna för centrumbildningar har letts av Annika Stensson Trigell, professor och vicerektor för forskning vid KTH. Foto: Mikael Sjöberg.
  Publicerad 2022-10-18

  Efter ett intensivt arbete har nya riktlinjer för centrumbildningar godkänts. Ett arbete som ska ge ett tydligare ramverk för att stärka centrumbildningarna på KTH. I samband med detta har KTH även ta...

  Läs artikeln
 • Ny strategi driver KTH:s digitalisering

  Kvinna framför en stor skärm som håller en mobiltelefon i handen.
  Digitaliseringsstrategin visar vägen för KTH:s digitala transformation de kommande åren. (Foto: Mario Romero Vega)
  Publicerad 2022-10-05

  Att digitalisering är detsamma som verksamhetsutveckling är en bärande tanke i KTH:s digitaliseringsstrategi. Strategin är ett övergripande dokument som visar vägen för KTH:s digitala utveckling de ko...

  Läs artikeln