Till innehåll på sidan

Nyheter

 • KTH ser över sina rutiner

  Borggården på KTH:s campus.
  KTH ser över sina rutiner och ska tydliggöra hanteringen bland annat rörande ärenden till personalansvarsnämnden.
  Publicerad 2023-06-07

  KTH ska utveckla och tydliggöra sina rutiner i enlighet med sitt arbetsgivaransvar. Det blir konsekvensen av att en extern utredning funnit brister i hanteringen av en framställan till Statens ansvar...

  Läs artikeln
 • Så bygger hon KTH:s nya säkerhetsavdelning

  Christina Boman gestikulerar
  Det tog åtta månader innan Christina Boman bestämde sig för att lämna SVT och anta utmaningen att organisera KTH:s nya säkerhetsavdelning. Foto: Magnus Glans
  Publicerad 2023-06-07

  Christina Boman är sedan 17 april ny säkerhets- och säkerhetsskyddschef på KTH. Uppdraget: formera en helt ny avdelning, identifiera verksamhetens behov och utveckla säkerhetsarbetet. – Det jag anst...

  Läs artikeln
 • Frukostsamtal med fakulteten

  Porträtt på Anders Söderholm
  Anders Söderholm, rektor för KTH hoppas på dialog och möten. (Foto: Mikael Sjöberg)
  Publicerad 2023-06-02

  Hallå där, Anders Söderholm, rektor för KTH. Nu startar ni något som heter Faculty Breakfast. Vad är det?

  Läs artikeln
 • KTH fortfarande bland världens 50 mest hållbara universitet

  Foto: Jann Lipka
  Foto: Jann Lipka.
  Publicerad 2023-06-01

  KTH sjunker fem platser på Times Higher Education Impact Ranking. Resultatet är trots det bra, eftersom fler universitet deltar nu och konkurrensen därmed har ökat. Det är viktigt att vi fortsätter at...

  Läs artikeln
 • Sensorer ska ge KTH ökad kunskap om lokalanvändningen

  Porträttfoto: En blond kvinna med glassögon utanför en gul byggnad med grön port.
  Maria Granath, biträdande chef för KTH:s fastighetsavdelning och ansvarig på KTH för sensorprojektet. Foto: Marianne Norén.
  Publicerad 2023-05-30

  Akademiska Hus ska förse KTH med data över lokalanvändningen på KTH Campus via sensorer som sätts upp i olika utrymmen. Därigenom kommer KTH få bättre insikter i hur det faktiska lokalbehovet ser ut.

  Läs artikeln
 • Modell för ökat kollegialt inflytande

  Personer samtalar i ett laboratorium.
  Hur det kollegiala inflytande ser ut och kan komma att se ut i framtiden framgår av en nyligen gjord kartläggning. (Foto:KTH)
  Publicerad 2023-05-23

  – Nu har vi en utvecklad modell som ger en bra grund att bygga vidare på för att öka det kollegiala inflytandet och ansvarstagandet. Det säger Anders Söderholm, rektor på KTH, om den utredning av kol...

  Läs artikeln
 • Från handlingsplan till verkstad

  Foto: Två leende kvinnor står bredvid varandra inomhus. Bakom deras ryggar är ett stort fönster.
  Helene Rune och Katarina Jonsson Berglund leder utvecklingsarbetet framåt som präglas av stort engagemang från många medarbetare inom KTH. Foto: Theresia Köhlin.
  Publicerad 2023-05-11

  Utbildningsstöd har fyra prioriterade delområden i handlingsplanen för samgåendeprojektet. Förankringen av områdena är gedigen och nu påbörjas det konkreta utvecklingsarbetet.

  Läs artikeln
 • KTH går med i Coara

  Portätt på två kvinnor.
  Annika Borgenstam och Sofia Ritzén har ingått i arbetet för KTH:s anslutning till Coara.
  Publicerad 2023-05-05

  KTH har anslutit sig till Coara, Coalition for Advancing Research Assesment. Organisationen, som drivs av olika europeiska aktörer, har som syfte att förbättra forskningens kvalitet, effektivitet och ...

  Läs artikeln
 • KTH tar nya steg i USA-satsning

  Långsmal byggnad med torn i bakgrunden.
  Stanford University är ett av lärosätena som ska besökas av KTH:s delegation. På bilden syns några av de äldsta byggnaderna på campus. (Foto: Ken Wolter/Mostphotos)
  Publicerad 2023-05-02

  KTH vill stärka banden med universitet i USA. I maj åker rektor och ett tjugotal forskare i väg för att underhålla samarbeten, knyta kontakter och inleda partnerskap. Vi frågade två forskare som delta...

  Läs artikeln
 • Rapportera riskobservationer för förbättrad arbetsmiljö

  En informationsaffisch uppsatt på en vägg av glas.
  Publicerad 2023-04-24

  Anmälningarna av risker och tillbud i arbetsmiljön bedöms vara alltför få inom KTH, trots att ett nytt system för enkel och effektiv anmälan infördes 2021. Nu är förhoppningen att fler ska upptäcka o...

  Läs artikeln
 • Nästa steg i utvecklingen av verksamhetsstödet

  Porträtt på Kerstin Jacobsson
  Universitetsdirektör Kerstin Jacobsson har fattat beslut om en handlingsplan för den fortsatta utvecklingen av KTH:s verksamhetsstöd. (Foto: Håkan LIndgren)
  Publicerad 2023-04-11

  Efter kartläggning och analys tar nu utvecklingen av ett samordnat och gemensamt verksamhetsstöd, VS, nästa steg i form av en handlingsplan. – Nu blir arbetet mer konkret och operativt, säger Kerstin...

  Läs artikeln
 • Utbyte med Tokyo universitet för ökat forskningssamarbete

  En rödbrun hög husfasad med en stor klocka. Framför huset finns en öppen grönyta.
  Tokyo universitet. Foto: Sira Anamwong
  Publicerad 2023-04-03

  KTH satsar på ökat samarbete med Tokyo universitet i Japan. Bland annat uppmuntras forskningsvistelser vid universitetet under en till fyra månader. Yngre personer i fakulteten är högst prioriterade i...

  Läs artikeln
 • Scenarier för KTH:s campus utreds vidare

  Kollage av fem bilder från olika campus.
  Genom fem olika scenarier ska KTH:s campus utredas djupare.
  Publicerad 2023-04-03

  Fem olika scenarier som ska utredas och analyseras på djupet. Det är kontentan av den inledande översyn som gjorts av KTH:s verksamhet vid olika campus i enlighet med ett rektorsbeslut.

  Läs artikeln
 • KTH:s anställningsordning ändras

  KTH campus i snö med blå himmel.
  KTH:s universitetsstyrelse har ändrat i anställningsordning rörande kallelse till professor.
  Publicerad 2023-03-28

  KTH:s styrelse beslutade på ett extra sammanträde den 24 mars att ändra KTH:s anställningsordning. Dessutom beslutade universitetsstyrelsen att lämna en redovisning av åtgärder till Universitetskansle...

  Läs artikeln
 • De nya AI-verktygen - hot och möjligheter

  Skärmdump som visar hur en dialog med ChatGPT kan se ut.
  Den som frågar ChatGPT hur verktygen kan stödja universitetslärare i deras undervisning kan svaret se ut så här.
  Publicerad 2023-03-23

  Sedan ChatGPT lanserades 30 november 2022 har debattens vågor gått höga runt riskerna med de nya AI-verktygen. Hur ska det gå med undervisning, hemuppgifter, rapporter och hemtentamen på Sveriges univ...

  Läs artikeln
 • KTH når inte upp till sina hållbarhetsmål

  flygplan som landar på flygplats
  Jämfört med 2019 har CO2-utsläpp från tjänsteresor med flyg ökat med 6,4 procent per årsarbetskraft. Foto: Pascal Meier / Unsplash
  Publicerad 2023-03-16

  KTH har satt upp övergripande hållbarhetsmål, och varje år rapporterar universitetet sitt miljöledningsarbete till Naturvårdsverket. När det gäller delmålet för Resor och transporter visar en ny uppfö...

  Läs artikeln
 • Prorektor tror på bredare samarbeten

  Man vid skrivbord.
  I prorektor Mikael Lindströms uppdrag ingår bland annat ett övergripande ansvar för strategisk forskningsfinansiering.
  Publicerad 2023-03-08

  Fler breda strategiska forskningssatsningar och mer samarbete på nationell nivå. Det är några av de saker som står på prorektor Mikael Lindströms att-göra-lista för de kommande sex åren. – Som skolch...

  Läs artikeln
 • Debattartikel: Val och legitimitet – en svår sak

  Publicerad 2023-02-28
  Läs artikeln
 • Framtidens utbildning - hur ser den ut?

  Tre personer på en balkong.
  Joakim Lilliesköld, Filip Axelsson och Anna Burvall med olika perspektiv på framtidens utbildning på KTH.
  Publicerad 2023-02-28

  Hur ser KTH:s utbildning ut om tio år? Hur blir utbildningar än mer relevanta och står sig i den globala konkurrensen? Finns det ett före och efter pandemin i fråga om nya sätt att undervisa och exami...

  Läs artikeln
 • Årsredovisningen ute nu

  Ljusa höga husfasader, nakna träd, snö på marken och vintersolljus.
  KTH Campus, foto: Fredrik Persson.
  Publicerad 2023-02-27

  Hallå där Åsa Gustafson på ledningskansliet. Du är ansvarig för KTH:s årsredovisning för 2022 som nu är klar. Varför ska man läsa den?

  Läs artikeln