Till innehåll på sidan

Nyheter

 • Många valde att rösta i fakultetsval

  Poträtt på Sofie Ritzén
  Sofia Ritzén blev omvald som dekanus för KTH.(Foto: KTH)
  Publicerad 2023-12-19

  Ett högt valdeltagande och de kandidater som valberedningarna föreslagit röstades fram. Det var utmärkande för resultatet av valen till fakultetsrådet respektive skolornas fakultetsnämnder.

  Läs artikeln
 • Ann Lantz fortsätter som skolchef för EECS

  Porträttbild av skolchef Ann Lantz
  Ann Lantz, skolchef EECS. Foto: S. Kronholm
  Publicerad 2023-12-15

  Rektor Anders Söderholm har utsett Ann Lantz till jobbet som chef för Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS).

  Läs artikeln
 • ”Tacksamt att jobba med hållbarhet”

  Eva Liedholm Johnson framför tavlan i undervisningssalen
  ”Jag har under hela mitt yrkesliv varit intresserad av undervisning, kanske för att jag är ett lärarbarn”. Det säger Eva Liedholm Johnson som får KTH:s pedagogiska pris.
  Publicerad 2023-12-12

  Eva Liedholm Johnson får KTH:s pedagogiska pris 2023 för sitt ihärdiga arbete med att integrera hållbarhet och jämställdhet i Samhällsbyggnadsprogrammet. – Pedagogik för mig handlar om att hitta sätt...

  Läs artikeln
 • ”Studenternas idéer kan bli spin off-företag”

  Farazee Asif står lutad mot ett räcke
  ”En viktig komponent i min undervisning är att studenterna ser en röd tråd när det gäller vad, varför och hur det lärs ut”, säger Farazee Asif som får KTH:s pedagogiska pris. Foto: Magnus Glans
  Publicerad 2023-12-12

  Kursen i Cirkulära tillverkningssystem (CMS) beskrivs som unik i sitt slag. Nu tilldelas Farazee Asif, som utvecklat den, KTH:s pedagogiska pris 2023. – Jag känner mig glad och stolt över att jag få...

  Läs artikeln
 • Öppettider på KTH Campus under jul och nyår

  Publicerad 2023-12-08

  Här ser du öppettider för KTH:s centrala servicefunktioner under mellandagarna 2023/24.

  Läs artikeln
 • Samorganisation nästa steg i utvecklingen av VS

  KTH Campus i snö.
  KTH:s verksamhetsstöd tar nya steg i utvecklingen mot ett samordnat VS. (Foto: KTH)
  Publicerad 2023-12-06

  Nästa steg i utvecklingen av KTH:s verksamhetsstöd, VS, är att personal inom HR, ekonomi och kommunikation samorganiseras inom respektive område från och med första april nästa år. Det är en av flera...

  Läs artikeln
 • Kursen som lär forskare etisk medvetenhet

  forskare som håller i ett provrör
  Den nya kursen i forskningsetik består i huvudsak av videor, korta texter, verktyg och länkar till mer information. ”Det är en självstudiekurs men den går att använda som en del i en universitetskurs med lärare om man lägger till examinationsuppgifter och diskussionspunkter”, säger forskningsetikrådgivare Fredrik Karlsson. Foto: Elias Sado
  Publicerad 2023-12-05

  Den är översiktlig och bred med syfte att få upp alla på en miniminivå. Så beskriver KTH:s forskningsetikrådgivare Fredrik Karlsson den nya kursen i forskningsetik. – Ibland ser man kunskapsluckor gä...

  Läs artikeln
 • ”Ta chansen och rösta”

  Människor i valbås.
  Mellan den 4 och den 10 december pågår valen till skolornas fakultetsnämnder och fakultetsrådet. Röstningen sker elektroniskt. (Foto: Mostphotos)
  Publicerad 2023-12-04

  – Ta chansen och rösta! Det har stor betydelse för det KTH vi vill bygga både på kort och lång sikt. Det säger KTH:s rektor Anders Söderholm då startskottet för val av ledamöter både till fakultetsr...

  Läs artikeln
 • Minskad klimatpåverkan på menyn

  Mat och händer som skär upp maten.
  Från och med nästa år inför KTH en ny matstandard för de måltider som beställs genom catering . (Foto: Mostphotos)
  Publicerad 2023-11-28

  Från och med nästa år ska den mat som beställs till möten, evenemang och representation ha WWF:s märkning One Planet Plate som standard – detta för att minska KTH:s klimatavtryck per måltid i linje me...

  Läs artikeln
 • KTH:s verksamhet koncentreras till tre campus

  Collage med KTH:s verksamhet.
  Publicerad 2023-11-22

  KTH:s styrelse har nu fattat beslut om verksamheten vid KTH:s olika campus. KTH Södertälje flyttas till KTH Campus och till Campus Flemingsberg. Verksamheten i Kista flyttas till KTH Campus med undant...

  Läs artikeln
 • Utbilda dig i KTH:s hållbarhetsarbete

  Person som skriver anteckningar med papper och penna intill sin dator
  Personalutbildningen har utvecklats av Sustainability Office. Syftet är att alla ska få grundläggande kunskap för att kunna bidra i sitt dagliga arbete med att nå KTH:s hållbarhets- och klimatmål. Foto: Magnus Glans
  Publicerad 2023-11-16

  En ny kurs för anställda finns i Canvas. Den handlar om arbetet som pågår för att nå KTH:s hållbarhets- och klimatmål och vad man själv kan bidra med. – Jag imponeras över hur mycket som görs och att...

  Läs artikeln
 • Bank-ID sparar hundratals arbetstimmar

  Porträtt på Marina Wellén och Sandra Meneses
  Marina Wellén och Sandra Meneses framhåller en rad administrativa fördelar som införandet av Mobilt Bank-ID fört med sig. Framför allt har arbetsbördan och risken för fel minskat.
  Publicerad 2023-11-09

  Utlämning av KTH-konto via Mobilt Bank-ID har inneburit stora effektivitets- och kvalitetsvinster. Det gäller för såväl personalen i KTH Entré som studenter, lärare, forskare och övriga medarbetare. ...

  Läs artikeln
 • KTH:s förslag till regeringen

  Forskare står i laboratorium.
  KTH:s inspel till den kommande forsknings- och innovationspropositionen innehåller olika förslag. (Foto: Jann Lipka)
  Publicerad 2023-11-08

  Höj basanslagen! Det är ett av de bärande budskapen i KTH:s inspel till regeringens forsknings- och innovationspolitik. – Det är ju inget nytt, men likväl viktigt att påtala även fortsatt där vi ger ...

  Läs artikeln
 • Ny vision visar vägen

  Anders Söderholm på KTH:s campus.
  KTH:s nya vision och övergripande mål visar väg och riktning för KTH:s utveckling menar Anders Söderholm, rektor på KTH.
  Publicerad 2023-11-08

  Vilka vi är och vilka vi vill vara. Så sammanfattar rektor Anders Söderholm det nya mål och visionsdokumentet för KTH:s utveckling de kommande fem åren 2024-2028. – Det är en kompass som visar väg oc...

  Läs artikeln
 • Ansiktslyft för forskarsidor på intranätet

  Publicerad 2023-11-06

  Delen av KTH:s intranät som riktar sig till forskare har fått ett ansiktslyft. Ingången har fått ett uppdaterat innehåll och nya funktioner, och blir en knutpunkt för information, stödmaterial och kon...

  Läs artikeln
 • Pilotprojekt testar ny utbildningsform på KTH

  Lärare som undervisar i ett klassrum
  KTH ska bredda sin rekrytering via en ny utbildningsform. Tanken är inte att KTH-lärare ska åka till lärcentra för att undervisa utan kurserna erbjuds via Zoom. Foto: Fredrik Persson
  Publicerad 2023-11-01

  Hur ska KTH bli bättre på att rekrytera i hela landet och går det att erbjuda en helt digital utbildning med en bra social studiemiljö? Det är två frågor KTH försöker besvara i ett nytt pilotprojekt t...

  Läs artikeln
 • Så blir bemötandet bättre

  Gruppdiskussioner på CBH-skolan
  Gruppdiskussioner på en av Ove Strinds workshops. Foto: Emma Ohlsson
  Publicerad 2023-10-30

  KTH:s arbete för ett bättre arbetsklimat pågår för fullt. Det kommer att bli win-win för alla, säger Hanna Tegel, gruppchef vid CBH och en av 19 ”tränare” som leder gruppövningar i Bemötandeprojektet....

  Läs artikeln
 • Förra rektorn Sigbritt Karlsson har avlidit

  Porträtt på Sigbritt Karlsson
  Sigbritt Karlsson var rektor för KTH under perioden 2016-2022. (Foto: Lieselotte Van Der Meijs)
  Publicerad 2023-10-30

  Sigbritt Karlsson, KTH:s förra rektor, har avlidit efter en tids sjukdom. Hon började som rektor 12 november 2016 och slutade sista november förra året.

  Läs artikeln
 • KTH:s engagemang i Afrika växer

  Karta över Afrika
  KTH satsar på fler samarbeten inom forskning, utbildning och innovation i östra och södra Afrika. (Foto:Fernando Barozza)
  Publicerad 2023-10-09

  KTH satsar på att utveckla sina samarbeten inom utbildning, forskning och innovation med universitet i östra och södra Afrika ytterligare. – Vi jobbar för samverkan på lika villkor som ska gagna alla...

  Läs artikeln
 • Fördjupade analyser av Södertälje och Kista i campusöversyn

  KTH:s olika campus.
  Fördjupade utredningar har gjorts som nästa steg i översynen av KTH:s olika campus.
  Publicerad 2023-10-03

  De fördjupade analyserna i den pågående översynen av KTH:s campus är nu klara. Utredningarna visar i reda siffror och fakta vad det kan innebära att flytta verksamhet från campus Södertälje respektiv...

  Läs artikeln