Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Ledningsråd ABE

Ledningsrådet ger skolchefen stöd i arbetet med utvecklingen av skolan. Rådet behandlar verksamhetsgemensamma frågeställningar och övergripande skolfrågor.

Om Ledningsråd ABE

ABE-skolans ledningsråd består av skolchef, vice skolchef, prefekter för skolans institutioner, kanslichef, grundutbildningsansvarig, vice grundutbildningsansvarig, forskarutbildningsansvarig, doktorandrepresentant och studeranderepresentant. Gruppcheferna för HR ABE och ekonomi ABE samt ABE:s skolcontroller är adjungerade.

Möten och protokoll

Ledningsrådet sammanträder normalt en onsdag i månaden kl 15 - 17.

Mötestider

Dagordning och minnesanteckningar

Ordförande

Ledamöter

Karin Edvardsson Björnberg
Karin Edvardsson Björnberg Förste vice skolchef karin.bjornberg@abe.kth.se 087909596 Profil

Grundutbildningsansvarig (GA) och vice grundutbildningsansvarig (Vice GA)

Forskarutbildningsansvarig (FA)

Doktorandrepresentant

Boel Berg Wincent
Boel Berg Wincent forskarstuderande boelw@kth.se Profil

Studentrepresentant

Evelyne Åkerlund

Adjungerade

Catherine Abreu Pimenta
Catherine Abreu Pimenta hr-ansvarig pimenta@kth.se 087909413 Profil
Lars Österman
Lars Österman gruppchef ekonomi laos@kth.se 087908659 Profil