Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Ledningsråd ABE

Ledningsrådet ger skolchefen stöd i arbetet med utvecklingen av skolan. Rådet behandlar verksamhetsgemensamma frågeställningar och övergripande skolfrågor.

Om Ledningsråd ABE

ABE-skolans ledningsråd består av skolchef, vice skolchef, prefekter för skolans institutioner, kanslichef, grundutbildningsansvarig, vice grundutbildningsansvarig, forskarutbildningsansvarig, doktorandrepresentant och studeranderepresentant. Gruppcheferna för HR ABE och ekonomi ABE samt ABE:s skolcontroller är adjungerade.

Möten och protokoll

Ledningsrådet sammanträder normalt en onsdag i månaden kl 15 - 17.

Mötestider

Dagordning och minnesanteckningar

Ordförande

Ledamöter

Karin Edvardsson Björnberg
Karin Edvardsson Björnberg
Förste vice skolchef 087909596

Grundutbildningsansvarig (GA) och vice grundutbildningsansvarig (Vice GA)

Forskarutbildningsansvarig (FA)

Doktorandrepresentant

Boel Berg Wincent
Boel Berg Wincent
forskarstuderande

Studentrepresentant

Evelyne Åkerlund

Adjungerade

Catherine Abreu Pimenta
Catherine Abreu Pimenta
hr-ansvarig 087909413
Lars Österman
Lars Österman
gruppchef ekonomi 087908659