Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Docentkommitté ABE (Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad)

En docentkommitté vid skolan svarar för prövningen av den pedagogiska skickligheten och docentintervjun (som hålls vid ett tillfälle per ärende). Vid intervjun ska docentkommittén bestå av tre ledamöter varav en ordförande och minst en lärarrepresentant. Studenterna har rätt att vara representerade med en ledamot. Kommitténs sammansättning bör till del reflektera aktuellt forskarutbildningsämne. Kvinnor och män ska vara jämställt representerade i kommittén.

Ordförande

Vladimir Cvetkovic, professor

Vice ordförande

Tina Karrbom Gustavsson, professor

Ledamöter

Berit Balfors, professor
Yifang Ban, professor
John Cantwell, professor
Vania Ceccato, professor
Cecilia Håkansson, lektor
Per Högselius, professor
Nicole Kringos, professor
Stefan Larsson, professor
Maria Malmström, lektor
Helena Mattson, professor
Hans Westlund, professor
 

Handläggare

E-post: docentur@kth.se
Kontaktuppgifter handläggare på skola och lärartillsättningar

Mandatperiod

2020-01-01 -- 2024-06-30