Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kontaktuppgifter för lärarrekrytering

På denna webbsida finns kontaktpersoner vid rekrytering och anställning av lärare, antagning av docenter, befordran av lärare samt vid utnämning av vissa titlar.
Gruppen Lärartillsättningar vid personalavdelningen, gemensamt verksamhetsstöd, handlägger dessa ärenden tillsammans med skolorna.

Kontaktpersoner vid lärartillsättningar per område och ärendetyp

Generella frågor läraranställning: academic@kth.se .
Rekryteringssystem: rekryteringssystem@kth.se .
Anställningsnämnd: anstallningsnamnd@kth.se .
Adjunkt: adjunkter@kth.se .
Adjungerad professor: affochadj@kth.se .
Affilierad fakultet och affilierad professor: affochadj@kth.se .
Befordran: befordringar@kth.se .
Docentur: docentur@kth.se .

För respektive skolärenden i övriga utlysta ärenden finns det en funktionsmail per skola på lärartillsättningar, gemensamt verksamhetsstöd (GVS):
ABE: lararanstallning-abe@kth.se .
CBH: lararanstallning-cbh@kth.se .
EECS: lararanstallning-eecs@kth.se .
ITM: lararanstallning-itm@kth.se .
SCI: lararanstallning-sci@kth.se .

Handläggare av ärenden gällande skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

Handläggare lärartillsättningar GVS: lararanstallning-abe@kth.se . (Johanna Johansson)
Personalansvarig ABE: Catherine Abreu Pimenta .
Handläggare skola ABE: Fanny Isberg , Charlotta Winge , ABElarartillsattningar@abe.kth.se  och adjunktsrekrytering ABEadjunkter@abe.kth.se  .
Fakultetsförnyelseansvarig/Vice Rekryteringskommittéordförande: Karin Edvardsson Björnberg.

Handläggare av ärenden gällande skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

Handläggare lärartillsättningar GVS: lararanstallning-cbh@kth.se  (Malin Gustafsson).
Personalansvarig CBH, vice tillförordnad: Lena Niemi Birgersdotter .
Handläggare skola CBH: Sara Tysk .
Fakultetsförnyelseansvarig/Rekryteringskommittéordförande: Mats Jonsson.

Handläggare av ärenden gällande skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

Handläggare lärartillsättningar GVS: lararanstallning-eecs@kth.se  (Dilek Gür).
Personalansvarig EECS: Elizabeth All .
Handläggare skola EECS: Anna Mård  och tenuretrack@eecs.kth.se
Fakultetsförnyelseansvarig/Rekryteringskommittéordförande: Henrik Artman.

Handläggare av ärenden gällande skolan för industriell teknik och management (ITM)

Handläggare lärartillsättningar GVS: lararanstallning-itm@kth.se  (Jennifer Lindholm).
Personalansvarig ITM: Sofia Lindbom .
Handläggare skola ITM: Susanna Elfving Blomster  och itmlarartillsattningar@itm.kth.se  .
Fakultetsförnyelseansvarig/Rekryteringskommittéordförande: Andrew Martin.

Handläggare av ärenden gällande skolan för teknikvetenskap (SCI)

Handläggare lärartillsättningar GVS: lararanstallning-sci@kth.se  (Katarina Bröms).
Personalansvarig SCI: Simon Lundin .
Handläggare skola SCI: Henny Sjödin  och Cecilia Ek ; larartillsattningar@sci.kth.se .
Fakultetsförnyelseansvarig/Rekryteringskommittéordförande: Mark Pearce.