Till innehåll på sidan

Kontaktuppgifter för lärarrekrytering

På denna webbsida finns kontaktpersoner vid rekrytering och anställning av lärare, antagning av docenter, befordran av lärare samt vid utnämning av vissa titlar.
Gruppen Lärartillsättningar vid personalavdelningen, gemensamt verksamhetsstöd, handlägger dessa ärenden tillsammans med skolorna.

Kontaktpersoner vid lärartillsättningar per område och ärendetyp

Generella frågor läraranställning: academic@kth.se .

Rekryteringssystem: rekryteringssystem@kth.se .

Anställningsnämnd: anstallningsnamnd@kth.se .

Adjunkt: adjunkter@kth.se .

Adjungerad professor: affochadj@kth.se  .

Affilierad fakultet och affilierad professor: affochadj@kth.se .

Befordran: befordringar@kth.se .

Docentur: docentur@kth.se .

För respektive skolärenden i övriga utlysta ärenden finns det en funktionsmail per skola på lärartillsättningar, gemensamt verksamhetsstöd (GVS):
ABE: lararanstallning-abe@kth.se .
CBH: lararanstallning-cbh@kth.se .
EECS: lararanstallning-eecs@kth.se .
ITM: lararanstallning-itm@kth.se .
SCI: lararanstallning-sci@kth.se .

Handläggare av ärenden gällande skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

Handläggare lärartillsättningar GVS: lararanstallning-abe@kth.se  (Johanna Johansson).
Personalansvarig ABE: Catherine Abreu Pimenta .
Handläggare skola ABE: Margaux Calissendorff , Charlotta Winge , ABElarartillsattningar@abe.kth.se  och adjunktsrekrytering ABEadjunkter@abe.kth.se  .
Fakultetsförnyelseansvarig: Muriel Beser Hugosson.
Rekryteringskommittéordförande: Nicole Kringos.

Handläggare av ärenden gällande skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

Handläggare lärartillsättningar GVS: lararanstallning-cbh@kth.se  (Pejman Parchami-Araghi).
Personalansvarig CBH, vice tillförordnad: Jenny Gyllensten .
Handläggare skola CBH: Sara Tysk .
Fakultetsförnyelseansvarig/Rekryteringskommittéordförande: Amelie Eriksson Karlström.

Handläggare av ärenden gällande skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

Handläggare lärartillsättningar GVS: lararanstallning-eecs@kth.se  (Dilek Gür).
Personalansvarig EECS: Elizabeth All .
Handläggare skola EECS: Sarah Kullgren  och Anna Mård .
Fakultetsförnyelseansvarig/Rekryteringskommittéordförande: Lars Nordström.

Handläggare av ärenden gällande skolan för industriell teknik och management (ITM)

Handläggare lärartillsättningar GVS: lararanstallning-itm@kth.se  (Jennifer Lindholm).
Personalansvarig ITM: Aleksandar Dimitrijevic .
Handläggare skola ITM: Helena Lundquist .
Fakultetsförnyelseansvarig/Rekryteringskommittéordförande: Natalia Skorodumova.

Handläggare av ärenden gällande skolan för teknikvetenskap (SCI)

Handläggare lärartillsättningar GVS: lararanstallning-sci@kth.se  (Felix Olofsson).
Personalansvarig SCI: Lisa Johnsson .
Handläggare skola SCI: Henny Sjödin .
Fakultetsförnyelseansvarig/Rekryteringskommittéordförande: Mark Pearce.