Till innehåll på sidan

Arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

Välkommen till de interna sidorna för anställda på skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE). Notera att menyn för KTH:s övergripande intranät återfinns ovan i sidhuvudet.

Pågående på ABE-skolan

Skoldialog 1 genomfördes 1 juni. Resultat, utmaningar och möjligheter diskuterades och skolan fick bl.a. en första återkoppling efter genomförd kvalitetsdialog.

Inom ramen för ABE-skolans jämställhets-, mångfalds-och likavillkors-arbete (JML) startar nu en intern JML-seminarieserie. Tanken är dels att skolans anställda ska få ta del av vad som händer inom ramen för JML-arbetet och lära sig mer om utmaningar och framgångsexempel inom området och dels att skapa en mötesplats för dialog och diskussion. Nu lanserar vi seminarieserie om JML!

Befordran: Information gällande ansökningsperioder för befordran för biträdande lektorer samt lektorer

Rekrytering: Här hittar du information om sista dagen att inkomma med kompletta underlag för utannonsering och tillsättning innan sommaren 2021. Deadlines för rekryteringsärenden innan sommaren 2021

KTH kommer under 2021 byta molnlagringstjänst från KTH Box till KTH OneDrive. För aktuell information samt svar på frågor gällande migrering se: Migrering av KTH Box till KTH OneDrive

Förberedelserna för Research Assessment Exercise (RAE) 2021 pågår. Uppåt 100 internationella experter ska granska KTH:s forskning mellan den 23 och 27 augusti inom ramen för RAE 2021. Läs mer om RAE:n och processen

Inför RAE: Nya Institutionsfilmer. Inför besöksveckan har korta filmer om samtliga institutioner på KTH tagits fram. Se ABE-skolans institutionsfilmer

Här hittar du en samling av kommande deadlines för skolövergripande uppgifter och projekt på ABE-skolan. Deadlines

Konkret, framåtriktad och ambitiös - ABE-skolans verksamhetsplan 2021 är fastställd

"Vårt fokus har varit att skapa en verksamhetsplan som är konkret, framåtriktad och tydligt förankrad i verksamheten", säger skolchef Muriel Beser Hugosson som i en intervju, tillsammans med vice skolchef Mats Wilhelmsson, berättar om tankarna bakom årets aktiviteter och vad nästa steg är.

Läs intervjun med Muriel och Mats

Läs mer och ladda ner verksamhetsplanen för 2021

Miljö- och hållbarhetsarbete

Ledningens genomgång av miljöledningssystemet genomfördes 17 mars 2021. Protokoll från ledningens genomgång

Extern miljörevision genomfördes på ABE-skolan 19 - 22 april 2021. Mer om den externa miljörevisionen

Har du sett något som avviker från hur KTH arbetar med miljöfrågor, så kallade avvikelser (brister) i miljöarbetet? Eller har du förbättringsförslag angående KTH:s miljöarbete? Rapportera förslag eller avvikelser här

Distansmöten - var finns utrustningen?

Det finns en rad fördelar med digitala möten. ABE-skolan har tillgång till ett antal resfria mötes- och konferensalternativ, så som webb-, video- eller telefonkonferenser.

Här hittar du information om vilken utrustning för distansmöten som finns att tillgå på ABE-skolan, vilka lokaler som är utrustade för distansmöten och storlek för respektive lokal.

Sidan uppdateras löpande.

Säkerhet och kris - viktiga telefonnummer

112 (SOS alarm)

för att nå ambulans, polis, räddningstjänst/ brandkår, giftinformation, jourhavande läkare.

KTH:s larmnummer 08-790 77 00

vid särskilda händelser som t.ex. allvarliga olyckor, hot och brand som inträffat på KTH eller på annat sätt berör KTH.

KTH:s trygghetsnummer 08-790 9900

för anmälan av stöld, inbrott, otrygghetsfaktorer och önskemål om följeslagning med väktare inom campusområdet.

Säkerhetsgruppen

sakerhet@kth.se

ABE internkalender