Till innehåll på sidan

Arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

Välkommen till de interna sidorna för anställda på skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE). Notera att menyn för KTH:s övergripande intranät återfinns ovan i sidhuvudet.

Valbara kandidater till skolans fakultetsnämnd och fakultetsrådet presenterade

Under hösten skapas en fakultetsnämnd för ABE-skolan. Fakultetsnämnden kommer att ta över visst beslutsfattande som i dag ligger hos skolchef och vicerektor.

Nu finns samtliga valbara kandidater till skolans fakultetsnämnd och till fakultetsrådet presenterade på intranätet. Onsdagen den 29 november mellan kl. 11.30 – 13.00 hålls en digital presentation för att ge samtliga kandidater möjlighet att presentera sig själva.

Här hittar du länk till de valbara kandidaterna och mer information om valprocessen  (kräver KTH-inlogg)

Valen till skolornas fakultetsnämnder sker parallellt med val till fakultetsrådet. Du hittar mer information om valen och processerna här: Val av lärarledamöter till fakultetsråd och nya fakultetsnämnder

Nästa JML-seminarium: Mångfald på arbetsplatsen

Inom ramen för ABE-skolans jämställdhets-, mångfalds-och likavillkors-arbete (JML) genomför vi en intern seminarieserie tillsammans med ITM-skolan med syfte att synliggöra det arbete som pågår för att uppnå en jämställd och attraktiv arbetsplats.

14 december 2023: Mångfald på arbetsplatsen (på engelska)

Läs mer om kommande och tidigare seminarium

Nytt: Avtal om AV-stöd

Det finns en rad fördelar med digitala möten. ABE-skolan har tillgång till ett antal resfria mötes- och konferensalternativ, så som webb-, video- eller telefonkonferenser. ABE-skolan har ett avtal med KTH IT gällande support med AV-utrustning i skolans konferensrum.

Här hittar du information om vilken utrustning för distansmöten som finns att tillgå på ABE-skolan, vilka lokaler som är utrustade för distansmöten och storlek för respektive lokal.

Miljö- och hållbarhetsarbete

Digital utbildning om KTH:s hållbarhetsarbete

Denna digitala utbildning handlar om KTH:s hållbarhetsmål och arbetet som görs, och ska göras för att nå dem. Lär dig mer om hållbarhetsmålen och hur du, utifrån din roll på KTH, kan bidra. Lär dig mer om hållbar utveckling på KTH

Rapportera avvikelse eller förbättringsförslag

Har du sett något som avviker från hur KTH arbetar med miljöfrågor? Eller har du förbättringsförslag angående KTH:s miljöarbete? Rapportera förslag eller avvikelser här

ABE:s projektledarstöd

Här hittar du information om ABE-skolans lokala processer och rutiner kopplat till forskningsprojekt, hänvisningar till central information och relevanta styrdokument i KTH:s regelverk, samt information om det stöd som finns när du ska starta upp ett beviljat projektet på KTH.

Säkerhet och kris - viktiga telefonnummer

112 (SOS alarm)

för att nå ambulans, polis, räddningstjänst/ brandkår, giftinformation, jourhavande läkare.

KTH:s larmnummer 08-790 77 00

vid särskilda händelser som t.ex. allvarliga olyckor, hot och brand som inträffat på KTH eller på annat sätt berör KTH.

Säkerhetsgruppen på KTH

sakerhet@kth.se

ABE internkalender