Till innehåll på sidan

Arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

Välkommen till de interna sidorna för anställda på skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE). Notera att menyn för KTH:s övergripande intranät återfinns ovan i sidhuvudet.

Konkret, framåtriktad och ambitiös - ABE-skolans verksamhetsplan 2021 är fastställd

"Vårt fokus har varit att skapa en verksamhetsplan som är konkret, framåtriktad och tydligt förankrad i verksamheten", säger skolchef Muriel Beser Hugosson som i en intervju, tillsammans med vice skolchef Mats Wilhelmsson, berättar om tankarna bakom årets aktiviteter och vad nästa steg är.

Läs intervjun med Muriel och Mats

Läs mer och ladda ner verksamhetsplanen för 2021

Pågående på ABE-skolan

Nu lanserar vi den nya ingången Projektledarstöd! På dessa sidor hittar du information om ABE-skolans lokala processer och rutiner kopplat till forskningsprojekt samt hänvisningar till central information och relevanta styrdokument i KTH:s regelverk. Här hittar du Projektledarstöd

Här hittar du kommande deadlines för skolövergripande uppgifter och projekt på ABE-skolan. Deadlines

Nu finns Årscykel för miljöledningssystemet - 2021 publicerad på intranätet. Årscykel miljöledningssystem 2021

Nu utvärderar vi vår forskning i ny RAE

Just nu genomför KTH sin tredje egeninitierade, heltäckande forskningsutvärdering: Research Assessment Exercise (RAE) 2021.

Johan Silfwerbrand är ny koordinator för Panel 1 som samtliga av ABE-skolans institutioner tillhör.
Läs intervjun med Johan om hur han tänker kring uppdraget och vad som händer härnäst.
 

Distansmöten - var finns utrustningen?

Det finns en rad fördelar med digitala möten. ABE-skolan har tillgång till ett antal resfria mötes- och konferensalternativ, så som webb-, video- eller telefonkonferenser.

Här hittar du information om vilken utrustning för distansmöten som finns att tillgå på ABE-skolan, vilka lokaler som är utrustade för distansmöten och storlek för respektive lokal.

Sidan uppdateras löpande.

Säkerhet och kris - viktiga telefonnummer

112 (SOS alarm)

för att nå ambulans, polis, räddningstjänst/ brandkår, giftinformation, jourhavande läkare.

KTH:s larmnummer 08-790 77 00

vid särskilda händelser som t.ex. allvarliga olyckor, hot och brand som inträffat på KTH eller på annat sätt berör KTH.

KTH:s trygghetsnummer 08-790 9900

för anmälan av stöld, inbrott, otrygghetsfaktorer och önskemål om följeslagning med väktare inom campusområdet.

Säkerhetsgruppen

sakerhet@kth.se

ABE internkalender