Arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

Interna sidor för anställda på ABE-skolan.

Pågående på ABE-skolan

Ny ordförande för skolans rekryteringskommitté utsedd. Läs mer

ABE-skolans verksamhetsplan 2019 är fastställd. Verksamhetsplanen finns även översatt till engelska. Läs mer

En översyn av skolans doktorsprogram påbörjas under ledning av forskarutbildningsansvarig. Läs mer

Inbjudan till seminarium: Praktisk information för nya doktorander

Välkommen till ett seminarium med praktisk information för nyanställda doktorander vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

Datum och tid: Tisdag 12 november kl. 9.00 - 12.00
Plats: Stora konferensrummet, ABE-skolans skolkansli, Teknikringen 74D

Seminariet kommer att behandla följande ämnen: Organisation; Rättigheter, ansvar och förordningar; Doktorandstudier och dess administration; Försäkring; Information från KTH-biblioteket.

Inbjudan riktar sig till doktorander vid ABE-skolan som har antagits till doktorandstudier efter 1 juli 2018. Seminariet kommer att ges på engelska.

Ansök om finansiellt stöd för Open Access publicering

För år 2019 har 200 000 SEK avsatts till stöd för Open Access publicering på skolan. Detta ger ABE-skolans forskare möjlighet att ansöka om finansiellt stöd när de önskar en Open Access publicering.

Resfria möten

ABE-skolan arbetar aktivt för att främja resfria mötes- och konferensalternativ, så som webb-, video- eller telefonkonferenser.

Här hittar du information om vilken utrustning för distansmöten som finns att tillgå på ABE-skolan.

Information gällande befordringsperioder

Ansökan till befordran från lektor till professor kan göras vid ett tillfälle per år

 • 1-31 januari

Vid befordran från lektor till professor ska först en dialog föras med din närmsta chef och prefekt senast under september månad.

Ansökan till befordran från biträdande lektor till lektor kan göras vid tre tillfällen per år

 • 1-31 januari
 • 1-30 april
 • 1-30 september

Observera att ansökan från biträdande lektorer ska lämnas in i så god tid att KTH hinner pröva ansökan och besluta i ärendet innan anställningstidens utgång. Räkna med en handläggningstid på minst sju månader.

Frågor? Kontakta Margaux Calissendorff

ABE internkalender

 • 25
  sep
  Ledningsråd
  onsdag 2019-09-25, 13.00 - 15.00
  Plats: Konferensrummet, Skolkansliet, Teknikringen 74D
  2019-09-25T13:00:00.000+02:00 2019-09-25T15:00:00.000+02:00 Ledningsråd ABE (Ledningsråd) Ledningsråd ABE (Ledningsråd)
 • 2
  okt
  Samverkan
  onsdag 2019-10-02, 10.00 - 11.30
  Plats: Skolkansliet, Teknikringen 74D
  2019-10-02T10:00:00.000+02:00 2019-10-02T11:30:00.000+02:00 Samverkansgrupp ABE (Samverkan) Samverkansgrupp ABE (Samverkan)
 • 8
  okt
  Ledningsråd
  tisdag 2019-10-08, 13.00 - 15.00
  Plats: Mötesrum 1, Skolkansliet, Teknikringen 74D, Plan 4
  2019-10-08T13:00:00.000+02:00 2019-10-08T15:00:00.000+02:00 Prefektmöte ABE (Ledningsråd) Prefektmöte ABE (Ledningsråd)