Arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

Interna sidor för anställda på ABE-skolan.

Pågående på ABE-skolan

Val av ledamöter i universitetsstyrelsen utsedda av lärarna - preliminär röstlängd för ABE-skolan anslagen. Granskningstiden gäller fram till och med 20 januari. Läs mer

Val av ledamöter till ABE-skolans skolkollegium genomförs i början av 2020. Läs mer

ABE-skolans verksamhetsplan 2020 arbetas just nu fram. I denna kommer aktiviteter och mål för 2020 formuleras för att uppnå de övergripande visionerna. Läs mer

Nya JML-fokusområden: ABE-skolans JML-grupp ser över det akademiska hushållsarbetet och förebilder 2020. Läs mer

Snart dags för matavfallssortering på hela ABE-skolan! Läs mer

En översyn av skolans doktorsprogram påbörjad under ledning av forskarutbildningsansvarig. Läs mer

Programråd för skolans doktorsprogram är under tillsättning. Läs mer

Rutiner vid brand/utrymning: Instruktioner för lärare

Vet du vad som förväntas av undervisande personal i en utrymningssituation och vad som måste göras? Här hittar du ABE-skolans informationsblad kring vad som gäller vid utrymning i samband med undervisning.

Har du förslag eller synpunkter som du vill lämna till Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad?

Alla åsikter och idéer är välkomna, och du har möjligheten att skicka in det anonymt om du vill.

Resfria möten

ABE-skolan arbetar aktivt för att främja resfria mötes- och konferensalternativ, så som webb-, video- eller telefonkonferenser.

Här hittar du information om vilken utrustning för distansmöten som finns att tillgå på ABE-skolan.

Säkerhet och kris

Ring 112 för att nå ambulans, polis, räddningstjänst/ brandkår, giftinformation, jourhavande läkare.

Ring KTH:s larmnummer 08-790 77 00 vid allvarlig händelse eller behov av akut väktarstöd.

ABE internkalender