Till innehåll på sidan

Arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

Välkommen till de interna sidorna för anställda på skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE). Notera att menyn för KTH:s övergripande intranät återfinns ovan i sidhuvudet.

Pågående på ABE-skolan

ABE-skolans nya labb, DiSa är nu öppet för bokning för skolans personal. DiSa är en levande verkstad med 'state of the art' digitala verktyg som kan användas i undervisning. Bokning av DiSa

Den Årliga Bibliometriska Uppföljningen (ÅBU) 2021 är nu lanserad. Analysen innehåller bland annat information om publiceringsvolym, citeringsgenomslag och sampublicering. Så står sig ABE i KTH:s årliga bibliometriska uppföljning - intervju med vice skolchef Mats Wilhelmsson

ABE har infört ett nytt prognos- och budgetverktyg som ska bidra till en effektivare ekonomistyrning. Pilotprojektet med det nya budgetverktyget är ett samarbete mellan ABE och EECS-skolan. Läs mer om det nya verktyget

Nytt förordnande av skolchef för ABE-skolan 2022 - 2025

Muriel Beser Hugosson får fortsatt förtroende som skolchef i ytterligare en fyraårsperiod. Beslutet togs i onsdags av rektor efter beredning av den permanenta nomineringsgruppen för utseende av skolchefer. Den nya mandatperioden sträcker sig från den 1 januari 2022 till den 31 december 2025.

Vice skolchef Mats Wilhelmsson har valt att inte stå till förfogande ytterligare en mandatperiod.

Distansmöten - var finns utrustningen?

Det finns en rad fördelar med digitala möten. ABE-skolan har tillgång till ett antal resfria mötes- och konferensalternativ, så som webb-, video- eller telefonkonferenser.

Här hittar du information om vilken utrustning för distansmöten som finns att tillgå på ABE-skolan, vilka lokaler som är utrustade för distansmöten och storlek för respektive lokal.

Du har väl inte missat ABE:s projektledarstöd?

På dessa sidor hittar du information om ABE-skolans lokala processer och rutiner kopplat till forskningsprojekt samt hänvisningar till central information och relevanta styrdokument i KTH:s regelverk.
 

Säkerhet och kris - viktiga telefonnummer

112 (SOS alarm)

för att nå ambulans, polis, räddningstjänst/ brandkår, giftinformation, jourhavande läkare.

KTH:s larmnummer 08-790 77 00

vid särskilda händelser som t.ex. allvarliga olyckor, hot och brand som inträffat på KTH eller på annat sätt berör KTH.

KTH:s trygghetsnummer 08-790 9900

för anmälan av stöld, inbrott, otrygghetsfaktorer och önskemål om följeslagning med väktare inom campusområdet.

Säkerhetsgruppen på KTH

sakerhet@kth.se

ABE internkalender