Till innehåll på sidan

Arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

Välkommen till de interna sidorna för anställda på skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE). Notera att menyn för KTH:s övergripande intranät återfinns ovan i sidhuvudet.

Pågående på ABE-skolan

Beslut om avveckling av högskoleutbildning i byggproduktion (TBYPH). Rektor har beslutat om avveckling av högskoleutbildning i byggproduktion (TBYPH). Sista antagningsomgång som genomförs är inför studiestart HT2022. Läs mer här

Beslut om grundutbildningsansvar vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad. Eva Liedholm Johnson utses till grundutbildningsansvarig (GA) för ämnesområdet samhällsbyggnad från och med 1 juli 2022 till och med 30 juni 2026. Malin Wennerholms uppdrag som delansvarig för grundutbildningen, i rollen som vice grundutbildningsansvarig med ansvar för ämnesområdet arkitektur förlängs från och med 1 juli 2022 till och med 30 juni 2026. Läs mer

Befordran för biträdande lektorer samt lektorer. Här finns information gällande KTH:s ansökningsperioder för befordran från biträdande lektor till lektor samt från lektor till professor. Befordran

Från vänster: Professor Muriel Beser Hugosson, skolchef; Professor Björn Berggren, 1:a vice skolchef och Docent David Nilsson, 2:a vice skolchef

Beslut om förordnande av vice skolchefer vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

Rektor har beslutat om att förordna professor Björn Berggren som 1:a vice skolchef (tillika ställföreträdare för skolchefen) och forskare David Nilsson som 2:a vice skolchef. Skolchef Muriel Beser Hugosson har sedan tidigare fått fortsatt förtroende i ytterligare en fyraårsperiod. Läs mer om den nya skolledningen

Distansmöten - var finns utrustningen?

Det finns en rad fördelar med digitala möten. ABE-skolan har tillgång till ett antal resfria mötes- och konferensalternativ, så som webb-, video- eller telefonkonferenser.

Här hittar du information om vilken utrustning för distansmöten som finns att tillgå på ABE-skolan, vilka lokaler som är utrustade för distansmöten och storlek för respektive lokal.

Du har väl inte missat ABE:s projektledarstöd?

På dessa sidor hittar du information om ABE-skolans lokala processer och rutiner kopplat till forskningsprojekt samt hänvisningar till central information och relevanta styrdokument i KTH:s regelverk.
 

Säkerhet och kris - viktiga telefonnummer

112 (SOS alarm)

för att nå ambulans, polis, räddningstjänst/ brandkår, giftinformation, jourhavande läkare.

KTH:s larmnummer 08-790 77 00

vid särskilda händelser som t.ex. allvarliga olyckor, hot och brand som inträffat på KTH eller på annat sätt berör KTH.

KTH:s trygghetsnummer 08-790 9900

för anmälan av stöld, inbrott, otrygghetsfaktorer och önskemål om följeslagning med väktare inom campusområdet.

Säkerhetsgruppen på KTH

sakerhet@kth.se

ABE internkalender

 • 24
  aug
  Ledningsråd
  onsdag 2022-08-24, 13.00 - 15.00
  Plats: Mötesrum 1 Teknikringen 74D / Zoom
  2022-08-24T13:00:00.000+02:00 2022-08-24T15:00:00.000+02:00 Prefektmöte ABE (Ledningsråd) Mötesrum 1 Teknikringen 74D / Zoom (KTH, Stockholm, Sweden)Prefektmöte ABE (Ledningsråd)
 • 6
  sep
  Samverkan
  tisdag 2022-09-06, 13.00 - 14.30
  2022-09-06T13:00:00.000+02:00 2022-09-06T14:30:00.000+02:00 Samverkansgrupp ABE (Samverkan) Samverkansgrupp ABE (Samverkan)
 • 7
  sep
  Ledningsråd
  on 2022-09-07 - to 2022-09-08
  Plats: Konferensrummet Teknikringen 74D / Zoom
  2022-09-07T00:00:00.000+02:00 2022-09-08T00:00:00.000+02:00 Ledningsråd ABE (Ledningsråd) Konferensrummet Teknikringen 74D / Zoom (KTH, Stockholm, Sweden)Ledningsråd ABE (Ledningsråd)