Till innehåll på sidan

Arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

Välkommen till de interna sidorna för anställda på skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE). Notera att menyn för KTH:s övergripande intranät återfinns ovan i sidhuvudet.

Pågående på ABE-skolan

Beslut om utredning av organisationsstruktur och lärarförsörjning inom Institutionen för arkitektur 

Skolchef har beslutat att ge prefekt Katja Grillner i uppdrag att göra en utredning av och utveckla förslag till en förnyad organisationsstruktur för Institutionen för arkitektur. Vidare beslutat skolchefen att ge prefekten i uppdrag att utreda förutsättningar och ta fram förslag på framtida struktur för lärarförsörjningen för Arkitektutbildningen. Läs mer

Beslut om avveckla Centrum för byggeffektivitet (CBE)

Rektor Anders Söderholm har beslutat att Centrum för byggeffektivitet (CBE) avvecklas som formell centrumbildning vid KTH. CBE kommer att fortsätta driva aktiviteter som ett bransch-orienterat nätverk förankrat vid ABE-skolan.

Genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier i svensk högskolesektor

Anna Wahl, professor i genus, organisation och ledning vid KTH har besökt ABE-skolan och presenterat resultaten av den enkätstudie om genusbaserad utsatthet i svensk högskolesektor som genomfördes 2021. Ta del av enkätstudien

Uppdrag kopplat till livslångt lärande

Skolchef har beslutat att ge universitetsadjunkt Magnus Helgesson från Institutionen för byggvetenskap och universitetsadjunkt Stefan Petersson från Institutionen för arkitektur ett utredningsuppdrag kopplat till livslångt lärande. Läs mer här

Distansmöten - var finns utrustningen?

Det finns en rad fördelar med digitala möten. ABE-skolan har tillgång till ett antal resfria mötes- och konferensalternativ, så som webb-, video- eller telefonkonferenser.

Här hittar du information om vilken utrustning för distansmöten som finns att tillgå på ABE-skolan, vilka lokaler som är utrustade för distansmöten och storlek för respektive lokal.

Du har väl inte missat ABE:s projektledarstöd?

På dessa sidor hittar du information om ABE-skolans lokala processer och rutiner kopplat till forskningsprojekt samt hänvisningar till central information och relevanta styrdokument i KTH:s regelverk.
 

Säkerhet och kris - viktiga telefonnummer

112 (SOS alarm)

för att nå ambulans, polis, räddningstjänst/ brandkår, giftinformation, jourhavande läkare.

KTH:s larmnummer 08-790 77 00

vid särskilda händelser som t.ex. allvarliga olyckor, hot och brand som inträffat på KTH eller på annat sätt berör KTH.

KTH:s trygghetsnummer 08-790 9900

för anmälan av stöld, inbrott, otrygghetsfaktorer och önskemål om följeslagning med väktare inom campusområdet.

Säkerhetsgruppen på KTH

sakerhet@kth.se

collage om utrustning i labbet

Boka DiSa - Labbet för Digital Samhällsbyggnad

DiSa erbjuder dig och dina studenter avancerade verktyg för till exempel datainsamling, analyser, visualisering och kommunikation som bland annat kan användas inom områdena arkitektur, geodesi, lantmäteri, transport, hus- och anläggningsteknik och fastighetsförvaltning.

Läs mer om DiSa

Boka DiSa

ABE internkalender