Arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

Interna sidor för anställda på ABE-skolan.

Pågående på ABE-skolan

En översyn av skolans doktorsprogram pågår under ledning av forskarutbildningsansvarig. Läs mer

ABE-skolans verksamhetsplan 2020 arbetas just nu fram. I denna kommer aktiviteter och mål för 2020 formuleras för att uppnå de övergripande visionerna. Läs mer

Snart dags för matavfallssortering på hela ABE-skolan! Läs mer

Muriel Beser Hugosson får rektors jämställdhets- och mångfaldspris

Som fakultetsförnyelseansvarig har hon integrerat jämställdhetsperspektivet i rekryteringen av ny personal. Som skolchef har hon initierat en genomgripande utbildning i genusmedvetet ledarskap för alla chefer på ABE-skolan. Nu får Muriel Beser Hugosson rektors jämställdhets- och mångfaldspris för anställda 2019.

Stort grattis Muriel!

Sakattestant eller ekonomisk attestant?

Här hittar du vilka deadlines som gäller inför årsbokslutet gällande ekonomisk attestering av fakturor och semesteransökningar.

Resfria möten

ABE-skolan arbetar aktivt för att främja resfria mötes- och konferensalternativ, så som webb-, video- eller telefonkonferenser.

Här hittar du information om vilken utrustning för distansmöten som finns att tillgå på ABE-skolan.

Säkerhet och kris

Ring 112 för att nå ambulans, polis, räddningstjänst/brandkår, giftinformation, jourhavande läkare.

Ring KTH:s larmnummer 08-790 77 00 vid allvarlig händelse eller behov av akut väktarstöd.

ABE internkalender