Till innehåll på sidan

Arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

Välkommen till de interna sidorna för anställda på skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE). Notera att menyn för KTH:s övergripande intranät återfinns ovan i sidhuvudet.

Pågående på ABE-skolan

Skolchefen blir JMLA
ABE-skolans nye skolchef, Björn Berggren, blir även ansvarig för skolans arbete med jämställdhets-, mångfalds- och likabehandlingsfrågor i rollen som JML-ansvarig (JMLA).
Läs mer här

Ny programansvarig för doktorsprogrammet transportvetenskap Fariya Sharmeen har utsetts till ny programansvarig för doktorsprogrammet transportvetenskap. Läs mer här

Utbildning i hjärt- och lungräddning för ABE-skolans personalv - fler tillfällen
Våren 2023 anordnas hjärt- och lungräddningsutbildning för skolans personal. Läs mer här

Prefekter får förlängt mandat
Skolchef har beslutat att förlänga mandatet för de fem prefekter vars mandat gick ut vid årsskiftet. Läs mer här

Förlängt mandat för programansvariga
Två av ABE-skolans programansvariga har fått sina mandat förlängda av skolchefen. Läs mer här

Budget och bokslut Läs mer här

Pågår på skolan

Distansmöten - var finns utrustningen?

Det finns en rad fördelar med digitala möten. ABE-skolan har tillgång till ett antal resfria mötes- och konferensalternativ, så som webb-, video- eller telefonkonferenser.

Här hittar du information om vilken utrustning för distansmöten som finns att tillgå på ABE-skolan, vilka lokaler som är utrustade för distansmöten och storlek för respektive lokal.

Du har väl inte missat ABE:s projektledarstöd?

På dessa sidor hittar du information om ABE-skolans lokala processer och rutiner kopplat till forskningsprojekt samt hänvisningar till central information och relevanta styrdokument i KTH:s regelverk.
 

Säkerhet och kris - viktiga telefonnummer

112 (SOS alarm)

för att nå ambulans, polis, räddningstjänst/ brandkår, giftinformation, jourhavande läkare.

KTH:s larmnummer 08-790 77 00

vid särskilda händelser som t.ex. allvarliga olyckor, hot och brand som inträffat på KTH eller på annat sätt berör KTH.

KTH:s trygghetsnummer 08-790 9900

för anmälan av stöld, inbrott, otrygghetsfaktorer och önskemål om följeslagning med väktare inom campusområdet.

Säkerhetsgruppen på KTH

sakerhet@kth.se

ABE internkalender