Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

Välkommen till de interna sidorna för anställda på skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE). Notera att menyn för KTH:s övergripande intranät återfinns ovan i sidhuvudet.

Utlysning: Grundutbildning

Nu finns möjlighet att äska medel för lärarutbyte, lärarutveckling samt program- och kursutveckling

Under 2024 ges ABE-skolans lärare och programansvariga, genom respektive institutions prefekt, möjlighet att äska medel för lärarutbyte och lärarutveckling GRU, samt för program- och kursutveckling GRU.

Läs mer om utlysningarna och hur du skickar in förslag:

Vill du vara med och utveckla skolans utbildningsprogram?

ABE-skolan söker en vice GA för ett utvecklingsuppdrag inom grundutbildningen

En stor del av uppdraget innebär att genomföra en översyn av skolan utbildningsutbud (initialt avancerad nivå) där målet är att föreslå vilka program på avancerad nivå som skolan bör erbjuda. Uppdraget innebär även att bland annat att samordna och följa upp skolans utpekade utvecklingsprojekt inom Framtidens utbildning.

Deadline för nomineringar alt. intresseanmälningar är 20 juni 2024.

Nytt: Avtal om AV-stöd

Det finns en rad fördelar med digitala möten. ABE-skolan har tillgång till ett antal resfria mötes- och konferensalternativ, så som webb-, video- eller telefonkonferenser. ABE-skolan har ett avtal med KTH IT gällande support med AV-utrustning i skolans konferensrum.

Här hittar du information om vilken utrustning för distansmöten som finns att tillgå på ABE-skolan, vilka lokaler som är utrustade för distansmöten och storlek för respektive lokal.

Miljö- och hållbarhetsarbete

Digital utbildning om KTH:s hållbarhetsarbete

Denna digitala utbildning handlar om KTH:s hållbarhetsmål och arbetet som görs, och ska göras för att nå dem. Lär dig mer om hållbarhetsmålen och hur du, utifrån din roll på KTH, kan bidra. Lär dig mer om hållbar utveckling på KTH

Rapportera avvikelse eller förbättringsförslag

Har du sett något som avviker från hur KTH arbetar med miljöfrågor? Eller har du förbättringsförslag angående KTH:s miljöarbete? Rapportera förslag eller avvikelser här

ABE:s projektledarstöd

Här hittar du information om ABE-skolans lokala processer och rutiner kopplat till forskningsprojekt, hänvisningar till central information och relevanta styrdokument i KTH:s regelverk, samt information om det stöd som finns när du ska starta upp ett beviljat projektet på KTH.

Säkerhet och kris - viktiga telefonnummer

112 (SOS alarm)

för att nå ambulans, polis, räddningstjänst/ brandkår, giftinformation, jourhavande läkare.

KTH:s larmnummer 08-790 77 00

vid särskilda händelser som t.ex. allvarliga olyckor, hot och brand som inträffat på KTH eller på annat sätt berör KTH.

Säkerhetsgruppen på KTH

sakerhet@kth.se

ABE internkalender