Till innehåll på sidan

ABE-skolan informerar

 • ABE inför nytt prognos- och budgetverktyg

  Mattias Svanborg, Controller EECS
  Publicerad 2021-10-06

  Det nya systemstödet ska ersätta den nuvarande Excel-hanteringen och kunna användas under kommande år för uppföljning och analys på skolnivå. Verktyge...

  Läs artikeln
 • Beslut om byte av föreståndare och förlängning av centrum - Centrum för Byggeffektivitet (CBE)

  Publicerad 2021-09-24

  Vicerektor för forskning Annika Stensson Trigell beslutar att: - förlänga Centrum för Byggeffektivitets (CBE) mandatperiod till 2022-06-30. - förlän...

  Läs artikeln
 • Beslut om avslutande av Kompetenscentrum – Centrum för framtida stadsrum, CFP

  Publicerad 2021-09-24

  KTH:s rektor Sigbritt Karlsson beslutar att avsluta kompetenscentrum Centrum för framtida stadsrum, CFP.

  Läs artikeln
 • Process för nytt förordnande av skolchef för ABE-skolan

  Publicerad 2021-09-21

  Den sista december 2021 går förordnandet ut för skolchefen för ABE-skolan. Muriel Beser Hugosson har då varit skolchef i fyra år efter omorganisatione...

  Läs artikeln
 • RAE 2021: Digital besöksvecka genomförd

  Publicerad 2021-09-02

  Förra veckan genomförde KTH en digital besöksvecka inom ramen för den egeninitierade, heltäckande forskningsutvärderingen Research Assessment Exercise...

  Läs artikeln
 • Nya KTH-gemensamma beloppsgränser för ekonomisk delegationsrätt för beslut om inköp och upphandling

  Publicerad 2021-08-31

  Rektor har beslutat om KTH-gemensamma beloppsgränser för olika ekonomiska ansvarsnivåer i samband med ekonomisk attest i systemet för fakturahantering...

  Läs artikeln
 • Ny ingång för studenter för kursadministrativa frågor på ABE-skolan

  Publicerad 2021-08-26

  Från och med 1 september 2021 kommer ABE-skolan att ha 1 (en) ingång för studenter med kursadministrativa frågor - kursexp@abe.kth.se. Cecilia Månso...

  Läs artikeln
 • Princip för hantering av institutionsöverskridande fördelning av intäkter inom ett forskningsprojekt

  Publicerad 2021-06-03

  Skolchef beslutar att forskare som deltar i ett forskningsprojekt som är placerat på annan institution än forskarens egen hemorganisation ersätts geno...

  Läs artikeln
 • Nu lanserar vi seminarieserie om JML!

  Publicerad 2021-05-26

  Inom ramen för ABE-skolans jämställhets-, mångfalds-och likavillkors-arbete (JML) startar nu en intern seminarieserie med syfte synliggöra det arbete ...

  Läs artikeln
 • Beslut om namnbyte för avdelning på samhällsplanering och miljö

  Publicerad 2021-04-23

  Skolchef beslutar att Avdelningen för systemanalys och ekonomi (AGI) inom Institutionen för samhällsplanering och miljö ändrar namn från och med 1 maj...

  Läs artikeln
 • Lär dig presentera din forskning!

  Anders Salman och Pontus Ströbaek (Fotograf: Niklas Lindgren)
  Publicerad 2021-03-05

  ”Vad forskar du om?” är kanske den vanligaste frågan du får under din forskarkarriär. Att kunna svara på den frågan på ett enkelt och effektivt sätt, ...

  Läs artikeln
 • Utlysning – lämna in förslag för inrättande av amanuenstjänster

  Publicerad 2021-03-03

  Inom ramen för rektors beslut om excellenta utbildningsmiljöer (V-2021-0089) har ABE-skolan erhållit möjligheten att inrätta amanuenstjänster kopplade...

  Läs artikeln
 • Hon leder Byggvetenskap framåt

  Publicerad 2021-03-02

  Den första mars 2021 tog avdelningschef Annika Gram över rodret på Institutionen för byggvetenskap efter Johan Silfwerbrand. Som ny prefekt ser hon fr...

  Läs artikeln
 • Prefekt utsedd för Institutionen för byggvetenskap

  Publicerad 2021-02-25

  Stf. skolchef har beslutat att utse Annika Gram till prefekt för Institutionen för byggvetenskap under mandatperioden 2021-03-01 till och med 2024-12-...

  Läs artikeln
 • Medarbetarundersökning Covid-19 - håll utkik i din mailbox nu på fredag 26 februari!

  Foto: Elle Hugnes / Pexels
  Publicerad 2021-02-24

  Nu på fredag den 26 februari 2021 kommer ABE- skolan att påbörja en pulsundersökning / medarbetarundersökning i samarbete med Avonova. Syftet med unde...

  Läs artikeln
 • Ny partneransvarig utsedd för strategiskt partnerskap med Stockholms stad

  Stockholms stadshus
  Staffan Andersson / Flickr
  Publicerad 2021-02-23

  KTH har sedan 2011 arbetat med att etablera strategiska partnerskap med företag och organisationer på högsta ledningsnivå. Jenny Paulsson, institution...

  Läs artikeln
 • Etablering av centrumbildningen Sustainable Finance Lab, SFL

  Publicerad 2021-02-22

  KTH:s rektor Sigbritt Karlsson beslutar att etablera centrumet Sustainable Finance Lab, SFL, med mandatperioden 2021-01-01 – 2025-12-31. Kent Eriksson...

  Läs artikeln
 • Ny rådgivande grupp för internationalisering fastställd

  Publicerad 2021-02-17

  Rektor har beslutat att inrätta en rådgivande grupp för internationalisering. ABE-skolans representant i gruppen är vice grundutbildningsansvarig (vic...

  Läs artikeln
 • Beslut om nedläggning av utbildning på forskarnivå i konst, teknik och design

  Publicerad 2021-02-03

  Rektor beslutar att utbildningen på forskarnivå i doktorsprogrammet och ämnet Konst, teknik och design läggs ned med omedelbar verkan. Samtliga antagn...

  Läs artikeln
 • Nu utvärderar vi vår forskning i RAE 2021

  Foto: Sora Shimazaki / Pexels
  Publicerad 2021-01-26

  Just nu genomför KTH sin tredje egeninitierade, heltäckande forskningsutvärdering: Research Assessment Exercise (RAE) 2021. I RAE 2021 kommer nio pane...

  Läs artikeln