Till innehåll på sidan

ABE-skolan informerar

 • Konkret, framåtriktad och ambitiös - ABE-skolans verksamhetsplan 2021 är fastställd

  Flygbild över villaområde tidigt på morgonen, Kista, Stockholm, soluppgång
  Foto: olaser / Istock
  Publicerad 2021-01-20

  ABE-skolans verksamhetsplan för 2021 är nu fastställd. Verksamhetsplanen är skolövergripande. Skolchef Muriel Beser Hugosson och vice skolchef Mats Wi...

  Läs artikeln
 • Tf. avdelningschef utsedd för avdelningen för strategiska hållbarhetsstudier

  Publicerad 2021-01-11

  Skolchefen beslutar att utse Maria Malmström till tf. avdelningschef för avdelningen strategiska hållbarhetsstudier (ALH) inom Institutionen för hållb...

  Läs artikeln
 • Beslut om förlängning av KTH Vattencentrum

  Publicerad 2021-01-11

  Centrumets nya mandatperiod sträcker sig mellan 2021-01-01 – 2023-12-31 och som föreståndare föreslås fortsatt David Nilsson som varit föreståndare fö...

  Läs artikeln
 • Beslut om prefektuppdrag på institutionen för Byggvetenskap

  Publicerad 2020-12-17

  Skolchefen har utsett Johan Silfwerbrand till prefekt för institutionen för byggvetenskap under perioden 1 januari 2021 till och med 28 februari 2021....

  Läs artikeln
 • Beslut om utseende av grundutbildningsansvarig och vice grundutbildningsansvarig år 2021

  Publicerad 2020-12-17

  Skolchef beslutar att vice grundutbildningsansvarig (vice GA) Malin Åberg Wennerholm tar över uppdraget som grundutbildningsansvarig (GA) för arkitekt...

  Läs artikeln
 • Etablering av centrumbildningen Centrum för framtidens sjömat, Blå mat

  Publicerad 2020-12-16

  KTH:s rektor Sigbritt Karlsson beslutar att etablera rubricerade centrumbildningen Blue Food med mandatperiod 2021-01-01 – 2024-12-31 med ABE-skolan s...

  Läs artikeln
 • CHS avvecklas i nuvarande form

  Sustainable housing, Hammarby
  Foto: La Citta Vita / Flickr
  Publicerad 2020-12-11

  KTH:s rektor har beslutat att avveckla centrumbildningen Centrum för hållbart samhällsbyggande (CHS) per 2020-12-31. Centrumets verksamhet kommer att ...

  Läs artikeln
 • ABE-skolan ny medlem i Landsbygdsnätverket

  Publicerad 2020-12-11

  Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad har blivit medlemmar i Landsbygdsnätverket.

  Läs artikeln
 • Programråd utsett för doktorsprogram byggvetenskap

  Publicerad 2020-11-13

  Skolchef beslutar i samråd med forskarutbildningsansvarig att utse följande personer till programråd för doktorsprogrammet i byggvetenskap. Mandatper...

  Läs artikeln
 • Prefekt och proprefekt utsedda för institutionen för byggvetenskap

  Publicerad 2020-10-29

  Skolchef beslutar i samråd med rektor att utse Professor Magnus Wålinder till prefekt för Institutionen för byggvetenskap. Lektor/docent Fredrik Johan...

  Läs artikeln
 • Reviderad delegationsordning på Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

  Publicerad 2020-10-23

  Behov av revidering har uppkommit inom skolan och avser vidaredelegation av beslut om att tillgodoräkna kurs och del av kurs på forskarnivå. Skolchef ...

  Läs artikeln
 • Beslut om miniminivå på procentsats vid konteringar

  Publicerad 2020-10-21

  Skolchef har beslutat att miniminivån på procentsatsen vid konteringar är 5 %. Därefter sker konteringen stegvis i 5% intervaller, ex. 10%, 15% osv. U...

  Läs artikeln
 • Byte av styrgruppsledamöter i Centrum för Trafikforskning (CTR)

  Publicerad 2020-10-12

  Vicerektor för forskning Annika Stensson Trigell beslutar att godkänna ny styrgruppssammansättning i Centrum för Trafikforskning (CTR).

  Läs artikeln
 • Ulla Mörtberg ny KTH-representant i styrgrupp SFO MERGE

  Publicerad 2020-10-12

  Ulla Mörtberg har valts till KTH:s representant i SFO MERGE med Lunds universitet som huvudman. Göran Finnveden blir suppleant till styrgruppen.

  Läs artikeln
 • Nya ansvariga för strategiska samarbeten i Latinamerika

  Publicerad 2020-09-29

  Rektor beslutar att utse två akademiskt ansvariga för KTH:s övergripande strategiska samarbeten i Latinamerika under perioden 1 oktober 2020 - 31 dece...

  Läs artikeln
 • Produktdemonstration för vårt nya Trimble Technology Lab

  Publicerad 2020-09-24

  Ett gåvoavtal har upprättats mellan KTH och Trimble. KTH har fått ta emot programlicenser och viss utrustning genom bl.a. avancerade skannrar som gåva...

  Läs artikeln
 • Programansvarig utsedd för Husbyggnads- och anläggningsteknik

  Publicerad 2020-09-23

  Skolchefen har beslutat att utse Jean-Marc Battini till ny programansvarig för mastersprogrammet Husbyggnads- och anläggningsteknik (TCAEM) från och m...

  Läs artikeln
 • Programråd utsedda för doktorsprogram arkitektur samt mark- och vattenteknik

  Publicerad 2020-09-17

  Skolchef beslutar i samråd med forskarutbildningsansvarig att utse följande personer till programråd för doktorsprogrammet i arkitektur samt doktorspr...

  Läs artikeln
 • En ingång för alla forskningsavtal

  Pixabay
  Publicerad 2020-08-26

  Har du som forskare beviljas forskningsfinansiering eller har en idé om ett samarbete? Från 1 september 2020 införs en ny rutin som innebär en ingång ...

  Läs artikeln
 • Ny handläggningsordning inom forskarutbildningen - öppna en studieplats

  Publicerad 2020-06-26

  Från och med den 1 september 2020 införs en ny handläggningsordning inom forskarutbildningen rörande öppnandet av en studieplats.

  Läs artikeln