Skolan informerar

 • Ledamöter i KTH:s nya anställningsnämnd utsedda

  Publicerad 2019-07-05

  Från och med 1 juli 2019 inrättar rektor en anställningsnämnd genom riktlinje till anställningsordningen (V-2019-0630). Professor Folke Björk, Instit...

  Läs artikeln
 • Ledamöter i KTH:s nya utbildningsnämnd utsedda

  Publicerad 2019-07-03

  Från och med 1 juli 2019 inrättar rektor en utbildningsnämnd genom riktlinje om utbildningens organisation (V-2019-0629). Maria Håkansson, universitet...

  Läs artikeln
 • Ny ordförande för ABE-skolans rekryteringskommitté utsedd

  Publicerad 2019-07-02

  Professor Nicole Kringos har utsett till ny ordförande för ABE-skolans rekryteringskommitté från 1 juli 2019 och tillsvidare, dock längst till och med...

  Läs artikeln
 • Nytt internationellt masterprogram inom transport, mobilitet och innovation startar 2020

  Publicerad 2019-06-19

  KTH har beslutat att inrätta ett masterprogram Transport, mobilitet och innovation (inom ramen för EIT KIC Urban Mobility) där programansvaret kommer ...

  Läs artikeln
 • Magisterprogrammet i urbana studier avvecklas

  Publicerad 2019-06-19

  Magisterprogrammet i urbana studier (TURSM) kommer att avvecklas. Sista antagningsomgång som genomförs är inför studiestart HT 2019. Programmets exter...

  Läs artikeln
 • Proprefekt utsedd för samhällsplanering och miljö

  Publicerad 2019-05-24

  Skolchefen har beslutat att utse professor Anders Karlström till proprefekt för Institutionen för samhällsplanering och miljö. Mandatperioden gäller f...

  Läs artikeln
 • Vicerektor för utbildning adjungerad i skolans strategiska råd

  Publicerad 2019-05-14

  Rektor har beslutat att Leif Kari, vicerektor för utbildning, adjungeras till ABE-skolans strategiska råd med närvaro- och yttranderätt från 1 april 2...

  Läs artikeln
 • Skolans doktorsprogram ses över

  Publicerad 2019-05-10

  Skolchefen har beslutat att en översyn av samtliga doktorsprogram inom skolan skall genomföras under ledning av skolans forskarutbildningsansvarig.

  Läs artikeln
 • Prefekt och proprefekt utsedda för SEED

  Publicerad 2019-04-10

  Skolchefen har i samråd med rektor beslutat att utse universitetslektor Maria Malmström till prefekt för Institutionen för hållbar utveckling, miljöve...

  Läs artikeln
 • Nytt uppdrag kring utveckling av skolans BIM-labb

  Publicerad 2019-03-28

  Skolchefen har beslutat att ge Kjartan Gudmundsson i uppdrag att se över hur skolans BIM-labb (Teknikringen 78) kan utvecklas till att bli verksamhet ...

  Läs artikeln
 • PA för Arkitektutbildningen och mastersprogrammet i Arkitektur utsedd

  Publicerad 2019-03-11

  Skolchefen beslutar att utse Erik Wingquist till programansvarig för Arkitektutbildningen (ARKIT) och mastersprogrammet Arkitektur (TARKM) från och me...

  Läs artikeln
 • Förlängning av PA-uppdrag för masterprogrammet i Transport och geoinformatik

  Publicerad 2019-03-11

  Skolchefen har beslutart att förlänga Milan Horemuz uppdrag som programansvarig för masterprogrammet i Transport och geoinformatik (TTGTM) för periode...

  Läs artikeln
 • Organisatorisk förändring på skolnivå rörande forskarutbildningen

  Publicerad 2019-03-11

  Skolchefen har beslutat att organisatoriskt koppla forskarutbildningen på skolnivå till skolans utbildningskansli från och med 1 april 2019.

  Läs artikeln
 • Rektor besökte ABE-skolan

  Publicerad 2019-02-28

  Torsdagen 21 februari besökte Rektor Sigbritt Karlsson och prorektor Mikael Östling ABE-skolan under en intensiv eftermiddag. Skolchef Muriel Beser Hu...

  Läs artikeln
 • PA utsedd för doktorsprogrammet i Mark- och vattenteknik

  Publicerad 2019-02-21

  Skolchef i samråd med forskarutbildningsansvarig har utsett Elzbieta Plaza till programansvarig (PA) för doktorsprogrammet i mark- och vattenteknik fr...

  Läs artikeln
 • PA utsedd för Humanistiska och samhällsvetenskapliga studier av teknik, vetenskap och miljö

  Publicerad 2019-02-21

  Skolchef i samråd med forskarutbildningsansvarig har utsett Barbro Fröding till programansvarig för doktorsprogrammet Humanistiska och samhällsvetensk...

  Läs artikeln
 • Tf. PA för kandidatprogram Fastighet och finans samt Fastighetsutv. m. fastighetsförmedling utsedd

  Publicerad 2019-02-21

  Skolchefen har beslutat att utse Andreas Fili till tf. programansvarig (PA) för kandidatprogrammet Fastighet och finans (TFOFK) och kandidatprogramme...

  Läs artikeln
 • Premiär för ABE-Nytt!

  Publicerad 2019-02-14

  Idag lanseras ABE-skolans interna nyhetsbrev som från och med nu kommer att skickas ut till skolans anställda två ggr per månad (varannan torsdag) via...

  Läs artikeln
 • Förändrad grundutbildningsorganisation inom skolan - nya ansvarsroller

  Publicerad 2019-02-13

  Från och med årsskiftet 2018/2019 förändras grundutbildningsorganisationen inom skolan på uppdrag av rektor. ABE-skolan kommer framöver att ha en grun...

  Läs artikeln
 • Reviderad besluts- och delegationsordning

  Publicerad 2019-02-12

  Från och med 1 januari 2019 gäller en ny, reviderad besluts- och delegationsordning inom skolan. Skälet till revideringen är skolans förändrade grundu...

  Läs artikeln