Skolan informerar

 • Björn Berggren blir ansvarig för KTH:s strategiska arbete i Sydostasien

  Publicerad 2019-12-20

  Rektor har beslutat att ge Professor Björn Berggren uppdraget som ansvarig akademiker för strategiskt arbete i Sydostasien från 2020-08-31. Uppdraget ...

  Läs artikeln
 • Programansvarig för mastersprogrammet Transport, mobilitet och innovation utsedd

  Publicerad 2019-12-19

  Skolchef beslutar att utse professor Jonathan Metzger, Institutionen för samhällsplanering och miljö, till programansvarig för mastersprogrammet Trans...

  Läs artikeln
 • Nu återvinner vi utrangerad teknisk utrustning!

  Publicerad 2019-12-13

  Som en åtgärd i utvecklingen inom skolans miljöledningssystem och avfallshanteringssystem inför ABE-skolan nu återvinning av utrangerade datorer, mobi...

  Läs artikeln
 • Namnbyte på avdelningar inom Institutionen för fastigheter och byggande

  Publicerad 2019-12-12

  Institutionen för Fastigheter och byggande har under 2019 genomfört en analys av verksamhetens långsiktiga utveckling som en följd av förändrad person...

  Läs artikeln
 • Förlängning av uppdrag för skolans grundutbildningsansvarig och vice grundutbildningsansvarig

  Publicerad 2019-11-29

  Skolchefen har beslutat att förlänga Kjartan Gudmundssons uppdrag som grundutbildningsansvarig inom Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad fram ti...

  Läs artikeln
 • Skolans doktorsprogram ses över

  Publicerad 2019-11-21

  Skolchefen har beslutat att genomföra en översyn av samtliga doktorsprogram inom skolan under ledning av skolans forskarutbildningsansvarig (FA).

  Läs artikeln
 • KTH inrättar råd för internationella samarbeten

  Publicerad 2019-11-11

  Rektor har beslutat att inrätta ett råd för internationella samarbeten. Muriel Beser Hugosson, skolchef för ABE-skolan, har utsetts till medlem i det ...

  Läs artikeln
 • Ta chansen att lära dig mer om hur vi tillsammans skapar utbildning med hög kvalitet!

  Publicerad 2019-10-23

  Hur följer KTH och ABE-skolan upp och utvecklar våra utbildningar och kurser så att de uppfyller krav, mål och förväntningar? Skolans Grundutbildnings...

  Läs artikeln
 • Avdelningschef utsedd för avdelningen för transportplanering

  Publicerad 2019-10-14

  Prefekten beslutar i samråd med skolchef att utse Erik Jenelius till avdelningschef för avdelningen för transportplanering vid Institutionen för byggv...

  Läs artikeln
 • Dags för matavfallssortering på hela ABE-skolan!

  Anders Blomqvist, ABE-skolans infrastrukturansvarig, vid matavfallsstationen hos SEED, Teknikringen 10B
  Publicerad 2019-10-08

  Snart kommer matresterna från skolans samtliga lunchrum sorteras och omvandlas till biogas och biogödsel.

  Läs artikeln
 • Nya representanter i Digitaliseringsplattformens advisory board

  Publicerad 2019-09-27

  KTH:s Digitaliseringsplattform har utsett ett Advisory board. Två av medlemmarna kommer från ABE-skolan. Digitaliseringsplattformen koordinerar och ...

  Läs artikeln
 • Tf. programansvarig för magisterprogrammet Ljusdesign utsedd

  Publicerad 2019-09-25

  Skolchefen beslutar att utse Rodrigo Eduardo Muro Avendano till Tf. programansvarig för magisterprogrammet Ljusdesign (TLODM) från och med 23 septembe...

  Läs artikeln
 • Ny programansvarig för kandidatprogr. Fastighet och finans och Fastighetsutv. m fastighetsförmedling

  Publicerad 2019-09-16

  Skolchef har beslutat att utse Henry Muyingo, Institutionen för fastigheter och byggande, till programansvarig för kandidatprogrammen Fastighet och fi...

  Läs artikeln
 • Tf. programansvarig för högskoleutbildningen i Byggproduktion utsedd

  Publicerad 2019-08-30

  Skolchefen beslutar att utse Zeev Bohbot till tf. programansvarig för högskoleingenjörsutbildningen i Byggproduktion från och med 26 augusti 2019 ti...

  Läs artikeln
 • Tf. programansvarig för högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik och Design utsedd

  Publicerad 2019-08-28

  Skolchefen beslutar att utse Zeev Bohbot till tf. programansvarig för högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik och Design från och med 26 augusti 2019 ...

  Läs artikeln
 • Ny föreståndare för brandfarlig vara utsedd

  Publicerad 2019-08-22

  Skolchefen beslutar att delegera uppgiften som Föreståndare för brandfarlig vara inom Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, Byggvetenskap till: ...

  Läs artikeln
 • Ledamöter i KTH:s nya anställningsnämnd utsedda

  Publicerad 2019-07-05

  Från och med 1 juli 2019 inrättar rektor en anställningsnämnd genom riktlinje till anställningsordningen (V-2019-0630). Professor Folke Björk, Instit...

  Läs artikeln
 • Ledamöter i KTH:s nya utbildningsnämnd utsedda

  Publicerad 2019-07-03

  Från och med 1 juli 2019 inrättar rektor en utbildningsnämnd genom riktlinje om utbildningens organisation (V-2019-0629). Maria Håkansson, universitet...

  Läs artikeln
 • Ny ordförande för ABE-skolans rekryteringskommitté utsedd

  Publicerad 2019-07-02

  Professor Nicole Kringos har utsett till ny ordförande för ABE-skolans rekryteringskommitté från 1 juli 2019 och tillsvidare, dock längst till och med...

  Läs artikeln
 • Nytt internationellt masterprogram inom transport, mobilitet och innovation startar 2020

  Publicerad 2019-06-19

  KTH har beslutat att inrätta ett masterprogram Transport, mobilitet och innovation (inom ramen för EIT KIC Urban Mobility) där programansvaret kommer ...

  Läs artikeln