Till innehåll på sidan

ABE-skolan informerar

 • Princip för hantering av institutionsöverskridande fördelning av intäkter inom ett forskningsprojekt

  Publicerad 2021-06-03

  Skolchef beslutar att forskare som deltar i ett forskningsprojekt som är placerat på annan institution än forskarens egen hemorganisation ersätts geno...

  Läs artikeln
 • Nu lanserar vi seminarieserie om JML!

  Publicerad 2021-05-26

  Inom ramen för ABE-skolans jämställhets-, mångfalds-och likavillkors-arbete (JML) startar nu en intern seminarieserie med syfte synliggöra det arbete ...

  Läs artikeln
 • Beslut om namnbyte för avdelning på samhällsplanering och miljö

  Publicerad 2021-04-23

  Skolchef beslutar att Avdelningen för systemanalys och ekonomi (AGI) inom Institutionen för samhällsplanering och miljö ändrar namn från och med 1 maj...

  Läs artikeln
 • Lär dig presentera din forskning!

  Anders Salman och Pontus Ströbaek (Fotograf: Niklas Lindgren)
  Publicerad 2021-03-05

  ”Vad forskar du om?” är kanske den vanligaste frågan du får under din forskarkarriär. Att kunna svara på den frågan på ett enkelt och effektivt sätt, ...

  Läs artikeln
 • Utlysning – lämna in förslag för inrättande av amanuenstjänster

  Publicerad 2021-03-03

  Inom ramen för rektors beslut om excellenta utbildningsmiljöer (V-2021-0089) har ABE-skolan erhållit möjligheten att inrätta amanuenstjänster kopplade...

  Läs artikeln
 • Hon leder Byggvetenskap framåt

  Publicerad 2021-03-02

  Den första mars 2021 tog avdelningschef Annika Gram över rodret på Institutionen för byggvetenskap efter Johan Silfwerbrand. Som ny prefekt ser hon fr...

  Läs artikeln
 • Prefekt utsedd för Institutionen för byggvetenskap

  Publicerad 2021-02-25

  Stf. skolchef har beslutat att utse Annika Gram till prefekt för Institutionen för byggvetenskap under mandatperioden 2021-03-01 till och med 2024-12-...

  Läs artikeln
 • Medarbetarundersökning Covid-19 - håll utkik i din mailbox nu på fredag 26 februari!

  Foto: Elle Hugnes / Pexels
  Publicerad 2021-02-24

  Nu på fredag den 26 februari 2021 kommer ABE- skolan att påbörja en pulsundersökning / medarbetarundersökning i samarbete med Avonova. Syftet med unde...

  Läs artikeln
 • Ny partneransvarig utsedd för strategiskt partnerskap med Stockholms stad

  Stockholms stadshus
  Staffan Andersson / Flickr
  Publicerad 2021-02-23

  KTH har sedan 2011 arbetat med att etablera strategiska partnerskap med företag och organisationer på högsta ledningsnivå. Jenny Paulsson, institution...

  Läs artikeln
 • Etablering av centrumbildningen Sustainable Finance Lab, SFL

  Publicerad 2021-02-22

  KTH:s rektor Sigbritt Karlsson beslutar att etablera centrumet Sustainable Finance Lab, SFL, med mandatperioden 2021-01-01 – 2025-12-31. Kent Eriksson...

  Läs artikeln
 • Ny rådgivande grupp för internationalisering fastställd

  Publicerad 2021-02-17

  Rektor har beslutat att inrätta en rådgivande grupp för internationalisering. ABE-skolans representant i gruppen är vice grundutbildningsansvarig (vic...

  Läs artikeln
 • Beslut om nedläggning av utbildning på forskarnivå i konst, teknik och design

  Publicerad 2021-02-03

  Rektor beslutar att utbildningen på forskarnivå i doktorsprogrammet och ämnet Konst, teknik och design läggs ned med omedelbar verkan. Samtliga antagn...

  Läs artikeln
 • Nu utvärderar vi vår forskning i RAE 2021

  Foto: Sora Shimazaki / Pexels
  Publicerad 2021-01-26

  Just nu genomför KTH sin tredje egeninitierade, heltäckande forskningsutvärdering: Research Assessment Exercise (RAE) 2021. I RAE 2021 kommer nio pane...

  Läs artikeln
 • Konkret, framåtriktad och ambitiös - ABE-skolans verksamhetsplan 2021 är fastställd

  Flygbild över villaområde tidigt på morgonen, Kista, Stockholm, soluppgång
  Foto: olaser / Istock
  Publicerad 2021-01-20

  ABE-skolans verksamhetsplan för 2021 är nu fastställd. Verksamhetsplanen är skolövergripande. Skolchef Muriel Beser Hugosson och vice skolchef Mats Wi...

  Läs artikeln
 • Tf. avdelningschef utsedd för avdelningen för strategiska hållbarhetsstudier

  Publicerad 2021-01-11

  Skolchefen beslutar att utse Maria Malmström till tf. avdelningschef för avdelningen strategiska hållbarhetsstudier (ALH) inom Institutionen för hållb...

  Läs artikeln
 • Beslut om förlängning av KTH Vattencentrum

  Publicerad 2021-01-11

  Centrumets nya mandatperiod sträcker sig mellan 2021-01-01 – 2023-12-31 och som föreståndare föreslås fortsatt David Nilsson som varit föreståndare fö...

  Läs artikeln
 • Beslut om prefektuppdrag på institutionen för Byggvetenskap

  Publicerad 2020-12-17

  Skolchefen har utsett Johan Silfwerbrand till prefekt för institutionen för byggvetenskap under perioden 1 januari 2021 till och med 28 februari 2021....

  Läs artikeln
 • Beslut om utseende av grundutbildningsansvarig och vice grundutbildningsansvarig år 2021

  Publicerad 2020-12-17

  Skolchef beslutar att vice grundutbildningsansvarig (vice GA) Malin Åberg Wennerholm tar över uppdraget som grundutbildningsansvarig (GA) för arkitekt...

  Läs artikeln
 • Etablering av centrumbildningen Centrum för framtidens sjömat, Blå mat

  Publicerad 2020-12-16

  KTH:s rektor Sigbritt Karlsson beslutar att etablera rubricerade centrumbildningen Blue Food med mandatperiod 2021-01-01 – 2024-12-31 med ABE-skolan s...

  Läs artikeln
 • CHS avvecklas i nuvarande form

  Sustainable housing, Hammarby
  Foto: La Citta Vita / Flickr
  Publicerad 2020-12-11

  KTH:s rektor har beslutat att avveckla centrumbildningen Centrum för hållbart samhällsbyggande (CHS) per 2020-12-31. Centrumets verksamhet kommer att ...

  Läs artikeln