Till innehåll på sidan

ABE-skolan informerar

 • Ny programansvarig för doktorsprogrammet transportvetenskap

  Publicerad 2023-01-16
  Läs artikeln
 • Nye rektorn besökte ABE-skolan

  Drönardemonstration i DiSa-labbet ledd av doktoranden Juan Camilo Avendaño Castillo.
  Drönardemonstration i DiSa-labbet ledd av doktoranden Juan Camilo Avendaño Castillo. Drönare används för att inspektera byggnadskonstruktioner, till exempel betong-element i broar. På bilden syns drönaren framför den svarta bildskärmen.
  Publicerad 2023-01-12

  Den 19 december besökte rektor Anders Söderholm olika delar av Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad. Programmet omfattade besök i Labbet för Digital Samhällsbyggnad (DiSa), presentationer av fyra...

  Läs artikeln
 • Förlängt mandat för programansvariga

  Publicerad 2023-01-12

  Två av ABE-skolans programansvariga har fått sina mandat förlängda av skolchefen.

  Läs artikeln
 • ABE-skolans nya skolchef om framtiden, forskning och flaggskepp

  Publicerad 2023-01-12

  Vid årsskiftet fick ABE-skolan en ny skolchef. I slutet av förra året utsåg KTH:s rektor Björn Berggren att leda skolan under de kommande fyra åren. Han har fått ta över en välskött verksamhet som stå...

  Läs artikeln
 • Prefekter får förlängt mandat

  Publicerad 2023-01-12

  Skolchef har beslutat att förlänga mandatet för de fem prefekter vars mandat gick ut vid årsskiftet.

  Läs artikeln
 • Avdelningen för verksamhetsstöd vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (VS ABE)

  Publicerad 2023-01-12

  År 2023 sjösätts KTH:s nya organisation för verksamhetsstöd. En av de nya avdelningarna är Avdelningen för verksamhetsstöd vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (VS ABE).

  Läs artikeln
 • Milan Horemuz utsedd till avdelningschef för den nya avdelningen för lantmäteri

  Publicerad 2023-01-09

  Vid årsskiftet bildades avdelningen för lantmäteri – fastighetsvetenskap och geodesi, genom en sammanslagning av avdelningen för fastighetsvetenskap och avdelningen för geodesi och satellitpositioneri...

  Läs artikeln
 • Val av lärarrepresentanter till universitetsstyrelsen - röstlängd för granskning

  Publicerad 2023-01-09

  Mandatperioden för nuvarande tre ledamöter går ut 30 april 2023 och nya ledamöter ska därför utses för perioden 1 maj 2023 – 30 april 2026.

  Läs artikeln
 • Två avdelningar går ihop till lantmäteri – fastighetsvetenskap och geodesi

  Publicerad 2022-12-19

  1 januari 2023 inrättas avdelningen för lantmäteri – fastighetsvetenskap och geodesi vid institutionen för fastigheter och byggande. Den nya avdelningen är en sammanslagning av avdelningarna fastighe...

  Läs artikeln
 • Julhälsning från skolcheferna

  två personer i tomteluvor
  Björn Berggren och David Nilsson. Foto: Magnus Atterfors, KTH
  Publicerad 2022-12-14

  Ett år går fort och nu är det snart jul igen. Det har inte varit vilket år som helst. Krig har brutit ut i Europa och vi förfäras över vad som sker i Ukraina. Maktlösheten kan kännas stor. Men vi är d...

  Läs artikeln
 • Programansvariga - 5 förlängningar och 2 nya

  Publicerad 2022-12-14

  Ställföreträdande skolchef har utsett sju programansvariga. Fem av dem har fått sitt uppdrag förlängt och två är nyutsedda.

  Läs artikeln
 • Förlängt uppdrag för ABE-skolans forskarutbildningsansvariga

  Publicerad 2022-11-23

  Sedan 1 januari 2019 är Anders Karlström forskarutbildningsansvarig och Karin Edvardsson Björnberg vice forskarutbildningsansvarig vid ABE-skolan. Nu har de fått uppdraget förlängt. Mycket har hänt un...

  Läs artikeln
 • HR-gruppens hålltider för rekrytering inför julledigheten

  Publicerad 2022-11-17

  HR-gruppen behöver ha fått kompletta underlag senast 12 december för annonser som ska publiceras i år.

  Läs artikeln
 • Ny programansvarig för civilingenjörsutbildningen i samhällsbyggnad

  Publicerad 2022-10-26

  1 november 2022 tillträder Joakim Riml som ny programansvarig för civilingenjörsutbildningen i samhällsbyggnad. ABE-skolans största program utvecklades för att möta samhällets och branschens behov. Oc...

  Läs artikeln
 • Nya lärar- och forskarrepresentanter i skolans strategiska råd

  Publicerad 2022-10-26

  Annina Persson och Åsa Laurell Lyne har utsetts som lärar-och forskarrepresentanter i skolans strategiska råd från 15 oktober 2022.

  Läs artikeln
 • Arbetet med att utse skolchef ABE inleds

  Publicerad 2022-10-20

  Då nuvarande skolchef på ABE-skolan, Muriel Beser Hugosson kommer lämna sitt uppdrag vid årsskiftet, för Högskolan i Skövde, har KTH:s rektor nu inlett arbetet med att utse en ny skolchef.

  Läs artikeln
 • Tillsättning av prefekter på fem institutioner

  Publicerad 2022-10-20

  Det fyraåriga förordnandet för fem av skolans sex prefekter går ut vid årsskiftet. Det gäller institutionerna arkitektur, filosofi och historia, fastigheter och byggande, hållbar utveckling, miljövete...

  Läs artikeln
 • Kick off för KTH Climate Adaptation Network

  Personer grupparbetar vid bord
  Publicerad 2022-09-28

  Den 23 september samlades ett tjugotal forskare för att under två timmar jobba fram en agenda för KTH Climate Adaptation Network, ett av flera teman vid KTH Climate Action Centre. Centret har varit ig...

  Läs artikeln
 • Nu börjar arbetet med ABE-skolans verksamhetsplan 2023

  Publicerad 2022-09-27
  Läs artikeln
 • Besluts- och delegationsordningen har ändrats

  Publicerad 2022-09-22
  Läs artikeln