Skolan informerar

 • Avdelningschef utsedd för avdelningen för transportplanering

  Publicerad 2019-10-14

  Prefekten beslutar i samråd med skolchef att utse Erik Jenelius till avdelningschef för avdelningen för transportplanering vid Institutionen för byggv...

  Läs artikeln
 • Dags för matavfallssortering på hela ABE-skolan!

  Anders Blomqvist, ABE-skolans infrastrukturansvarig, vid matavfallsstationen hos SEED, Teknikringen 10B
  Publicerad 2019-10-08

  Snart kommer matresterna från skolans samtliga lunchrum sorteras och omvandlas till biogas och biogödsel.

  Läs artikeln
 • Nya representanter i Digitaliseringsplattformens advisory board

  Publicerad 2019-09-27

  KTH:s Digitaliseringsplattform har utsett ett Advisory board. Två av medlemmarna kommer från ABE-skolan. Digitaliseringsplattformen koordinerar och ...

  Läs artikeln
 • Tf. programansvarig för magisterprogrammet Ljusdesign utsedd

  Publicerad 2019-09-25

  Skolchefen beslutar att utse Rodrigo Eduardo Muro Avendano till Tf. programansvarig för magisterprogrammet Ljusdesign (TLODM) från och med 23 septembe...

  Läs artikeln
 • Ny programansvarig för kandidatprogr. Fastighet och finans och Fastighetsutv. m fastighetsförmedling

  Publicerad 2019-09-16

  Skolchef har beslutat att utse Henry Muyingo, Institutionen för fastigheter och byggande, till programansvarig för kandidatprogrammen Fastighet och fi...

  Läs artikeln
 • Tf. programansvarig för högskoleutbildningen i Byggproduktion utsedd

  Publicerad 2019-08-30

  Skolchefen beslutar att utse Zeev Bohbot till tf. programansvarig för högskoleingenjörsutbildningen i Byggproduktion från och med 26 augusti 2019 ti...

  Läs artikeln
 • Tf. programansvarig för högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik och Design utsedd

  Publicerad 2019-08-28

  Skolchefen beslutar att utse Zeev Bohbot till tf. programansvarig för högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik och Design från och med 26 augusti 2019 ...

  Läs artikeln
 • Ny föreståndare för brandfarlig vara utsedd

  Publicerad 2019-08-22

  Skolchefen beslutar att delegera uppgiften som Föreståndare för brandfarlig vara inom Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, Byggvetenskap till: ...

  Läs artikeln
 • Ledamöter i KTH:s nya anställningsnämnd utsedda

  Publicerad 2019-07-05

  Från och med 1 juli 2019 inrättar rektor en anställningsnämnd genom riktlinje till anställningsordningen (V-2019-0630). Professor Folke Björk, Instit...

  Läs artikeln
 • Ledamöter i KTH:s nya utbildningsnämnd utsedda

  Publicerad 2019-07-03

  Från och med 1 juli 2019 inrättar rektor en utbildningsnämnd genom riktlinje om utbildningens organisation (V-2019-0629). Maria Håkansson, universitet...

  Läs artikeln
 • Ny ordförande för ABE-skolans rekryteringskommitté utsedd

  Publicerad 2019-07-02

  Professor Nicole Kringos har utsett till ny ordförande för ABE-skolans rekryteringskommitté från 1 juli 2019 och tillsvidare, dock längst till och med...

  Läs artikeln
 • Nytt internationellt masterprogram inom transport, mobilitet och innovation startar 2020

  Publicerad 2019-06-19

  KTH har beslutat att inrätta ett masterprogram Transport, mobilitet och innovation (inom ramen för EIT KIC Urban Mobility) där programansvaret kommer ...

  Läs artikeln
 • Magisterprogrammet i urbana studier avvecklas

  Publicerad 2019-06-19

  Magisterprogrammet i urbana studier (TURSM) kommer att avvecklas. Sista antagningsomgång som genomförs är inför studiestart HT 2019. Programmets exter...

  Läs artikeln
 • Proprefekt utsedd för samhällsplanering och miljö

  Publicerad 2019-05-24

  Skolchefen har beslutat att utse professor Anders Karlström till proprefekt för Institutionen för samhällsplanering och miljö. Mandatperioden gäller f...

  Läs artikeln
 • Vicerektor för utbildning adjungerad i skolans strategiska råd

  Publicerad 2019-05-14

  Rektor har beslutat att Leif Kari, vicerektor för utbildning, adjungeras till ABE-skolans strategiska råd med närvaro- och yttranderätt från 1 april 2...

  Läs artikeln
 • Skolans doktorsprogram ses över

  Publicerad 2019-05-10

  Skolchefen har beslutat att en översyn av samtliga doktorsprogram inom skolan skall genomföras under ledning av skolans forskarutbildningsansvarig.

  Läs artikeln
 • Prefekt och proprefekt utsedda för SEED

  Publicerad 2019-04-10

  Skolchefen har i samråd med rektor beslutat att utse universitetslektor Maria Malmström till prefekt för Institutionen för hållbar utveckling, miljöve...

  Läs artikeln
 • Nytt uppdrag kring utveckling av skolans BIM-labb

  Publicerad 2019-03-28

  Skolchefen har beslutat att ge Kjartan Gudmundsson i uppdrag att se över hur skolans BIM-labb (Teknikringen 78) kan utvecklas till att bli verksamhet ...

  Läs artikeln
 • PA för Arkitektutbildningen och mastersprogrammet i Arkitektur utsedd

  Publicerad 2019-03-11

  Skolchefen beslutar att utse Erik Wingquist till programansvarig för Arkitektutbildningen (ARKIT) och mastersprogrammet Arkitektur (TARKM) från och me...

  Läs artikeln
 • Förlängning av PA-uppdrag för masterprogrammet i Transport och geoinformatik

  Publicerad 2019-03-11

  Skolchefen har beslutart att förlänga Milan Horemuz uppdrag som programansvarig för masterprogrammet i Transport och geoinformatik (TTGTM) för periode...

  Läs artikeln