Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

ABE-skolan informerar

 • Uppdraget som tillförordnad impactansvarig förlängt

  Publicerad 2024-07-04

  Skolchef beslutar att förlänga professor Johan Silfwerbrands uppdrag som tillförordnad impactansvarig för Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad från 1 juli 2024 till 30 juni 2025.

  Läs artikeln
 • Programansvarig utsedd för Humanistiska och samhällsvetenskapliga studier av teknik,

  Publicerad 2024-07-02

  Skolchef har beslutat utse biträdande universitetslektor Lina Rahm till programansvarig för doktorsprogrammet Humanistiska och samhällsvetenskapliga studier av teknik, vetenskap och miljö.

  Läs artikeln
 • Ny funktionsbeskrivning fastställd för studierektor GRU

  Publicerad 2024-07-01

  Skolchef har beslutat fastställa en gemensam funktionsbeskrivning för samtliga studierektorer inom grundutbildningen. Funktionsbeskrivningen börjar gälla 1 september 2024.

  Läs artikeln
 • Nya avdelningar och nya avdelningschefer vid institutionen för arkitektur

  Publicerad 2024-06-28

  Skolchef beslutar att inrätta tre nya avdelningar vid institutionen för arkitektur. Prefekt beslutar att utse nya avdelningschefer för de nya avdelningarna. Samtliga beslut gäller från med 1 juli 2024...

  Läs artikeln
 • Studierektorer utsedda till doktorsprogrammet Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Publicerad 2024-06-26

  Prefekt beslutar att utse Mattias Höjer, Zahra Kalantari och Fredrik Gröndahl till studierektorer kopplade till doktorsprogrammet Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik.

  Läs artikeln
 • T.f. proprefekt utsedd till SEED

  Publicerad 2024-06-26

  Skolchef beslutar att utse forskare Magnus Svensson till tillförordnad proprefekt vid institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik från och med den 15 augusti 2024 till dess att ny...

  Läs artikeln
 • Lämna in förslag för inrättande av amanuenstjänster

  Publicerad 2024-06-20

  ABE-skolan har erhållit möjligheten att anställa amanuenser kopplade till skolans olika utbildnings-/forskningsområden i syfte att stödja mastersstudenter. Tjänsterna inrättas för att återinvestera de...

  Läs artikeln
 • ”Vi fortsätter arbetet med att skapa en attraktiv, jämställd och inkluderande arbetsplats”

  Björn Berggren, skolchef på skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
  Publicerad 2024-06-11

  KTH:s skolor har tagit fram varsin reformagenda som ersätter skolans traditionella verksamhetsplan och är en integrerad del av KTH:s övergripande verksamhetsplan. Skolchef Björn Berggren berättar om v...

  Läs artikeln
 • ABE-skolan söker en vice GA för ett utvecklingsuppdrag inom grundutbildningen

  Publicerad 2024-05-20

  Skolan söker dig som vill vara med och utveckla skolans utbildningar inom arkitektur och samhällsbyggnad. En stor del av uppdraget innebär att genomföra en översyn av skolan utbildningsutbud (initialt...

  Läs artikeln
 • Lärare eller PA? Nu har du möjlighet att äska medel för program- och kursutveckling GRU

  Publicerad 2024-05-17

  Under 2024 ges ABE-skolans lärare och programansvariga genom respektive institutions prefekt, möjlighet att äska medel för program- och kursutveckling alternativt inrättande av amanuenstjänster.

  Läs artikeln
 • Lärare? Nu har du möjlighet att äska medel för lärarutbyte och lärarutveckling GRU

  Publicerad 2024-05-17

  Under 2024 ges ABE-skolans lärare, genom respektive institutions prefekt, möjlighet att äska medel för lärarutbyte och lärarutveckling GRU.

  Läs artikeln
 • Solceller på taket

  Publicerad 2024-05-08

  I januari påbörjades arbetet med att sätta upp fler solceller på taket vid ABE-skolans kansli, byggnad 43:11. När vårsolen visar sig kommer solcellerna bidra med el.

  Läs artikeln
 • Programansvarig utsedd för doktorsprogram Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Publicerad 2024-04-26

  Skolchef beslutar att utse professor Mattias Höjer till programansvarig för doktorsprogram Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik under perioden 2024-05-01 – 2028-04-30.

  Läs artikeln
 • GRU-ekonomin i fokus – efter första kvartalet 2024

  Eva Liedholm Johnson, grundutbildningsansvarig ABE (Foto: Josefin Backman / KTH)
  Publicerad 2024-04-22

  KTH införde en ny GRU-resursfördelningsmodell vid årsskiftet vilket bl.a. innebär att interna takbelopp för varje skola införts som grundats på hur skolorna har dimensionerat sin utbildning. I den nya...

  Läs artikeln
 • Att skapa en ny struktur för att stödja beslutsfattande och strategi

  Publicerad 2024-04-18

  Förra veckan höll ABE-skolans fakultetsnämnd sitt tredje möte.

  Läs artikeln
 • Programansvarig utsedd för doktorsprogrammet Samhällsbyggnad – management, ekonomi och juridik

  Publicerad 2024-04-10

  Skolchef beslutar, i samråd med forskarutbildningsansvarig, att utse professor Annina Persson till programansvarig för doktorsprogram Samhällsbyggnad – management, ekonomi och juridik under perioden 2...

  Läs artikeln
 • ”När beslutsfattandet kommer närmare blir det extra viktigt med transparens och överhörning”

  Pernilla Hagbert (Foto: Josefin Backman / KTH)
  Publicerad 2024-04-09

  I januari 2024 infördes skolfakultetsnämnder på KTH. Vi har pratat med vice ordförande i ABE-skolans fakultetsnämnd, Pernilla Hagbert, om varför hon sökte sig till nämnden, vilka frågor som är i fokus...

  Läs artikeln
 • Doktoranden i fokus för FA och vice FA

  Publicerad 2024-03-26

  Stefan Larsson utsågs till skolans nya forskarutbildningsansvarig (FA) vid årsskiftet efter att tidigare haft rollen som vice FA. Nu är även en ny vice forskarutbilningsansvarig (vice FA) på plats, Ka...

  Läs artikeln
 • Science Impact Talks erbjuder verktyg, inspiration, skrivtips och nya insikter kring genomslag

  Foton: Unsplash
  Publicerad 2024-03-21

  Katarina Larsen, forskare vid institutionen för Filosofi och historia, projektleder den nya seminarieserien Science Impact Talks (SIT), som riktar sig till forskare och undervisande personal på KTH. S...

  Läs artikeln
 • Viktigt! Var uppmärksam på falska e-postmeddelanden / SPAM

  Publicerad 2024-03-14

  Just nu märker vi av en våg av SPAM via e-post. Det är mycket viktigt att alltid vara vaksam och säkerställa att avsändaradressen är korrekt innan man agerar på ett e-postmeddelande.

  Läs artikeln