ABE-skolan informerar

 • Rektor besökte ABE-skolan

  Publicerad 2020-03-25

  Måndagen 16 mars kom Rektor Sigbritt Karlsson tillsammans med prorektor Mikael Östling och KTH:s nya universitetsdirektör Kerstin Jacobsson på sitt år...

  Läs artikeln
 • Ledamöter som representerar lärarna i universitetsstyrelsen utsedda

  Publicerad 2020-03-17

  Valresultatet har fastställts av rektor genom beslut. Rektor har också beslutat att utse tre ledamöter som representerar lärarna i universitetsstyrels...

  Läs artikeln
 • Programansvarig för Byggteknik och Design samt Byggproduktion utsedd

  Publicerad 2020-03-06

  Skolchefen beslutar att utse Zeev Bohbot till programansvarig för högskoleingenjörsutbildningen i Byggteknik och Design (TIBYH) samt högskoleutbildi...

  Läs artikeln
 • Ny programansvarig för masterprogrammet Transport and Geoinformatik

  Publicerad 2020-02-11

  Skolchef har beslutat att utse Oskar Fröidh, Institutionen för byggvetenskap, till programansvarig för masterprogrammet Transport och geoinformatik (T...

  Läs artikeln
 • Nu påbörjas arbetet med RAE 2020 på skolan

  Publicerad 2020-01-30

  Under året ska KTH:s forskning för tredje gången kvalitetsgranskas i RAE 2020. Nu har beslut tagits om indelningen av forskningsområden i paneler, sam...

  Läs artikeln
 • Nu satsar ABE på nytt digitalt labb

  Publicerad 2020-01-30

  ABE-skolan har efter äskanden tilldelats medel av rektor för att vidareutveckla skolans BIM-labb på Teknikringen 78. Labbet ska nu utvecklas till en l...

  Läs artikeln
 • Björn Berggren blir ansvarig för KTH:s strategiska arbete i Sydostasien

  Publicerad 2019-12-20

  Rektor har beslutat att ge Professor Björn Berggren uppdraget som ansvarig akademiker för strategiskt arbete i Sydostasien från 2020-08-31. Uppdraget ...

  Läs artikeln
 • Programansvarig för mastersprogrammet Transport, mobilitet och innovation utsedd

  Publicerad 2019-12-19

  Skolchef beslutar att utse professor Jonathan Metzger, Institutionen för samhällsplanering och miljö, till programansvarig för mastersprogrammet Trans...

  Läs artikeln
 • Nu återvinner vi utrangerad teknisk utrustning!

  Publicerad 2019-12-13

  Som en åtgärd i utvecklingen inom skolans miljöledningssystem och avfallshanteringssystem inför ABE-skolan nu återvinning av utrangerade datorer, mobi...

  Läs artikeln
 • Namnbyte på avdelningar inom Institutionen för fastigheter och byggande

  Publicerad 2019-12-12

  Institutionen för Fastigheter och byggande har under 2019 genomfört en analys av verksamhetens långsiktiga utveckling som en följd av förändrad person...

  Läs artikeln
 • Förlängning av uppdrag för skolans grundutbildningsansvarig och vice grundutbildningsansvarig

  Publicerad 2019-11-29

  Skolchefen har beslutat att förlänga Kjartan Gudmundssons uppdrag som grundutbildningsansvarig inom Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad fram ti...

  Läs artikeln
 • Skolans doktorsprogram ses över

  Publicerad 2019-11-21

  Skolchefen har beslutat att genomföra en översyn av samtliga doktorsprogram inom skolan under ledning av skolans forskarutbildningsansvarig (FA).

  Läs artikeln
 • KTH inrättar råd för internationella samarbeten

  Publicerad 2019-11-11

  Rektor har beslutat att inrätta ett råd för internationella samarbeten. Muriel Beser Hugosson, skolchef för ABE-skolan, har utsetts till medlem i det ...

  Läs artikeln
 • Ta chansen att lära dig mer om hur vi tillsammans skapar utbildning med hög kvalitet!

  Publicerad 2019-10-23

  Hur följer KTH och ABE-skolan upp och utvecklar våra utbildningar och kurser så att de uppfyller krav, mål och förväntningar? Skolans Grundutbildnings...

  Läs artikeln
 • Avdelningschef utsedd för avdelningen för transportplanering

  Publicerad 2019-10-14

  Prefekten beslutar i samråd med skolchef att utse Erik Jenelius till avdelningschef för avdelningen för transportplanering vid Institutionen för byggv...

  Läs artikeln
 • Dags för matavfallssortering på hela ABE-skolan!

  Anders Blomqvist, ABE-skolans infrastrukturansvarig, vid matavfallsstationen hos SEED, Teknikringen 10B
  Publicerad 2019-10-08

  Snart kommer matresterna från skolans samtliga lunchrum sorteras och omvandlas till biogas och biogödsel.

  Läs artikeln
 • Nya representanter i Digitaliseringsplattformens advisory board

  Publicerad 2019-09-27

  KTH:s Digitaliseringsplattform har utsett ett Advisory board. Två av medlemmarna kommer från ABE-skolan. Digitaliseringsplattformen koordinerar och ...

  Läs artikeln
 • Tf. programansvarig för magisterprogrammet Ljusdesign utsedd

  Publicerad 2019-09-25

  Skolchefen beslutar att utse Rodrigo Eduardo Muro Avendano till Tf. programansvarig för magisterprogrammet Ljusdesign (TLODM) från och med 23 septembe...

  Läs artikeln
 • Ny programansvarig för kandidatprogr. Fastighet och finans och Fastighetsutv. m fastighetsförmedling

  Publicerad 2019-09-16

  Skolchef har beslutat att utse Henry Muyingo, Institutionen för fastigheter och byggande, till programansvarig för kandidatprogrammen Fastighet och fi...

  Läs artikeln
 • Tf. programansvarig för högskoleutbildningen i Byggproduktion utsedd

  Publicerad 2019-08-30

  Skolchefen beslutar att utse Zeev Bohbot till tf. programansvarig för högskoleingenjörsutbildningen i Byggproduktion från och med 26 augusti 2019 ti...

  Läs artikeln