Skolan informerar

 • Ny Forskarutbildningsansvarig (FA) utsedd

  Publicerad 2018-12-13
  Stf. skolchef beslutar i samråd med rektor och prodekanus att utse professor Anders Karlström till Forskarutbildningsansvarig (FA) för Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad. Mandatperioden gäller från och med 1 januari 2019 till och med 31 december 2022.

 • Tf. avdelningschef för avdelningen för byggteknik och design utsedd

  Publicerad 2018-12-13
  Prefekten beslutar i samråd med skolchefen att utse Zeev Bohbot till tf. avdelningschef för avdelningen för byggteknik och design från och med 15 december 2018 till och med 15 mars 2019.

 • Ny studierektor för grundutbildningen för byggteknik och design

  Publicerad 2018-12-07
  Prefekten beslutar att utse Eva Knutsson till studierektor för grundutbildningen vid avdelning byggteknik och design inom Institutionen för byggvetenskap. Beslutet gäller från och med 2018-12-01 och tillsvidare fram till dess nytt beslut fattas.

 • Fortsatt förordnande för vicerektor för hållbar utveckling

  Publicerad 2018-12-07
  Rektor beslutar att förlänga förordnandet av vicerektor för hållbar utveckling, Göran Finnveden, för mandatperioden 1 januari 2019 och tills vidare, dock längst till och med den 31 december 2021. Omfattningen som vicerektor utökas till 50% av en heltidstjänst.

 • Ny ordförande och vice ordförande i docentkommittén vid ABE

  Publicerad 2018-11-07
  Vladimir Cvetkovic utses till ny ordförande och Nina Wormbs till ny vice ordförande i docentkommittén vid ABE-skolan från och med 5 november 2018 och tills vidare, dock längst till och med 31 december 2019.

 • Programansvarig utsedd för Ljusdesign

  Publicerad 2018-10-25
  Skolchefen beslutar att utse Federico Favero till programansvarig (PA) för magisterprogrammet Ljusdesign (TLODM) - under perioden 2019-01-01 till och med 2022-12-31.

 • Programansvarig utsedd för Samhällsbyggnad

  Publicerad 2018-10-02
  Skolchefen beslutar att utse Eva Liedholm Johnsson till programansvarig (PA) for civilingenjörsprogrammet i Samhällsbyggnad (CSAMH) - under perioden 2019-01-01 till och med 2022-12-31.

 • Programansvarig utsedd för Husbyggnads- och anläggningsteknik

  Publicerad 2018-10-02
  Skolchefen beslutar att utse Almir Draganovic till programansvarig (PA) för masterprogrammet Husbyggnads- och anläggningsteknik (TCAEM) - under perioden 2019-01-01 till och med 2022-12-31.

 • Programansvarig och bitr. programamsvarig utsedd för Hållbar samhällsplanering och stadsutformning

  Publicerad 2018-10-02
  Skolchefen beslutar att utse Peter Brokking till programansvarig (PA) och Daniel Koch till bitr. programansvarig (bitr. PA) för masterprogrammet Hållbar samhällsplanering och stadsutformning (THSSM) under perioden 2019-01-01 till och med 2022-12-31.

 • Programansvarig utsedd för Miljöteknik och hållbar infrastruktur

  Publicerad 2018-10-02
  Skolchefen beslutar att utse Magnus Svensson till programansvarig (PA) for masterprogrammet Miljöteknik och hållbar infrastruktur (TMHIM) - under perioden 2019-01-01 till och med 2022-12-31.

 • Programansvarig utsedd för Byggteknik och Design samt Byggproduktion

  Publicerad 2018-10-01
  Skolchefen beslutar att utse Teresa Isaksson till programansvarig (PA) för högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik och design (TIBYH) och högskoleprogrammet Byggproduktion (TBYPH) under perioden 2018-10-01 till och med 2022-12-31.

 • Programansvarig utsedd för Urbana studier

  Publicerad 2018-09-27
  Skolchefen beslutar att utse Tigran Haas till programansvarig (PA) for magisterprogrammet Urbana studier (TURSM) - under perioden 2019-01-01 till och med 2022-12-31.

 • Programansvarig utsedd för Fastigheter och byggande

  Publicerad 2018-09-27
  Skolchefen beslutar att utse Han-Suck Song till programansvarig (PA) for masterprogrammet Fastigheter och byggande (TFOBM) - under perioden 2019-01-01 till och med 2022-12-31.

 • Programansvarig utsedd för Teknik och hållbar utveckling

  Publicerad 2018-09-27
  Skolchefen beslutar att utse Monika Olsson till programansvarig (PA) for masterprogrammet Teknik och hållbar utveckling (TSUTM) under perioden 2019-01-01 till och med 2022-12-31.

 • Nytt pedagogiskt utvecklingsprojekt kopplat till Undervisningshuset

  Publicerad 2018-09-27
  ABE-skolan har tagit fram en fram en dokumentärfilm kring byggprojektet av Undervisningshuset på KTH. Filmen dokumenterar hela byggprocessen - från projektering till färdigställd byggnad under ett antal års tid. Nu ska det inspelade materialet från produktionen och intervjuer med de inblandade aktörerna samt BIM modeller för projektet utvecklas vidare till ett unikt webbaserat virtuellt studiebesök.

 • Skolans arbetsgrupp för JML-frågor tillsatt

  Publicerad 2018-09-26
  ABE-skolan har tillsatt en arbetsgrupp för jämställdhets-, mångfalds- och likabehandlingsfrågor (JML). Gruppen består av representanter från skolans institutioner och kansli under ledning av skolans JML-ansvarig (JMLA) Mats Wilhelmsson.

 • Byte av biträdande PA för Hållbar samhällsplanering och stadsutformning

  Publicerad 2018-09-25
  Skolchefen beslutar att utse Helen Runting till biträdande programansvarig (PA) för masterprogrammet Hållbar samhällsplanering och stadsutformning/Sustainable Urban Planning and Design under perioden 2018-07-01 fram till och med 2018-12-31. Helen Runting ersätter Daniel Koch som biträdande PA.

 • PA och biträdande PA utsedda för doktorsprogrammet i Geodesi och geoinformatik

  Publicerad 2018-07-06
  Skolchef i samråd med forskarutbildningsansvarig beslutar att utse professor Yifang Ban till programansvarig (PA) och lektor Milan Horemuz till biträdande programansvarig för doktorsprogrammet i Geodesi och geoinformatik.

 • PA och biträdande PA utsedda för doktorsprogrammet i Planering och beslutsanalys

  Publicerad 2018-07-05
  Skolchef i samråd med forskarutbildningsansvarig beslutar att utse Professor Mattias Höjer till programansvarig (PA) och Biträdande lektor Andrew Karvonen till biträdande programansvarig för doktorsprogrammet i Planering och beslutsanalys.

 • Ny besluts- och delegationsordning från 15 juni

  Publicerad 2018-06-14
  Från och med 15 juni 2018 gäller en ny, reviderad besluts- och delegationsordning inom skolan. Skälet till revideringen är att rektor och vice rektor för forskning har reviderat sina besluts- och delegationsordningar vilket medför att skolan måste göra detsamma.

Till sidans topp