Till innehåll på sidan

ABE-skolan informerar

 • Produktdemonstration för vårt nya Trimble Technology Lab

  Publicerad 2020-09-24

  Ett gåvoavtal har upprättats mellan KTH och Trimble. KTH har fått ta emot programlicenser och viss utrustning genom bl.a. avancerade skannrar som gåva...

  Läs artikeln
 • Programansvarig utsedd för Husbyggnads- och anläggningsteknik

  Publicerad 2020-09-23

  Skolchefen har beslutat att utse Jean-Marc Battini till ny programansvarig för mastersprogrammet Husbyggnads- och anläggningsteknik (TCAEM) från och m...

  Läs artikeln
 • Programråd utsedda för doktorsprogram arkitektur samt mark- och vattenteknik

  Publicerad 2020-09-17

  Skolchef beslutar i samråd med forskarutbildningsansvarig att utse följande personer till programråd för doktorsprogrammet i arkitektur samt doktorspr...

  Läs artikeln
 • En ingång för alla forskningsavtal

  Pixabay
  Publicerad 2020-08-26

  Har du som forskare beviljas forskningsfinansiering eller har en idé om ett samarbete? Från 1 september 2020 införs en ny rutin som innebär en ingång ...

  Läs artikeln
 • Ny handläggningsordning inom forskarutbildningen - öppna en studieplats

  Publicerad 2020-06-26

  Från och med den 1 september 2020 införs en ny handläggningsordning inom forskarutbildningen rörande öppnandet av en studieplats.

  Läs artikeln
 • Programansvarig för magisterprogrammet Ljusdesign utsedd

  Publicerad 2020-06-25

  Skolchefen beslutar att utse Rodrigo Eduardo Muro Avendano till Programansvarig för magisterprogrammet Ljusdesign (TLODM) under kvarvarande mandatperi...

  Läs artikeln
 • När kurserna flyttade online: röster från lärarkåren

  Publicerad 2020-06-24

  När hela KTH plötstligt ställde om till distansundervisning flyttade tentor och föreläsningar från klassrum till digitala videorum och streamingkanale...

  Läs artikeln
 • ABE-skolans implementering av Rektors beslut för höstterminen 2020

  Publicerad 2020-06-17

  Mot bakgrund av regeringens meddelande om att universitet och högskolor kan återgå till undervisning på campus har rektor beslutat om anpassning av ar...

  Läs artikeln
 • Dags för första mötet för ABE:s nyinrättade skolkollegium

  Publicerad 2020-06-04

  ABE Skolkollegiet har börjat formera sig under våren och kommer att utvecklas vidare under hösten. Framförallt kommer skolkollegiet att sammanträda tv...

  Läs artikeln
 • Ny föreståndare för Senseable Stockholm Lab

  Publicerad 2020-06-03

  Skolchef har beslutat att utse Sara Borgström som föreståndare för Senseable Stockholm Lab. Sara Borgström tar över föreståndarskapet fr.o.m. 2020- 0...

  Läs artikeln
 • Förlängning av prefektuppdrag på Institutionen för byggvetenskap

  Publicerad 2020-05-14

  Skolchefen beslutar att förlänga Johan Silfwerbrands uppdrag som prefekt för Institutionen för byggvetenskap fram till och med 31 december 2020.

  Läs artikeln
 • Nya aktiviteter på gång inom skolans samverkansarbete

  Publicerad 2020-04-02

  ABE-skolans reviderade strategidokument för impact (genomslag) är nu fastställt. Syftet med genomslagsstrategin är att stödja skolans långsiktiga och ...

  Läs artikeln
 • Rektor besökte ABE-skolan

  Publicerad 2020-03-25

  Måndagen 16 mars kom Rektor Sigbritt Karlsson tillsammans med prorektor Mikael Östling och KTH:s nya universitetsdirektör Kerstin Jacobsson på sitt år...

  Läs artikeln
 • Ledamöter som representerar lärarna i universitetsstyrelsen utsedda

  Publicerad 2020-03-17

  Valresultatet har fastställts av rektor genom beslut. Rektor har också beslutat att utse tre ledamöter som representerar lärarna i universitetsstyrels...

  Läs artikeln
 • Programansvarig för Byggteknik och Design samt Byggproduktion utsedd

  Publicerad 2020-03-06

  Skolchefen beslutar att utse Zeev Bohbot till programansvarig för högskoleingenjörsutbildningen i Byggteknik och Design (TIBYH) samt högskoleutbildi...

  Läs artikeln
 • Ny programansvarig för masterprogrammet Transport and Geoinformatik

  Publicerad 2020-02-11

  Skolchef har beslutat att utse Oskar Fröidh, Institutionen för byggvetenskap, till programansvarig för masterprogrammet Transport och geoinformatik (T...

  Läs artikeln
 • Nu påbörjas arbetet med RAE 2020 på skolan

  Publicerad 2020-01-30

  Under året ska KTH:s forskning för tredje gången kvalitetsgranskas i RAE 2020. Nu har beslut tagits om indelningen av forskningsområden i paneler, sam...

  Läs artikeln
 • Nu satsar ABE på nytt digitalt labb

  Publicerad 2020-01-30

  ABE-skolan har efter äskanden tilldelats medel av rektor för att vidareutveckla skolans BIM-labb på Teknikringen 78. Labbet ska nu utvecklas till en l...

  Läs artikeln
 • Björn Berggren blir ansvarig för KTH:s strategiska arbete i Sydostasien

  Publicerad 2019-12-20

  Rektor har beslutat att ge Professor Björn Berggren uppdraget som ansvarig akademiker för strategiskt arbete i Sydostasien från 2020-08-31. Uppdraget ...

  Läs artikeln
 • Programansvarig för mastersprogrammet Transport, mobilitet och innovation utsedd

  Publicerad 2019-12-19

  Skolchef beslutar att utse professor Jonathan Metzger, Institutionen för samhällsplanering och miljö, till programansvarig för mastersprogrammet Trans...

  Läs artikeln