Skolan informerar

 • Ny Forskarutbildningsansvarig (FA) utsedd

  Publicerad 2018-12-13

  Stf. skolchef beslutar i samråd med rektor och prodekanus att utse professor Anders Karlström till Forskarutbildningsansvarig (FA) för Skolan för arki...

  Läs artikeln
 • Tf. avdelningschef för avdelningen för byggteknik och design utsedd

  Publicerad 2018-12-13

  Prefekten beslutar i samråd med skolchefen att utse Zeev Bohbot till tf. avdelningschef för avdelningen för byggteknik och design från och med 15 dece...

  Läs artikeln
 • Prefekter tillsatta

  Publicerad 2018-12-12

  Beslut om prefekter för institutionerna Arkitektur, Byggvetenskap, Fastigheter och byggande samt Samhällsplanering och Mijö har fattats av skolchef i ...

  Läs artikeln
 • Ny studierektor för grundutbildningen för byggteknik och design

  Publicerad 2018-12-07

  Prefekten beslutar att utse Eva Knutsson till studierektor för grundutbildningen vid avdelning byggteknik och design inom Institutionen för byggvetens...

  Läs artikeln
 • Fortsatt förordnande för vicerektor för hållbar utveckling

  Publicerad 2018-12-07

  Rektor beslutar att förlänga förordnandet av vicerektor för hållbar utveckling, Göran Finnveden, för mandatperioden 1 januari 2019 och tills vidare, d...

  Läs artikeln
 • Ny ordförande och vice ordförande i docentkommittén vid ABE

  Publicerad 2018-11-07

  Vladimir Cvetkovic utses till ny ordförande och Nina Wormbs till ny vice ordförande i docentkommittén vid ABE-skolan från och med 5 november 2018 och ...

  Läs artikeln
 • Programansvarig utsedd för Ljusdesign

  Publicerad 2018-10-25

  Skolchefen beslutar att utse Federico Favero till programansvarig (PA) för magisterprogrammet Ljusdesign (TLODM) - under perioden 2019-01-01 till och ...

  Läs artikeln
 • Programansvarig utsedd för Samhällsbyggnad

  Publicerad 2018-10-02

  Skolchefen beslutar att utse Eva Liedholm Johnsson till programansvarig (PA) for civilingenjörsprogrammet i Samhällsbyggnad (CSAMH) - under perioden 2...

  Läs artikeln
 • Programansvarig utsedd för Husbyggnads- och anläggningsteknik

  Publicerad 2018-10-02

  Skolchefen beslutar att utse Almir Draganovic till programansvarig (PA) för masterprogrammet Husbyggnads- och anläggningsteknik (TCAEM) - under period...

  Läs artikeln
 • Programansvarig och bitr. programamsvarig utsedd för Hållbar samhällsplanering och stadsutformning

  Publicerad 2018-10-02

  Skolchefen beslutar att utse Peter Brokking till programansvarig (PA) och Daniel Koch till bitr. programansvarig (bitr. PA) för masterprogrammet Hållb...

  Läs artikeln
 • Programansvarig utsedd för Miljöteknik och hållbar infrastruktur

  Publicerad 2018-10-02

  Skolchefen beslutar att utse Magnus Svensson till programansvarig (PA) for masterprogrammet Miljöteknik och hållbar infrastruktur (TMHIM) - under peri...

  Läs artikeln
 • Programansvarig utsedd för Byggteknik och Design samt Byggproduktion

  Publicerad 2018-10-01

  Skolchefen beslutar att utse Teresa Isaksson till programansvarig (PA) för högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik och design (TIBYH) och högskoleprogr...

  Läs artikeln
 • Programansvarig utsedd för Urbana studier

  Publicerad 2018-09-27

  Skolchefen beslutar att utse Tigran Haas till programansvarig (PA) for magisterprogrammet Urbana studier (TURSM) - under perioden 2019-01-01 till och ...

  Läs artikeln
 • Programansvarig utsedd för Fastigheter och byggande

  Publicerad 2018-09-27

  Skolchefen beslutar att utse Han-Suck Song till programansvarig (PA) for masterprogrammet Fastigheter och byggande (TFOBM) - under perioden 2019-01-01...

  Läs artikeln
 • Programansvarig utsedd för Teknik och hållbar utveckling

  Publicerad 2018-09-27

  Skolchefen beslutar att utse Monika Olsson till programansvarig (PA) for masterprogrammet Teknik och hållbar utveckling (TSUTM) under perioden 2019-01...

  Läs artikeln
 • Nytt pedagogiskt utvecklingsprojekt kopplat till Undervisningshuset

  Publicerad 2018-09-27

  ABE-skolan har tagit fram en fram en dokumentärfilm kring byggprojektet av Undervisningshuset på KTH. Filmen dokumenterar hela byggprocessen - från pr...

  Läs artikeln
 • Skolans arbetsgrupp för JML-frågor tillsatt

  Publicerad 2018-09-26

  ABE-skolan har tillsatt en arbetsgrupp för jämställdhets-, mångfalds- och likabehandlingsfrågor (JML). Gruppen består av representanter från skolans i...

  Läs artikeln
 • Byte av biträdande PA för Hållbar samhällsplanering och stadsutformning

  Publicerad 2018-09-25

  Skolchefen beslutar att utse Helen Runting till biträdande programansvarig (PA) för masterprogrammet Hållbar samhällsplanering och stadsutformning/Sus...

  Läs artikeln
 • PA och biträdande PA utsedda för doktorsprogrammet i Geodesi och geoinformatik

  Publicerad 2018-07-06

  Skolchef i samråd med forskarutbildningsansvarig beslutar att utse professor Yifang Ban till programansvarig (PA) och lektor Milan Horemuz till biträd...

  Läs artikeln
 • PA och biträdande PA utsedda för doktorsprogrammet i Planering och beslutsanalys

  Publicerad 2018-07-05

  Skolchef i samråd med forskarutbildningsansvarig beslutar att utse Professor Mattias Höjer till programansvarig (PA) och Biträdande lektor Andrew Karv...

  Läs artikeln