Till innehåll på sidan

ABE-skolan informerar

 • Johan Silfwerbrand KTH:s representant i samarbete med universitetet i Cauca, Colombia

  Publicerad 2023-05-29

  KTH har ett pågående samarbete med universitetet i Cauca, Colombia inom "Technological Development Center for Road Infrastructure Innovation". Nu har Johan Silfwerbrand utsetts till KTH:s nya represen...

  Läs artikeln
 • Utredning av organisationsstruktur och lärarförsörjning inom Institutionen för arkitektur 

  Publicerad 2023-05-26
  Läs artikeln
 • Bra resultat - Extern miljörevision 2023

  Publicerad 2023-05-12
  Läs artikeln
 • ABE skolans inköpsansvarig

  Publicerad 2023-05-10
  Läs artikeln
 • Beslut om avveckling av Centrum för byggeffektivitet, CBE

  Publicerad 2023-05-08
  Läs artikeln
 • Se över era rekryteringsbehov inför sommaren och hösten

  Publicerad 2023-05-03

  Vi vill påminna er om att se över era rekryteringsbehov inför sommaren och hösten, så att arbetet med rekryteringarna kan inledas så snart som möjligt! 

  Läs artikeln
 • Ny vice forskarutbildningsansvarig utsedd

  Publicerad 2023-02-28

  Skolchef har beslutat att utse professor Stefan Larsson till vice forskarutbildningsansvarig från och med 2023-03-01. Mandatperioden löper fram till 2026-12-31.

  Läs artikeln
 • Uppdrag om livslångt lärande

  Publicerad 2023-02-28

  Skolchef har beslutat att ge universitetsadjunkt Magnus Helgesson från Institutionen för byggvetenskap och universitetsadjunkt Stefan Petersson från Institutionen för arkitektur ett utredningsuppdrag ...

  Läs artikeln
 • ABE-skolans verksamhetsplan för 2023-2025 är fastställd

  Foto: iStock
  Publicerad 2023-02-15

  ABE-skolans verksamhetsplan för 2023-2025 är nu fastställd. Verksamhetsplanen är väl förankrad och prioriterar insatser som bidrar till att nå skolans konkreta mål. Skolchef Björn Berggren berättar om...

  Läs artikeln
 • Proprefekter får förlängt mandat

  Publicerad 2023-02-14

  Skolchef har beslutat att förlänga mandatet för de fem proprefekter vars mandat gick ut vid årssskiftet.

  Läs artikeln
 • Möt Karin Edvardsson Björnberg, ABE-skolans nya vice skolchef

  Karin Edvardsson Björnberg, förste vice skolchef för ABE-skolan
  Karin Edvardsson Björnberg
  Publicerad 2023-02-02

  ABE-skolans förste vice skolchef är ny i rollen - hon fick titeln i går - men har lång erfarenhet från KTH. Hon kom hit redan för tjugo år sedan, då som doktorand i filosofi. De senaste fyra åren har ...

  Läs artikeln
 • Programansvarig för masterprogrammet Transport och geoinformatik

  Publicerad 2023-02-01
  Läs artikeln
 • Ny programansvarig för doktorsprogrammet transportvetenskap

  Publicerad 2023-01-16
  Läs artikeln
 • Nye rektorn besökte ABE-skolan

  Drönardemonstration i DiSa-labbet ledd av doktoranden Juan Camilo Avendaño Castillo.
  Drönardemonstration i DiSa-labbet ledd av doktoranden Juan Camilo Avendaño Castillo. Drönare används för att inspektera byggnadskonstruktioner, till exempel betong-element i broar. På bilden syns drönaren framför den svarta bildskärmen.
  Publicerad 2023-01-12

  Den 19 december besökte rektor Anders Söderholm olika delar av Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad. Programmet omfattade besök i Labbet för Digital Samhällsbyggnad (DiSa), presentationer av fyra...

  Läs artikeln
 • Förlängt mandat för programansvariga

  Publicerad 2023-01-12

  Två av ABE-skolans programansvariga har fått sina mandat förlängda av skolchefen.

  Läs artikeln
 • ABE-skolans nya skolchef om framtiden, forskning och flaggskepp

  Publicerad 2023-01-12

  Vid årsskiftet fick ABE-skolan en ny skolchef. I slutet av förra året utsåg KTH:s rektor Björn Berggren att leda skolan under de kommande fyra åren. Han har fått ta över en välskött verksamhet som stå...

  Läs artikeln
 • Prefekter får förlängt mandat

  Publicerad 2023-01-12

  Skolchef har beslutat att förlänga mandatet för de fem prefekter vars mandat gick ut vid årsskiftet.

  Läs artikeln
 • Avdelningen för verksamhetsstöd vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (VS ABE)

  Publicerad 2023-01-12

  År 2023 sjösätts KTH:s nya organisation för verksamhetsstöd. En av de nya avdelningarna är Avdelningen för verksamhetsstöd vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (VS ABE).

  Läs artikeln
 • Milan Horemuz utsedd till avdelningschef för den nya avdelningen för lantmäteri

  Publicerad 2023-01-09

  Vid årsskiftet bildades avdelningen för lantmäteri – fastighetsvetenskap och geodesi, genom en sammanslagning av avdelningen för fastighetsvetenskap och avdelningen för geodesi och satellitpositioneri...

  Läs artikeln
 • Val av lärarrepresentanter till universitetsstyrelsen - röstlängd för granskning

  Publicerad 2023-01-09

  Mandatperioden för nuvarande tre ledamöter går ut 30 april 2023 och nya ledamöter ska därför utses för perioden 1 maj 2023 – 30 april 2026.

  Läs artikeln