Skolan informerar

 • Programansvarig utsedd för Miljöteknik och hållbar infrastruktur

  Publicerad 2018-10-02

  Skolchefen beslutar att utse Magnus Svensson till programansvarig (PA) for masterprogrammet Miljöteknik och hållbar infrastruktur (TMHIM) - under peri...

  Läs artikeln
 • Programansvarig utsedd för Byggteknik och Design samt Byggproduktion

  Publicerad 2018-10-01

  Skolchefen beslutar att utse Teresa Isaksson till programansvarig (PA) för högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik och design (TIBYH) och högskoleprogr...

  Läs artikeln
 • Programansvarig utsedd för Urbana studier

  Publicerad 2018-09-27

  Skolchefen beslutar att utse Tigran Haas till programansvarig (PA) for magisterprogrammet Urbana studier (TURSM) - under perioden 2019-01-01 till och ...

  Läs artikeln
 • Programansvarig utsedd för Fastigheter och byggande

  Publicerad 2018-09-27

  Skolchefen beslutar att utse Han-Suck Song till programansvarig (PA) for masterprogrammet Fastigheter och byggande (TFOBM) - under perioden 2019-01-01...

  Läs artikeln
 • Programansvarig utsedd för Teknik och hållbar utveckling

  Publicerad 2018-09-27

  Skolchefen beslutar att utse Monika Olsson till programansvarig (PA) for masterprogrammet Teknik och hållbar utveckling (TSUTM) under perioden 2019-01...

  Läs artikeln
 • Nytt pedagogiskt utvecklingsprojekt kopplat till Undervisningshuset

  Publicerad 2018-09-27

  ABE-skolan har tagit fram en fram en dokumentärfilm kring byggprojektet av Undervisningshuset på KTH. Filmen dokumenterar hela byggprocessen - från pr...

  Läs artikeln
 • Skolans arbetsgrupp för JML-frågor tillsatt

  Publicerad 2018-09-26

  ABE-skolan har tillsatt en arbetsgrupp för jämställdhets-, mångfalds- och likabehandlingsfrågor (JML). Gruppen består av representanter från skolans i...

  Läs artikeln
 • Byte av biträdande PA för Hållbar samhällsplanering och stadsutformning

  Publicerad 2018-09-25

  Skolchefen beslutar att utse Helen Runting till biträdande programansvarig (PA) för masterprogrammet Hållbar samhällsplanering och stadsutformning/Sus...

  Läs artikeln
 • PA och biträdande PA utsedda för doktorsprogrammet i Geodesi och geoinformatik

  Publicerad 2018-07-06

  Skolchef i samråd med forskarutbildningsansvarig beslutar att utse professor Yifang Ban till programansvarig (PA) och lektor Milan Horemuz till biträd...

  Läs artikeln
 • PA och biträdande PA utsedda för doktorsprogrammet i Planering och beslutsanalys

  Publicerad 2018-07-05

  Skolchef i samråd med forskarutbildningsansvarig beslutar att utse Professor Mattias Höjer till programansvarig (PA) och Biträdande lektor Andrew Karv...

  Läs artikeln
 • Ny besluts- och delegationsordning från 15 juni

  Publicerad 2018-06-14

  Från och med 15 juni 2018 gäller en ny, reviderad besluts- och delegationsordning inom skolan. Skälet till revideringen är att rektor och vice rekto...

  Läs artikeln
 • Prefekt och proprefekt för institutionen för filosofi och historia utsedda

  Publicerad 2018-06-11

  Skolchefen beslutar att utse lektor Sabine Höhler till prefekt för Institutionen för filosofi och historia för mandatperioden 2018-07-01 -- 2022-12-31...

  Läs artikeln
 • Masterprogrammet Miljöteknik (N5Tech) avvecklas

  Publicerad 2018-06-07

  Rektor har beslutat att avveckla masterprogrammet Miljöteknik (TEEGM). Den sista antagningsomgång som genomförs är inför studiestart HT 2018.

  Läs artikeln
 • Förlängning av uppdrag för skolans programansvariga inom grundutbildningen

  Publicerad 2018-06-05

  Mandatperioden för nuvarande uppdrag som programansvarig (grundutbildning) inom skolan avslutas den 30 juni 2018. Ett förslag har lagts fram om att fö...

  Läs artikeln
 • Programansvariga för doktorsprogram utsedda

  Publicerad 2018-06-05

  Skolchef i samråd med forskarutbildningsansvarig beslutar att utse programansvariga (PA) och biträdande programansvariga för nedan listade doktorsprog...

  Läs artikeln
 • Avdelningschef för Geodesi och satellitpositionering vid Fastigheter och byggande utsedd

  Publicerad 2018-05-29

  Prefekten beslutar att utse lektor Milan Horemuz till avdelningschef för avdelningen för geodesi och satellitpositionering (AIG) vid institutionen för...

  Läs artikeln
 • Centrumbildningen Road2Science fortsätter

  Publicerad 2018-05-28

  KTH:s vicerektor för forskning har beslutat att förlänga verksamheten i centrumet Road2Science med tre år; t.o.m. 2020-12-31. I samband med detta för...

  Läs artikeln
 • Förlängning av uppdrag för grundutbildningsansvarig inom ABE-skolan

  Publicerad 2018-05-16

  Skolchef beslutar att förlänga universitetslektor Kjartan Gudmundssons uppdrag som Grundutbildningsansvarig (GA) fram till och med 2022-06-30. Tjänste...

  Läs artikeln
 • Strategiska rådet för mandatperiod 2018-2021 utsett

  Publicerad 2018-05-09

  Sammansättningen av ABE-skolans strategiska råd för mandatperioden 2018-2021 är nu klar.

  Läs artikeln
 • Byte av PA inom doktorsprogram Transportvetenskap

  Publicerad 2018-05-09

  Skolchefen beslutar att utse docent Joel Franklin till ny programansvarig (PA) för doktorsprogrammet Transportvetenskap från och med 2018-05-01 till o...

  Läs artikeln