Till innehåll på sidan

ABE-skolan informerar

 • Nytt förordnande av skolchef för ABE-skolan 2022 - 2025

  Publicerad 2021-12-16

  Muriel Beser Hugosson får fortsatt förtroende som skolchef i ytterligare en fyraårsperiod. Beslutet togs i onsdags av rektor efter beredning av den permanenta nomineringsgruppen för utseende av skolch...

  Läs artikeln
 • Energiplattformen besökte ABE-skolan

  Publicerad 2021-12-14

  KTH:s Energiplattform gör årligen besök till alla skolor för att få en överblick över den energirelaterade forskningen som bedrivs. Besöket är ett tillfälle för plattformen att ta del av energirelater...

  Läs artikeln
 • Så står sig ABE i KTH:s årliga bibliometriska uppföljning

  Publicerad 2021-12-08

  Den Årliga Bibliometriska Uppföljningen (ÅBU) 2021 är nu lanserad. Analysen innehåller bland annat information om publiceringsvolym, citeringsgenomslag och sampublicering. Resultat presenteras för hel...

  Läs artikeln
 • Avdelningschef utsedd för Avdelningen för hållbara byggnader

  Publicerad 2021-12-07

  Prefekten för Institutionen för byggvetenskap har beslutat i samråd med skolchef att utse Kjartan Gudmundsson till avdelningschef för avdelningen för Hållbara byggnader (AFT) från och med 1 januari 20...

  Läs artikeln
 • Beslut om programansvarig för mastersprogrammet Teknik och hållbar utveckling (TSUTM)

  Publicerad 2021-12-02

  Skolchef beslutar att utse universitetsadjunkt Jiechen Wu till programansvarig för mastersprogrammet Teknik och hållbar utveckling (TSUTM) från och med 1 januari 2022 till och med 31 december 2022. Up...

  Läs artikeln
 • Beslut om ledamot i KTH:s Stipendieråd

  Publicerad 2021-11-29

  Skolchef beslutar att utse universitetslektor Milan Horemuz till skolans ledamot i KTH:s Stipendieråd under mandatperioden 2022-04-01-- 2025-03-31.

  Läs artikeln
 • Med fokus på kvalité och sammanhang – så har arbetet varit i Skolkollegiet

  Publicerad 2021-10-27

  Det är snart dags att välja ledamöter till skolkollegiet på ABE-skolan för nästa mandatperiod. Erik Stenberg, lektor vid KTH Arkitektur, har varit ordförande för ABE:s skolkollegium under den första m...

  Läs artikeln
 • ABE inför nytt prognos- och budgetverktyg

  Mattias Svanborg, Controller EECS
  Publicerad 2021-10-06

  Det nya systemstödet ska ersätta den nuvarande Excel-hanteringen och kunna användas under kommande år för uppföljning och analys på skolnivå. Verktyget kommer att kunna användas av ekonomer, projektle...

  Läs artikeln
 • Beslut om byte av föreståndare och förlängning av centrum - Centrum för Byggeffektivitet (CBE)

  Publicerad 2021-09-24

  Vicerektor för forskning Annika Stensson Trigell beslutar att: - förlänga Centrum för Byggeffektivitets (CBE) mandatperiod till 2022-06-30. - förlänga styrgruppens mandatperiod till 2022-06-30. - g...

  Läs artikeln
 • Beslut om avslutande av Kompetenscentrum – Centrum för framtida stadsrum, CFP

  Publicerad 2021-09-24

  KTH:s rektor Sigbritt Karlsson beslutar att avsluta kompetenscentrum Centrum för framtida stadsrum, CFP.

  Läs artikeln
 • Process för nytt förordnande av skolchef för ABE-skolan

  Publicerad 2021-09-21

  Den sista december 2021 går förordnandet ut för skolchefen för ABE-skolan. Muriel Beser Hugosson har då varit skolchef i fyra år efter omorganisationen av KTH:s skolor. Förslag från rektor är att Muri...

  Läs artikeln
 • RAE 2021: Digital besöksvecka genomförd

  Publicerad 2021-09-02

  Förra veckan genomförde KTH en digital besöksvecka inom ramen för den egeninitierade, heltäckande forskningsutvärderingen Research Assessment Exercise (RAE). Johan Silfwerbrand, impactansvarig på AB...

  Läs artikeln
 • Nya KTH-gemensamma beloppsgränser för ekonomisk delegationsrätt för beslut om inköp och upphandling

  Publicerad 2021-08-31

  Rektor har beslutat om KTH-gemensamma beloppsgränser för olika ekonomiska ansvarsnivåer i samband med ekonomisk attest i systemet för fakturahantering (EFH).

  Läs artikeln
 • Ny ingång för studenter för kursadministrativa frågor på ABE-skolan

  Publicerad 2021-08-26

  Från och med 1 september 2021 kommer ABE-skolan att ha 1 (en) ingång för studenter med kursadministrativa frågor - kursexp@abe.kth.se. Cecilia Månson Blom, utbildningsadministrativt ansvarig på ABE,...

  Läs artikeln
 • Princip för hantering av institutionsöverskridande fördelning av intäkter inom ett forskningsprojekt

  Publicerad 2021-06-03

  Skolchef beslutar att forskare som deltar i ett forskningsprojekt som är placerat på annan institution än forskarens egen hemorganisation ersätts genom att intäkter fördelas mellan institutionerna. En...

  Läs artikeln
 • Beslut om namnbyte för avdelning på samhällsplanering och miljö

  Publicerad 2021-04-23

  Skolchef beslutar att Avdelningen för systemanalys och ekonomi (AGI) inom Institutionen för samhällsplanering och miljö ändrar namn från och med 1 maj 2021. Nytt namn är Transport och systemanalys (Tr...

  Läs artikeln
 • Lär dig presentera din forskning!

  Anders Salman och Pontus Ströbaek (Fotograf: Niklas Lindgren)
  Publicerad 2021-03-05

  ”Vad forskar du om?” är kanske den vanligaste frågan du får under din forskarkarriär. Att kunna svara på den frågan på ett enkelt och effektivt sätt, öppnar upp för samtal med många människor utanför ...

  Läs artikeln
 • Utlysning – lämna in förslag för inrättande av amanuenstjänster

  Publicerad 2021-03-03

  Inom ramen för rektors beslut om excellenta utbildningsmiljöer (V-2021-0089) har ABE-skolan erhållit möjligheten att inrätta amanuenstjänster kopplade till skolans olika utbildnings-/forskningsområden...

  Läs artikeln
 • Hon leder Byggvetenskap framåt

  Publicerad 2021-03-02

  Den första mars 2021 tog avdelningschef Annika Gram över rodret på Institutionen för byggvetenskap efter Johan Silfwerbrand. Som ny prefekt ser hon framemot att tillsammans med medarbetarna fortsätta ...

  Läs artikeln
 • Prefekt utsedd för Institutionen för byggvetenskap

  Publicerad 2021-02-25

  Stf. skolchef har beslutat att utse Annika Gram till prefekt för Institutionen för byggvetenskap under mandatperioden 2021-03-01 till och med 2024-12-31.

  Läs artikeln