Skolan informerar

 • Nya regler för ABE-skolans e-postalias i samband med avslutad anställning

  Publicerad 2017-06-20

  Skolchefen beslutar att e-postadresser inom ABE-skolans domäner ska tas bort från användaren 30 dagar efter avslutad anställning. Beslutet gäller fr...

  Läs artikeln
 • Proprefekt utsedd för samhällsplanering och miljö

  Publicerad 2017-06-20

  Skolchefen beslutar att utse universitetslektor Takeshi Shirabe till proprefekt för institutionen för samhällsplanering och miljö för perioden 2017-08...

  Läs artikeln
 • Ny prefekt och proprefekt för Institutionen för fastigheter och byggande

  Publicerad 2017-06-14

  Skolchefen beslutar att utse tf prefekt Inga-Lill Söderberg till prefekt och Peter Ekbäck till proprefekt för Institutionen för fastigheter och byggan...

  Läs artikeln
 • Förlängda mandatperioder för skolans prefekter

  Publicerad 2017-06-14

  Inom Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad har det beslutats att prefektuppdragen förlängs till följd av den förlängda mandatperioden för skolchef...

  Läs artikeln
 • Förlängd mandatperiod för skolchefer, vice skolchefer och skolornas strategiska råd

  Publicerad 2017-06-14

  Rektor har beslutat att förlänga samtliga skolchefers och vice skolchefers förordnande tills vidare, dock längst till och med 2017-12-31. Detta inne...

  Läs artikeln
 • Förlängt uppdrag för Prodekan för arkitektutbildningen och Grundutbildningsansvarig Arkitektur

  Publicerad 2017-06-08

  Per Franson har fått sina nuvarande uppdrag som prodekan för arkitektutbildningen och som Grundutbildningsansvarig Arkitektur förlängda efter beslut a...

  Läs artikeln
 • Grundutbildningsansvarig för samhällsbyggnad utsedd (vik)

  Publicerad 2017-06-01

  Skolchefen beslutar att utse universitetslektor Kjartan Gudmundsson till Grundutbildningsansvarig (GA) Samhällsbyggnad (vikarie) inom Skolan för arkit...

  Läs artikeln
 • Informationsmöte för nyantagna doktorander 25 september

  Publicerad 2017-05-31

  ABE-skolan kommer att hålla ett informationsmöte för nyantagna doktorander (antagna under 2016/2017) den 25 september kl 12-16. Save the date!

  Läs artikeln
 • Många studieavgiftsstipendier från Svenska Institutet till ABE

  Publicerad 2017-05-30

  KTH har inför höstterminen 2017 tilldelats 31 stipendier för masterstudier från Svenska institutet (SI) varav 16 har tilldelats antagna studente på nå...

  Läs artikeln
 • Ny avdelningschef för bank och finans

  Publicerad 2017-05-29

  Tf prefekt beslutar att utse Lotta Snickare till avdelningschef for avdelningen bank och finans inom institutionen for fastigheter och byggande.

  Läs artikeln
 • Ny programansvarig för doktorsprogram Geodesi och geoinformatik

  Publicerad 2017-05-23

  Skolchefen beslutar att utse Anna Jensen till programansvarig (PA) för doktorsprogrammet Geodesi och geoinformatik från och med 1 juli 2017 till och m...

  Läs artikeln
 • Ny programansvarig för doktorsprogram Samhällsbyggnad: management, ekonomi och juridik

  Publicerad 2017-05-23

  Skolchefen beslutar att utse Björn Berggren till programansvarig (PA) for doktorsprogrammet Samhällsbyggnad: management, ekonomi och juridik från och ...

  Läs artikeln
 • Digital förslagslåda lanserad!

  Publicerad 2017-05-16
  Läs artikeln
 • Val av ledamöter i universitetsstyrelsen utsedda av lärarna

  Publicerad 2017-04-26

  Tre nya ledamöter har utsetts. Valet genomfördes elektroniskt 18-21 april 2017.

  Läs artikeln
 • Ansök om kursutvecklingsmedel för forskarutbildningskurser

  Publicerad 2017-04-24

  Inom Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad kommer under år 2017 1,5 mkr avsättas till kursutvecklingsmedel för doktorandkurser inom skolan.

  Läs artikeln
 • Ny programansvarig utsedd för Hållbar samhallsplanering och stadsutformning

  Publicerad 2017-01-13

  Skolchefen beslutar att utse Daniel Koch, Institutionen for arkitektur, till programansvarig for masterprogrammet Hållbar samhallsplanering och stadsu...

  Läs artikeln
 • Ny programansvarig utsedd för kandidatprogrammen

  Publicerad 2016-12-19
  Läs artikeln
 • Ljus och design flyttar till arkitektur

  Publicerad 2016-12-09

  Avdelningen för ljus och design (AFO) flyttar från Institutionen för byggvetenskap till Institutionen för arkitektur. Den nya organisationstillhörighe...

  Läs artikeln
 • Föreläsningar av professorskandidater 19-20 december

  Publicerad 2016-11-15

  Välkommen att lyssna på de tre kandidaterna till tjänsten som professor i nationalekonomi 19 och 20 december i samarbete med VTI.

  Läs artikeln
 • Ny ledning på arkitektur

  Publicerad 2016-11-08

  Nuvarande proprefekterna Helena Mattson och Per Franson kommer att ta över ledningen för Arkitektur från årsskiftet.

  Läs artikeln