Skolan informerar

 • Beslut om förändrad skolorganisation från 2018-01-01

  Publicerad 2017-10-02

  Den 15:e september 2017 lämnades slutrapporter in för arbetsgrupperna för integration av CSC, EES och ICT, respektive BIO, CHE och STH. Med utgångspun...

  Läs artikeln
 • Förordnande av skolchefer från 2018-01-01

  Publicerad 2017-09-29

  Rektor beslutar, efter hörande av skolans lärare, övriga anställda och studenter, att förordna följande skolchefer:

  Läs artikeln
 • Gemensamt utbildningskansli för A och S

  Publicerad 2017-09-15

  Skolchefen har beslutat om en samordning av all programadministration på Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad. Från och med 16 september 2017 bil...

  Läs artikeln
 • Studierektor för grundutbildningen inom fastigheter och byggnade utsedd

  Publicerad 2017-09-01

  Prefekten beslutar att utse Andreas Fili till studierektor för grundutbildningen inom Institutionen för fastigheter och byggande. Beslutet gäller frå...

  Läs artikeln
 • Ny avdelningschef på bygg- och fastighetsekonomi

  Publicerad 2017-09-01

  Prefekten beslutar att utse Abukar Warsame till avdelningschef för avdelningen för bygg- och fastighetsekonomi inom institutionen för Fastigheter och ...

  Läs artikeln
 • Reviderad riktlinje för möten och resor från och med den 1 september 2017

  Publicerad 2017-08-30

  Rektor och universitetsstyrelsen har beslutat om en reviderad riktlinje för möten och resor där hanteringen av utlägg stramas upp. Riktlinjen omfatt...

  Läs artikeln
 • Programansvarig (vik) för masterprogrammet Husbyggnads­- och anläggningsteknik utsedd

  Publicerad 2017-08-22

  Skolchefen beslutar att utse Almir Draganovic, Institutionen for byggvetenskap till vik. programansvarig för masterprogrammet Husbyggnads- och anläggn...

  Läs artikeln
 • Ny tf avdelningschef för avdelningen för geoinformatik

  Publicerad 2017-06-28

  Prefekten beslutar att utse Takeshi Shirabe till tf. avdelningschef för avdelningen för geoinformatik inom institutionen för samhällsplanering och mil...

  Läs artikeln
 • Nya avdelningar på SEED

  Publicerad 2017-06-21

  En intern omorganisation inom Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik kommer att ske under sommaren. Omorganisationen sker par...

  Läs artikeln
 • Pedagogiska utvecklare (PU) inom Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad år 2017-2018

  Publicerad 2017-06-21

  Skolchefen beslutar att en grupp för pedagogisk utveckling skall tillsättas inom Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad. Uppdraget löper under pe...

  Läs artikeln
 • Nya regler för ABE-skolans e-postalias i samband med avslutad anställning

  Publicerad 2017-06-20

  Skolchefen beslutar att e-postadresser inom ABE-skolans domäner ska tas bort från användaren 30 dagar efter avslutad anställning. Beslutet gäller fr...

  Läs artikeln
 • Proprefekt utsedd för samhällsplanering och miljö

  Publicerad 2017-06-20

  Skolchefen beslutar att utse universitetslektor Takeshi Shirabe till proprefekt för institutionen för samhällsplanering och miljö för perioden 2017-08...

  Läs artikeln
 • Ny prefekt och proprefekt för Institutionen för fastigheter och byggande

  Publicerad 2017-06-14

  Skolchefen beslutar att utse tf prefekt Inga-Lill Söderberg till prefekt och Peter Ekbäck till proprefekt för Institutionen för fastigheter och byggan...

  Läs artikeln
 • Förlängda mandatperioder för skolans prefekter

  Publicerad 2017-06-14

  Inom Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad har det beslutats att prefektuppdragen förlängs till följd av den förlängda mandatperioden för skolchef...

  Läs artikeln
 • Förlängd mandatperiod för skolchefer, vice skolchefer och skolornas strategiska råd

  Publicerad 2017-06-14

  Rektor har beslutat att förlänga samtliga skolchefers och vice skolchefers förordnande tills vidare, dock längst till och med 2017-12-31. Detta inne...

  Läs artikeln
 • Förlängt uppdrag för Prodekan för arkitektutbildningen och Grundutbildningsansvarig Arkitektur

  Publicerad 2017-06-08

  Per Franson har fått sina nuvarande uppdrag som prodekan för arkitektutbildningen och som Grundutbildningsansvarig Arkitektur förlängda efter beslut a...

  Läs artikeln
 • Grundutbildningsansvarig för samhällsbyggnad utsedd (vik)

  Publicerad 2017-06-01

  Skolchefen beslutar att utse universitetslektor Kjartan Gudmundsson till Grundutbildningsansvarig (GA) Samhällsbyggnad (vikarie) inom Skolan för arkit...

  Läs artikeln
 • Informationsmöte för nyantagna doktorander 25 september

  Publicerad 2017-05-31

  ABE-skolan kommer att hålla ett informationsmöte för nyantagna doktorander (antagna under 2016/2017) den 25 september kl 12-16. Save the date!

  Läs artikeln
 • Många studieavgiftsstipendier från Svenska Institutet till ABE

  Publicerad 2017-05-30

  KTH har inför höstterminen 2017 tilldelats 31 stipendier för masterstudier från Svenska institutet (SI) varav 16 har tilldelats antagna studente på nå...

  Läs artikeln
 • Ny avdelningschef för bank och finans

  Publicerad 2017-05-29

  Tf prefekt beslutar att utse Lotta Snickare till avdelningschef for avdelningen bank och finans inom institutionen for fastigheter och byggande.

  Läs artikeln