Skolan informerar

 • Plan för fakultetsförnyelse

  Publicerad 2015-09-28

  Skolans plan för fakultetsförnyelse gäller 2015-2016.

  Läs artikeln
 • Ny GA för arkitektur

  Publicerad 2015-08-26

  Per Franson är ny grundutbildningsansvarig för arkitektur.

  Läs artikeln
 • Ny pedagogisk utvecklare

  Publicerad 2015-08-26

  Eva Liedholm Johnson är ny pedagogisk utvecklare inom Samhällsbyggnad, för resten av 2015. Eva ersätter Maria Håkansson som avsagt sig uppdraget.

  Läs artikeln
 • Josefin Wangel är Samverkansansvarig

  Publicerad 2015-08-25

  Skolan har blivit ombedd att utse en Samverkansansvarig som kommer arbeta med aktiviteter kopplade till impact. Josefin Wangel har uppdraget på 20 % t...

  Läs artikeln
 • Stadsbyggnadsdirektör till skolans strategiska råd

  Publicerad 2015-08-18

  Anette Scheibe Lorentzi, Stadsbyggnadsdirektör i Stockholms stad är ny extern representant i skolans strategiska råd från 1 september. Anette ersätter...

  Läs artikeln
 • Milan Horemuz ny representant i Stipendierådet

  Publicerad 2015-06-11

  Milan Horemuz är från och med 1 augusti 2015 skolans representant i KTH:s stipendieråd.

  Läs artikeln
 • Anvisning förlängning av doktorandtjänst

  Publicerad 2015-06-04

  Läs skolchefens beslut som rör förlängning av doktorandtjänster.

  Läs artikeln
 • Tillförordnad biträdande UA på Arkitektur

  Publicerad 2015-05-28
  Läs artikeln
 • Minnesanteckningar Ledningsgruppen 20 maj

  Publicerad 2015-05-28
  Läs artikeln
 • Utreda utbildning inom Arkitektur och teknik

  Publicerad 2015-05-13

  Skolans grundutbildningsansvariga ska utreda hur en utbildning inom ett nytt huvudområde - Arkitektur och teknik - skulle kunna utformas.

  Läs artikeln
 • Minnesanteckningar Ledningsgruppen 5 maj

  Publicerad 2015-05-13
  Läs artikeln
 • Minnesanteckningar Ledningsgruppen 21 april

  Publicerad 2015-05-07
  Läs artikeln
 • Minnesanteckningar ledningsgrupp 7 april

  Publicerad 2015-04-20
  Läs artikeln
 • Programansvarig LjusDesign

  Publicerad 2015-04-16
  Läs artikeln
 • Ledningsgruppens minnesanteckningar 24 mars

  Publicerad 2015-04-16
  Läs artikeln